Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN
Logo JSW
JSW
Akcje JSW (JSW) – Notowania, aktualny kurs, wykres, jak kupić, dywidenda 2024
Twój kapitał może być zagrożony*

27,7 zł

-5,3 % za 7 dni

Logo JSW

Akcje JSW (JSW) – Notowania, aktualny kurs, wykres, jak kupić, dywidenda 2024

Kurs akcji JSW
JSW wykres

27,7 zł

-5,3 % za 7 dni

Twój kapitał może być zagrożony*

Podana cena i wykres mają jedynie charakter orientacyjny.

Wykres akcji JSW

Aktualne dane o spółce JSW

Kapitalizacja rynkowa 3,26 mld. zł EBITDA 1,98 mld. zł
Następna dywidenda N/A P/BV (cena do wartości księgowej) 0,25
Roczna dywidenda na akcję N/A P/E (cena do zysku) N/A
Stopa dywidendy N/A Zwrot z aktywów 0,85 %
Przychód spółki 14,29 mld. zł Zwrotu z kapitału -1,6 %
Zysk na akcję 121,8 zł Marża operacyjna -1,4 %
Wartość księgowa na akcję 140,2 zł Marża zysku -2 %
Wartość przedsiębiorstwa 4,37 mld. zł Cena docelowa na Wall Street 44,91 zł

Informacje o akcjach JSW (JSW)

Jastrzębska Spółka Węglowa SA jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego w Polsce i jednocześnie największą komercyjną grupą koksowni na terenie Unii Europejskiej. Obszar wydobywczy JSW znajduje się w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.

Zdj.: jsw.pl
JSW S.A. KWK "Budryk"
Wejście do kopalni Budryk

Głównym przedmiotem działalności grupy JSW jest nie tylko wydobycie i przetwórstwo, ale również sprzedaż węgla kamiennego, szczególnie węgla koksowego i węgla do celów energetycznych.

JSW zatrudnia w Polsce ponad 30 000 osób, osiągając sprzedaż na poziomie około 10 miliardów złotych rocznie i regularnie odnotowując roczne zyski.

Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lipca 2011 roku. Jeśli chcesz w nie inwestować, potrzebujesz dostępu do giełdy (na przykład za pośrednictwem polskiego brokera XTB). Następnie wyszukaj ticker JSW. Akcje JSW można kupować i sprzedawać od poniedziałku do piątku w godziny handlu na GPW, tj. od 9:00 do 16:00.

JSW wchodzi również w skład najważniejszego wskaźnika warszawskiej giełdy – jej indeksu WIG20. Jest to ważony kapitałem indeks giełdowy zawierający 20 największych spółek notowanych na GPW.

Jeśli na razie nie znasz się zbyt dobrze na akcjach, polecamy zacząć od przeczytania naszego obszernego artykułu na temat akcji spółek giełdowych. Dowiesz się z niego wszystkiego co potrzeba i nie potrzebujesz żadnej wcześniejszej wiedzy – jest to swego rodzaju wprowadzenie w świat akcji i inwestowania.

Treść artykułu

O spółce JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa została założona w 1993 roku. Posiadała wtedy 7 kopalń i była w 100% własnością państwa polskiego (Skarbu Państwa). Już w 1994 roku JSW rozpoczęło szeroko zakrojoną restrukturyzację, która zakończyła się w 2006 roku.

Zdj.: jsw.pl

Zakłady JSW S.A.

Grupa JSW dzieli się głównie na dwie linie biznesowe – węgiel i koks. Oczywiście, obie linie są dodatkowo wspierane przez działy IT, remontu, transportu (głównie kolejowego) i wiele innych. Grupa JSW tym samym obejmuje kilka spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obszar wydobywczy grupy JSW znajduje się w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Węgiel koksowy z JSW wykorzystywany jest głównie do produkcji koksu, który wraz z rudą żelaza stanowi podstawowy surowiec do produkcji stali.

Grupa JSW przetwarza około 40% wyprodukowanego węgla koksowego w własnych koksowniach. Swoim klientom oferuje już przetworzony, surowy produkt.

JSW SA należy do grona największych pracodawców i eksporterów w Polsce. Około 46% produkcji trafia na eksport, przy czym mniej więcej 90% eksportu trafia na rynki Unii Europejskiej, głównie do Niemiec, Austrii, Czech, Rumunii, na Słowację i na Węgry.

