Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN

Inwestowanie pasywne – Co to jest? Jakie są jego zalety i wady?

Opublikowano:
Inwestowanie pasywne – Co to jest? Jakie są jego zalety i wady?
Zdj.: depositphotos.com

Inwestowanie pasywne to strategia inwestycyjna, której celem jest maksymalizacja zysków poprzez minimalizację zakupów i sprzedaży papierów wartościowych. Jedną z najpowszechniej stosowanych pasywnych strategii inwestycyjnych jest zakup indeksowych funduszy ETF, który polega na regularnych zakupach udziałów w giełdowych funduszach inwestycyjnych. Skład tych funduszy odzwierciedla określony reprezentatywny benchmark jednego z rynków akcji, na przykład S&P 500 lub FTSE 100, a inwestorzy kupują w nich udziały z myślą o długim horyzoncie inwestycyjnym.

Chociaż słowo “pasywny” może nie sprawiać pozytywnego wrażenia, inwestowanie pasywne jest bardzo interesującym, prostym i obiecującym podejściem do inwestowania, odpowiednim nawet dla niezbyt doświadczonych inwestorów. Niestety jednak, jak wszystko inne, ma ono swoje pułapki.

Jeśli nie spotkałeś się wcześniej z tym terminem lub nie wiesz, czego tak naprawdę się spodziewać po tej strategii, trafiłeś we właściwe miejsce. W tym artykule dowiesz się wszystkiego na ten temat. Przedstawimy ci definicję i naturę pasywnego podejścia do inwestowania, jakie korzyści przynosi i w jakich aspektach nie do końca spełnia oczekiwań. A więc do dzieła!

Inwestowanie pasywne w pigułce

 • Inwestowanie pasywne polega na replikowaniu wyników indeksów za pośrednictwem funduszy ETF, co czyni je prostą i długoterminową strategią inwestycyjną.
 • Inwestowanie pasywne opiera się na strategii “kup i trzymaj” i dąży do osiągania zwrotów porównywalnych ze średnią rynkową. W porównaniu do aktywnego podejścia do inwestowania, wiąże się ono z mniejszą liczbą transakcji, co z kolei prowadzi do zmniejszenia opłat za zarządzanie i innych kosztów.
 • Inwestowanie w fundusze ETF replikujące indeksy zapewnia automatyczną dywersyfikację w różnych sektorach i spółkach.

Treść artykułu

Czym jest inwestowanie pasywne?

Inwestowanie pasywne to strategia inwestycyjna, której celem jest osiągnięcie rozsądnej stopy zwrotu przy minimalnej ilości transakcji.

Zazwyczaj polega ono na kupowaniu indeksów (całych rynków), rzadziej pojedynczych akcji. Tak czy inaczej, charakteryzuje się podejściem “kup i trzymaj” (buy and hold).

Inwestowanie pasywne to podejście, które pozwala zminimalizować opłaty, dodatkowe koszty i spadki zwrotu spowodowane częstym handlem (zakupami i sprzedażami). Zamiast tego inwestor dąży do stopniowego pomnażania swoich środków.

W przeciwieństwie do aktywnych traderów, nie staramy się czerpać zysków z krótkoterminowych wahań i zmian cen, ani też “nie musimy” idealnie planować naszych wejść i wyjść z pozycji. Argumentami przemawiającymi za inwestowaniem pasywnym są niższe opłaty i fakt, że rynek rośnie w dłuższej perspektywie.

Zwolennicy pasywnego podejścia do inwestowania uważają, że zbyt trudno jest być “mądrzejszym od rynku” i dlatego wolą szukać instrumentów, które pozwalają im śledzić rozwój całego rynku lub dużej grupy aktywów w długim okresie. Mogą to być na przykład wszelkiego rodzaju fundusze ETF, nierzadko indeksowe (jeśli nie rozumiesz tych terminów, zalecamy przeczytanie artykułów pod linkami).

Inwestowanie pasywne jest proste, spokojniejsze, mniej kosztowne i często porównywalnie zyskowne do inwestowania aktywnego (tradingu).

Na jakich zasadach działa inwestowanie pasywne?

Inwestowanie pasywne jest dobrze ugruntowaną koncepcją o istotnym znaczeniu. W większości krajów rozwiniętych fundusze pasywne cieszą się dużą popularnością, a w niektórych przypadkach są nawet bardziej popularne niż fundusze aktywne. Jednym z głównych powodów, dla których coraz więcej inwestorów decyduje się na pasywną strategię inwestycyjną, są niższe koszty.

W Polsce inwestowanie pasywne dopiero raczkuje i znajduje się na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju. Niemniej jednak, pojawienie się platform inwestycyjnych, takich jak Portu, jest dowodem na to, że trend ten zyskuje na popularności również wśród Polaków.

Pytanie, które często zadają sobie początkujący inwestorzy, brzmi: “Jak działa pasywna strategia inwestycyjna?” Aby na nie odpowiedzieć, zestawiliśmy listę 7 kluczowych filarów, na których ta strategia się opiera.

Zasady inwestowania pasywnego
Filary inwestowania pasywnego
 1. Prostota

Celem pasywnego inwestowania jest replikacja określonego indeksu, co można zrobić ręcznie, ale znacznie łatwiej jest osiągnąć ten cel poprzez zakup funduszu ETF, który składa się z tych samych papierów wartościowych i w takiej samej proporcji, jak indeks, który odzwierciedla. Portfel pozostaje zatem względnie niezmieniony przez cały okres trwania inwestycji. Sprawia to, że pasywna strategia inwestycyjna jest stosunkowo prosta, ponieważ nie wymaga modyfikacji portfela w zależności od zmian cen poszczególnych akcji.

 1. Długoterminowa strategia inwestycyjna

Inwestowanie pasywne pozwala inwestorom stosować strategię “kup i trzymaj”. Opiera się ona na założeniu, że w dłuższej perspektywie rynki akcji mają tendencję do wzrostu. I jest to prawda. Wystarczy spojrzeć na indeks S&P 500, którego wartość w 2000 r. wynosiła 1400 punktów, a do końca 2021 r. wzrosła ponad trzykrotnie. W inwestowaniu pasywnym inwestor woli po prostu kupować i trzymać swoje aktywa, zamiast kupować i sprzedawać je wielokrotnie w oparciu o różne strategie.

 1. Odzwierciedla skład i wyniki indeksu

Inwestowanie pasywne najczęściej odbywa się poprzez inwestowanie w fundusz ETF, który replikuje skład jakiegoś indeksu, osiągając stopę zwrotu podobną do samego indeksu. Oznacza to, że wybór pojedynczych akcji do portfela nie jest konieczny. Strategia ta jest odpowiednia dla początkujących inwestorów, ponieważ inwestowanie pasywne jest nie tylko znacznie łatwiejsze, ale także bezpieczniejsze w porównaniu z wyborem pojedynczych papierów wartościowych.

 1. Generuje wyższe zyski w średnim i długim okresie

Ponieważ inwestowanie pasywne wymaga długoterminowego zaangażowania, strategia ta przynosi korzyści przede wszystkim inwestorom, którzy mogą pozostać zainwestowani przez średni lub długi okres czasu (najlepiej ponad 10 lat). Jak wspomniano powyżej, inwestowanie pasywne opiera się na koncepcji “kup i trzymaj”. Inwestując w zdywersyfikowany portfel przy niskich kosztach i długoterminowym zaangażowaniu inwestycyjnym, inwestorzy mogą osiągnąć zwroty porównywalne ze średnią rynkową. Inwestowanie pasywne opiera się na założeniu, że rynek prawdopodobnie przyniesie dodatnie zwroty w długim okresie, a zatem portfel inwestycyjny powinien się obejść bez znaczących modyfikacji przez dłuższy czas.

Ostatnio zarządzający aktywnymi funduszami coraz częściej mają trudności z pobiciem zwrotu z benchmarków rynkowych, co zasadniczo jest ich celem. Z raportu S&P Indices versus Active (SPIVA) śledzącego wyniki aktywnie zarządzanych funduszy w porównaniu z benchmarkami jasno wynika, że w 2021 roku 79% zarządzających funduszami aktywnymi osiągnęło gorsze wyniki niż indeks S&P 500. Czyż w takich sytuacjach nie lepiej jest inwestować w fundusze indeksowe, których celem jest replikacja zwrotów z indeksu, zamiast próbować je pokonać?