Odbiorcami węgla koksowego grupy JSW są np. następujące firmy: ArcelorMittal Poland, Voestalpine Stahl, US Steel, Moravia Steel i Koksownia Częstochowa Nowa.

Jeśli chodzi o węgiel kamienny, grupa JSW może wydobywać w swojej największej kopalni Budryk nawet do 12 000 ton tego surowca na dobę. Na drugim miejscu znajduje się kopalnia Pniówek – 11 200 ton na dobę.

Nawiasem mówiąc, w kopalni Budryk znajduje się jeszcze około 256 milionów ton węgla, w związku z czym powinna ona działać do 2077 roku. Pozostałe kopalnie z portfela JSW mają podobną żywotność. Nasuwa się więc pytanie, co stanie się z biznesem tej spółki po latach 70-tych tego wieku.

I co może mieć największy wpływ na działalność JSW? Odpowiedź jest prosta – decyzje, a raczej ograniczenia ze strony UE. Takie jak nowy pakiet klimatyczny, przyjęty przez Brukselę w październiku 2014 roku. W tamach tego pakietu ogłoszono zamiar zredukować emisje CO2 w Unii Europejskiej o 40% do 2030 roku (w porównaniu do 1990 roku). Decyzja ta miała ogromny wpływ zarówno na grupę JSW, jak i na cały przemysł energetyczny w Unii Europejskiej. Reakcja akcji była tutaj podobna jak w przypadku wybuchu wojny na Ukrainie.

Należy jednak zaznaczyć, że tak ważne decyzje i regulacje znajdują odzwierciedlenie nie tylko w kursie akcji JSW, ale również wielu innych spółek z indeksu WIG20.

Historia JSW

W 1993 roku istniało łącznie siedem niezależnie działających podmiotów wydobywczych, a mianowicie:

 1. Kopalnia Węgla Kamiennego Borynia
 2. Kopalnia Węgla Kamiennego Jastrzębie
 3. Kopalnia Węgla Kamiennego Krupiński
 4. Kopalnia Węgla Kamiennego Morcinek
 5. Kopalnia Węgla Kamiennego Moszczenica
 6. Kopalnia Węgla Kamiennego Pniówek
 7. Kopalnia Węgla Kamiennego Zofiówka

Z dniem 1 kwietnia 1993 roku tych siedem kopalń przekształcono w jedną spółkę z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, której głównym i wyłącznym właścicielem był Skarb Państwa.

W latach 1993 do 2006 nowo powstałe JSW przeszło restrukturyzację. Polegała ona na wydzieleniu z głównej branży firmy – górnictwa – majątku i działalności ubocznych. Oprócz tego doszło również do połączenia kopalni Jastrzębie i Moszczenica. W efekcie powstała kopalnia Jas-Mos, co pozwoliło firmie zaoszczędzić na kosztach administracyjnych.

Zdj.: jsw.pl
JSW S.A. KWK Budryk
Wydobycie w kopalni Budryk

W 1995 roku powstał dział logistyki (zaopatrzenie kopalń). Rok później założono firmę Polski Koks, która do dziś jest częścią grupy JSW. Kolejnym ważnym rokiem w procesie restrukturyzacji okazał się rok 1998, kiedy postawiono w stan likwidacji kopalnię Morcinek (kopalnię ostatecznie zamknięto w 2000 roku).

W styczniu 2011 roku w ramach procesu reorganizacji połączono kopalnie Borynia i Zofiówka, przez co powstała nowa kopalnia Borynia-Zofiówka. 1 stycznia 2013 roku dodano kolejną kopalnię: Jas-Mos. W ten sposób powstała ogromna kopalnia łącząca obszary trzech/czterech różnych kopalń, działająca pod nazwą Kopalnia Węgla Kamiennego Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.

W lipcu 2011 roku miał miejsce debiut giełdowy JSW, kiedy to akcje tej spółki stały się przedmiotem obrotu na GPW. Skarb Państwa zachował 55,16% akcji, reszta trafiła w ręce akcjonariuszy.

1 sierpnia 2014 roku JSW kupiło od Kompanii Węglowej kopalnię Knurów-Szczygłowice.

W 2017 roku grupa JSW osiągnęła rekordowe zyski – 2 543,3 miliona złotych. Na początku 2018 roku przedstawiła również swoją strategię na lata 2018-2020. Opiera się ona na stopniowym zwiększeniu produkcji węgla z 14,9 miliona ton w 2017 roku do 18,2 miliona ton w 2030 roku.