 1. Niższe koszty

Koszt inwestowania w ramach pasywnej strategii inwestycyjnej jest niższy, ponieważ nie dochodzi tutaj do częstych zakupów i sprzedaży papierów wartościowych. Inwestowanie pasywne nie wymaga selekcji pojedynczych akcji i dostosowywania wag w portfelu inwestycyjnym. Fakt ten zmniejsza również zapotrzebowanie na zarządzających funduszami w funduszach pasywnych, ponieważ muszą oni jedynie śledzić indeksy bazowe. W rezultacie opłaty za zarządzanie funduszem są znacznie niższe, co z kolei prowadzi do niższych ogólnych wskaźników kosztów. Większość kosztów funduszy aktywnych zmniejsza zyski inwestorów, dlatego niższe wskaźniki wydatków w funduszach pasywnych i niższe koszty związane z inwestowaniem pasywnym pomagają inwestorom osiągać lepsze zwroty.

 1. Automatyczna dywersyfikacja

W przypadku inwestowania pasywnego inwestycje odzwierciedlają skład indeksu. Strategia ta automatycznie dywersyfikuje portfel inwestycyjny na różne sektory i spółki. Dywersyfikacja chroni inwestora przed spadkami w poszczególnych sektorach lub spadkami akcji samych spółek.

 1. Jasność i przejrzystość

Aktywnie zarządzane fundusze dają zarządzającemu pełną kontrolę nad wyborem inwestycji. Może to oznaczać ograniczoną przejrzystość dla inwestora, ponieważ skład portfela może się często zmieniać. Jeśli chodzi o pasywne inwestycje w fundusze ETF, są one tak przejrzyste, jak to tylko możliwe, ponieważ inwestor zna dokładny skład aktywów bazowych.

Krótka historia inwestowania pasywnego

Chociaż kupowanie i trzymanie akcji w dłuższej perspektywie nie jest niczym nowym, inwestowanie pasywne po raz pierwszy pojawiło się jako oficjalna strategia w latach 70-tych minionego wieku, kiedy to stworzono pierwszy fundusz indeksowy dla inwestorów indywidualnych.

Powstał wtedy nowy rodzaj funduszu inwestycyjnego (wzajemnego), którego pionierem był John C. Bogle, ówczesny dyrektor naczelny firmy inwestycyjnej The Vanguard Group. Fundusz ten, nazwany Vanguard 500 Index, pozwolił tysiącom zwykłych inwestorów na zakup udziałów w funduszu, który replikował indeks S&P 500 – indeks, który był powszechnie uważany za punkt odniesienia dla całego rynku akcji. Dzięki temu, że był tańszy niż wiele tradycyjnych funduszy inwestycyjnych w tamtym czasie, pozwalał zwykłym ludziom nabywać akcje większości najlepszych spółek na rynku bez konieczności ponoszenia kosztów ich indywidualnego zakupu i bez konieczności wkładania w to dużego wysiłku.

Inne firmy wkrótce poszły w ślady Vanguard i również zaczęły oferować indeksowe fundusze inwestycyjne. W latach 90-tych pojawiła się kolejna innowacja: Fundusze giełdowe (ETF-y). Również te fundusze zostały opracowane tak, aby odzwierciedlały notowania wszelkiego rodzaju indeksów, i to przy jeszcze niższych opłatach za zarządzanie niż w przypadku funduszy inwestycyjnych (wzajemnych). Co więcej, charakteryzowały się one większą płynnością, ponieważ ETF-ami obracano na giełdach przez cały dzień, podobnie jak akcjami.

Były tanie, zdywersyfikowane i obarczone niskim ryzykiem, a więc idealne dla potrzeb strategii “kup i trzymaj”. Wraz właśnie z pojawieniem się funduszy ETF, inwestowanie pasywne stało się częścią dyskusji o finansach, zwłaszcza wśród inwestorów detalicznych.

Zalety inwestowania pasywnego

Przyjrzymy się teraz korzyściom, jakie czerpią inwestorzy z inwestowania pasywnego.

 • Szeroko zakrojona dywersyfikacja

Odpowiednio zdywersyfikowany powszechnie uważa się za jeden z kluczowych elementów udanego inwestowania na długą metę. Indeksy, które często są przedmiotem inwestowania pasywnego, nierzadko są powiązane z setkami aktywów bazowych.

Na przykład S&P 500 zawiera 500 największych amerykańskich spółek giełdowych pod względem kapitalizacji rynkowej. Wystarczy więc kupić jeden indeks giełdowy, a rozłożysz swoją inwestycję na setki spółek. Fakt ten znacznie zmniejsza ryzyko związane z zakupem niewłaściwych akcji. Dywersyfikacja z natury rzeczy prawie zawsze wiąże się z mniejszym ryzykiem. Na podstawie wybranych przez siebie funduszy ETF, inwestorzy mogą również dalej dywersyfikować swoje udziały w poszczególnych sektorach i klasach aktywów, korzystając w tym celu z bardziej ukierunkowanych funduszy giełdowych.

 • Znacznie niższe koszty i opłaty

Handel indeksami i funduszami ETF wiąże się ze znacznie niższymi opłatami niż handel aktywny (trading). Zamiast nieustannie poszukiwać ponadprzeciętnych i niedowartościowanych spółek, dokonywać zakupów i sprzedaży w odpowiednim czasie, kupowany jest cały indeks (koszyk udziałów). Nie ma tutaj potrzeby zarządzania przez menedżerów (jak w przypadku tradycyjnych funduszy), a zakupy są długoterminowe. Pozwala to zaoszczędzić sporo pieniędzy.

 • Prostota oszczędza czas

Poszukiwania konkretnych spółek giełdowych do inwestycji mogą być czasochłonne i wyczerpujące pod względem emocji. Ponadto aktywni inwestorzy podejmują znacznie większe ryzyko i często nie są w stanie utrzymać dodatniej stopy zwrotu w dłuższej perspektywie (zwłaszcza jeśli chodzi o początkujących). Inwestowanie w fundusze ETF i indeksy nie kosztuje inwestorów prawie żadnego czasu.

 • Możesz inwestować jednorazowo i regularnie

Jeśli zdecydujesz się na zakup indeksów za pośrednictwem brokera, możesz wybrać, czy chcesz zainwestować większą kwotę jednorazowo, czy przeznaczać na to środki regularnie, np. co miesiąc. Ze względu na charakter inwestowania pasywnego, regularne inwestycje mogą być lepszym wyborem, ponieważ zmniejszają ryzyko złego wyczucia czasu poprzez stopniowe uśrednianie cen. Alternatywnie, oba podejścia można połączyć.

 • Bardziej doświadczeni inwestorzy lubią kupować podczas bessy na rynku

W ten sposób można sprawić, że Twoja inwestycja jeszcze bardziej zyska na wartości. Jeśli więc dostrzeżesz interesującą okazję, możesz dokonać jednorazowej inwestycji w ramach regularnego inwestowania.

 • Oszczędności podatkowe

Jak już wspomniano wcześniej, inwestowanie pasywne jest długoterminową strategią inwestycyjną. W niektórych krajach, jeśli inwestor nie sprzeda swoich inwestycji przez co najmniej trzy lata, unika on podatku od zysków kapitałowych. Niestety, nie dotyczy to Polski, chociaż obecnie trwają dyskusje na temat zniesienia nielubianego przez inwestorów i ekonomistów podatku Belki.

pasywne lokowanie kapitału

Wady i ograniczenia związane z inwestowaniem pasywnym

Każdy medal ma dwie strony, a inwestowanie pasywne – obok wielu korzyści – ma również pewne negatywne aspekty. Aby być w pełni obiektywnym, należy przyjrzeć się również wadom związanym z tym podejściem do inwestowania.

 • Ograniczony potencjał

Inwestując w indeksy prawdopodobnie nigdy nie zobaczysz setek procent wzrostu rocznie, czego można doświadczyć w przypadku niektórych pojedynczych akcji i innych instrumentów inwestycyjnych. Wzrost będzie bardziej stabilny, co oznacza mniejsze wahania w górę, ale także w dół.

Pasywne inwestowanie nie uczyni cię milionerem z dnia na dzień, w szczególności, jeśli nawet teraz nie stać cię na proste wydatki. Niemniej jednak, inwestując regularnie przez wiele lat, możesz znacząco pomnożyć swoje oszczędności i czerpać z nich korzyści w przyszłości.

 • Nie masz na nic wpływu

Inwestowanie pasywne to jak jazda autobusem. Możesz wsiadać i wysiadać, ale nie możesz kontrolować, którędy pojedziesz. Jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić, jest wybór odpowiedniego połączenia.

Kupując indeks, nie możesz postanowić, że chcesz kupić niektóre akcje i sprzedać inne. Jest to podobna sytuacja, jak w przypadku inwestowania w jakiś fundusz. Fundusze ETF śledzą swój indeks odniesienia niezależnie od sytuacji na rynku. Co to oznacza w praktyce? Jeśli indeks radzi sobie dobrze, Twoja inwestycja rośnie, a jeśli nie, to jej wartość spada. A jeśli cały rynek poszybuje w dół… wartość Twojego portfela spadnie wraz z nim.

 • Krótkoterminowe spadki mogą Cię przestraszyć

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w dłuższej perspektywie rynek ma tendencję do wzrostu. Niestety, w horyzoncie krótkoterminowym często tak nie jest, z czym wiąże się pewna wada. Gdy wartość aktywów, z którymi powiązany jest indeks lub Twój fundusz ETF, spadnie, spadnie również wartość Twojej inwestycji.

Należy wziąć to pod uwagę i nie zniechęcać się krótkoterminowymi spadkami – w końcu jest to inwestowanie pasywne.

 • Niższa stopa zwrotu z funduszy pasywnych

Pasywnie zarządzane fundusze indeksowe zostały zaprojektowane tak, aby jak najdokładniej odzwierciedlać notowania określonego instrumentu inwestycyjnego. Ich zarządzający zasadniczo mają związane ręce – choć spodziewają się na przykład spadku, niewiele mogą z tym zrobić. Co więcej, ich klienci ponoszą pewne opłaty.

Z tych powodów zwroty z inwestowania w fundusze pasywne są nieco gorsze od wyników samych indeksów. Dla nieco bardziej zaawansowanych inwestorów bardziej opłacalne może być samodzielne kupowanie indeksów za pośrednictwem brokerów.

Zdj.: Schroders.com
Inwestowanie pasywne oraz aktywne
Porównanie inwestowania pasywnego a aktywnego

Inwestowanie pasywne a aktywne

Aktywna strategia inwestycyjna jest przeciwieństwem inwestowania pasywnego. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona wykorzystywana przez inwestorów, którzy angażują się w częste lub regularne kupowanie i sprzedawanie, aby pokonać średnią rynkową i czerpać zyski z krótkoterminowych zmian cen. Aktywni inwestorzy często próbują tak zwanego wyczucia rynku: Starają się przewidywać ruchy na rynku akcji i dokonywać odpowiednich transakcji.

Aktywne inwestowanie lub aktywne zarządzanie jest również cechą charakterystyczną wielu funduszy inwestycyjnych i, coraz częściej, niektórych funduszy ETF.

Fundusze te są zarządzane przez menedżerów, którzy zazwyczaj skupiają się na różnych wyspecjalizowanych obszarach – na przykład na określonych kategoriach akcji lub sektorach o potencjale wzrostu. Skład ich portfeli podlega nieustannym analizom, zmianom i modyfikacjom. Aktywnie zarządzane fundusze pozwalają inwestorom korzystać z wiedzy profesjonalistów finansowych, którzy posiadają znacznie głębszą wiedzę rynkową i mają dostęp do analiz ekonomicznych i finansowych. Aktywnie zarządzane fundusze są jednak drogie. Wszystkie transakcje kupna i sprzedaży, które się z nimi wiążą, skutkują wieloma dodatkowymi kosztami transakcyjnymi i opłatami.

Zdj.: Candriam.com
Inwestowanie aktywne i pasywne
Spośród 28 bilionów dolarów zainwestowanych w fundusze na całym świecie, 46% jest zarządzanych pasywnie (kolor ciemnoniebieski), a 54% aktywnie (kolor jasnoniebieski)

Aby zdobyć pełny obraz zalet i wad inwestowania pasywnego, warto zaznajomić się z listą charakterystyk inwestowania aktywnego.

Zalety inwestowania aktywnego

 • Elastyczność

Aktywni inwestorzy nie są ograniczeni przez indeks, mogąc swobodnie pozbywać się nieodpowiednich akcji i kupować te najbardziej obiecujące. Fakt ten zwiększa potencjał wzrostu wartości ich inwestycji.

 • Hedging (zabezpieczenie lub ochrona)

Hedging to technika inwestycyjna mająca na celu zmniejszenie ryzyka w przypadku niekorzystnych ruchów cen. Polega m.in. na krótkiej sprzedaży akcji. Celem nie jest wygenerowanie zysku, ale ograniczenie strat. Pasywne podejścia do inwestowania na to raczej nie pozwalają.

 • Elastyczność podatkowa

Modyfikując swój portfel, zwolennicy aktywnego tradingu mogą osiągnąć optymalne warunki z punktu widzenia podatków (w granicach prawa) i zwiększyć stopę zwrotu – na przykład poprzez sprzedaż stratnych pozycji pod koniec roku. Uwaga! Niestety, inwestorzy z Polski mają znacznie ograniczone możliwości w porównaniu z mieszkańcami innych krajów UE.

Wady inwestowania aktywnego

 • Koszty

Opłaty i koszty związanie z inwestowaniem aktywnym są wyższe z powodu częstych zakupów i sprzedaży oraz wynagrodzeń menedżerów (w przypadku funduszy) lub czasu samego inwestora (który musi poświęcić na wybór aktywów).

 • Wyższe ryzyko

Kupowanie akcji z dużym potencjałem jest świetne, ale tylko wtedy, gdy prognozy inwestora okażą się słuszne. Aktywne inwestowanie może wiązać się (i zwykle wiąże) z podejmowaniem wyższego ryzyka.

 • Niekorzystne statystyki

Chociaż jest to niepopularna statystyka, niestety, prawda jest taka, że zdecydowana większość aktywnie zarządzanych funduszy nie jest w stanie osiągnąć lepszych wyników od samego rynku (czyli, analogicznie, inwestycji pasywnych).

Notatka

Uwaga: Nawet traderzy i inwestorzy aktywnie handlujący za pośrednictwem brokerów w większości przypadków nie są w stanie pokonać indeksów w dłuższej perspektywie, a często nawet tracą pieniądze.

Patrz wykres poniżej. Widać na nim średni roczny zwrot z różnych instrumentów inwestycyjnych na przestrzeni 20 lat. Kolor pomarańczowy reprezentuje wyniki przeciętnego inwestora, zielony indeks S&P 500, a jasnoniebieski strategię 60/40 (tzn. 60% akcji i 40% obligacji). Najlepiej radziły sobie REIT-y (fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości) i złoto.

Zdj.: JPMorgan.com
Średnie stopy zwrotu
Średnia stopa zwrotu różnych instrumentów inwestycyjnych na przestrzeni 20 lat (1998-2017).

Strategie inwestowania pasywnego

Istnieje kilka sposobów, aby stać się inwestorem pasywnym. Dwa popularne sposoby to zakup funduszy typu ETF za pośrednictwem brokera lub platformy inwestycyjnej. W obu przypadkach kupujesz te same instrumenty – wszystko zależy od tego, jak bardzo chcesz zautomatyzować sam proces inwestowania.

Kupowanie funduszy ETF za pośrednictwem brokera może być dobrą opcją dla inwestorów, którzy chcą być nieco bardziej proaktywni w zarządzaniu swoimi pasywnymi portfelami. Funduszami ETF można handlować w godzinach handlu na giełdzie, podobnie jak akcjami. W przypadku funduszy ETF pominięty jest pośrednik, którym jest firma zarządzająca funduszami inwestycyjnymi. Zamiast przekazywać swoje środki firmom zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, które tak czy owak inwestują je w ETF-y, kupujesz te fundusze od innych inwestorów sprzedających swoje udziały.

Jeśli chcesz kupować fundusze ETF całkowicie automatycznie, to znaczy ustawić regularne inwestycje, a następnie dosłownie o nich zapomnieć, możesz skorzystać z usług platformy inwestycyjnej. Platformy te korzystają z algorytmów komputerowych i oprogramowania, aby wybrać inwestycje, które odpowiadają Twoim celom. Alternatywnie możesz samodzielnie zbudować swój portfel i pozwolić platformie inwestować w niego w regularnych odstępach czasu. Wystarczy ustawić stałe zlecenie. Od jesieni 2022 r. platforma inwestycyjna Portu umożliwia zbudowanie pasywnego portfela inwestycyjnego z pojedynczych akcji według własnego wyboru. Zasadniczo budujesz wtedy swój własny fundusz ETF.

Czy pasywne podejście do inwestowania jest odpowiednie dla Ciebie?

Korzyści płynące z inwestowania pasywnego są warte Twojej uwagi, jeśli nie chcesz spędzać dużo czasu na zarządzaniu swoimi aktywami. Twoje inwestycje mogą wtedy “odpoczywać” przez długi czas bez żadnej interwencji.

Łatwo jest często sprawdzać swój portfel i panikować z powodu nagłych spadków na rynku lub czuć się nadmiernie podekscytowanym wzrostem wartości portfela. Jednak częste kontrole portfela są sprzeczne z podstawowym zamiarem pasywnego inwestowania.

Jeśli więc chcesz inwestować pasywnie, ustaw swoje inwestycje i pozwól, aby Twoje pieniądze i procent składany pracowały dla Ciebie.

Istnieją niezliczone historie ludzi, którzy porzucają idealne portfele w obawie przed przegapieniem “kolejnej wielkiej okazji”. Zapominają, że celem ich portfela jest zarabianie pieniędzy w najbezpieczniejszy możliwy sposób, a nie podejmowanie większego ryzyka w celu znalezienia świętego Graala. Wygoda związana z wyborem inwestycji wchodzących w skład portfela powinna być głównym czynnikiem napędzającym każdą strategię inwestycyjną, nawet jeśli raportowane zwroty różnią się od tego, co codziennie przedstawiają media.

Inwestowanie pasywne – kilka słów na zakończenie

Inwestowanie pasywne w ostatnich latach stało się jedną z najbardziej ulubionych strategii wśród przeciętnych inwestorów detalicznych. Jest to łatwe i niekosztowne podejście do inwestowania, eliminujące potrzebę poświęcania dużej ilości czasu na analizę akcji i monitorowanie rynku.

Podstawowym założeniem tej strategii jest to, że w dłuższej perspektywie wzrost rynku przyniesie korzyści finansowe tym, którzy potrafią uzbroić się w cierpliwość. I że minimalizacja liczby transakcji przynosi maksymalizację zysków.

Niemniej jednak, chociaż podejście “kup i trzymaj” ma niewiele wad, nie jest ono odpowiednie dla każdego. Inwestowanie pasywne z natury rzeczy jest bardziej odpowiednie dla inwestorów z długoterminowymi celami – takimi jak oszczędzanie na emeryturę – którzy wolą nie martwić się o swój portfel.

Dla inwestorów, którzy chcą mieć większą kontrolę nad swoim portfelem lub nie mają czasu ani cierpliwości na czekanie, strategia pasywna najprawdopodobniej nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli chcą spróbować pokonać rynek i są gotowi zapłacić wyższe opłaty, aby to zrobić, powinni zabrać się za aktywny trading.

Czy jesteś fanem aktywnego, czy pasywnego podejścia do inwestowania? Podziel się swoją opinią i doświadczeniami z nami i innymi czytelnikami!

Podobał Ci się ten artykuł?
0
0

Autor

Może Cię zainteresować

Dyskusja (0 komentarzy)

Dołącz do dyskusji

Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.