Od 2020 roku stopniowo rośnie udział węgla koksowego w łącznej produkcji JSW, z 72% do 85%.

Ponadto, grupa stara się myśleć również o energii odnawialnej i ekologii, dlatego jej strategia przewiduje pięciokrotny wzrost produkcji energii elektrycznej z metanu wydobywanego w kopalniach.

Historia notowań akcji JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa SA jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego w Polsce i jednocześnie największą komercyjną grupą koksowni na terenie Unii Europejskiej.

Akcje JSW notowane są na GPW od 2011 roku. Wejście na giełdę nie przebiegło zgodnie z oczekiwaniami JSW, gdyż cena IPO – 137 złotych za jeden udział – okazała się zbyt wysoka.

W latach 2011-2013 kurs akcji JSW stopniowo ustabilizował się mniej więcej na poziomie 92 złotych za akcję. Niestety, rok później ogłoszono niedobry dla biznesu spółki pakiet klimatyczny UE. Został on przyjęty w 2014 roku, a w jego ramach ogłoszono zamiar zredukować emisje CO2 w Unii Europejskiej o 40% do 2030 roku (w porównaniu do 1990 roku).

Logo JSW
JSW/JSW
Ładowanie
Ładowanie

Wpływ pakietu klimatycznego na kurs akcji JSW jest wyraźnie widoczny na wykresie. Chociaż cena akcji ostatecznie ocknęła się z tej porażki, prawie natychmiast pojawił się nowy problem, tym razem w postaci bańki węglowej.

O bańce węglowej zaczęto więcej mówić w 2018 roku. Zasada jest prosta – jeśli dojdzie do ograniczeń CO2, nie ma sensu wydobywać tak dużej ilości paliw kopalnych, a potencjał takich spółek jak JSW zostanie niewykorzystany, przez co firmy te nie osiągną oczekiwanych zysków. Wszystko to spowoduje spadek cen akcji w ramach całej branży.

Co więcej, biznes JSW ucierpiał również na skutek pandemii koronawirusa, gdyż rządowe ograniczenia wpłynęły również na działalność tej spółki. Warto jednak zaznaczyć, że wojna na Ukrainie częściowo zwiększyła popyt na jej produkcję.

Dywidenda JSW

Chociaż w 2022 roku nie wypłacono dywidendy, w przeszłości JSW kilka razy przystąpiło do tego kroku. W latach 2011-2021 wypłacono dywidendę cztery razy.

Jeśli szukasz akcji, które prawdopodobnie będą wypłacać dywidendę udziałowcom w dłuższej perspektywie, szukaj w kategorii arystokratów dywidendowych i królów dywidendy, a mianowicie spółek, które wypłacają akcjonariuszom dywidendę nawet od ponad 50 lat.

Inwestycja w akcje JSW

Inwestowanie w akcje JSW, a w zasadzie również w akcje jakiejkolwiek innej spółki, jest dziś bardzo proste. Potrzebujesz do tego tylko pośrednika, który da Ci dostęp do giełdy. Wybierając odpowiedniego brokera, można zostać na polskim rynku i wybrać XTB. Broker ten jest sprawdzony, renomowany, a ponadto akcje XTB są również notowane na GPW.

Jeśli chcesz spekulować na cenie akcji JSW, masz do dyspozycji dwie podstawowe opcje. Pierwsza z nich jest odpowiednia do długoterminowych inwestycji w akcje – tradycyjne, prawdziwe akcje. Druga opcja jest związana z inwestycjami krótkoterminowymi, w przypadku których trader pozostaje w pozycji tylko sekundy, minuty, najwyżej godziny (wyjątkowo nawet kilka dni). W przypadku krótkoterminowego stylu tradingu warto mieć pod ręką takie narzędzia jak dźwignia finansowa, analiza techniczna czy instrument pochodny typu CFD.

Opcja pierwsza: Zakup akcji JSW

Kupowanie prawdziwych akcji jest łatwe, logicznie i nie wiąże się z dużym ryzykiem. Ponadto, cała sprawa jest stosunkowo tania, gdyż nie ma tutaj żadnych opłat. Wystarczy mieć pieniądze na swoim rachunku inwestycyjnym i kupić określoną liczbę akcji (pomnożyć ich liczbę przez cenę), po czym można dokładnie określić, ile zarobisz lub stracisz w rezultacie zmiany ceny. Osobiście inwestujemy właśnie w ten sposób.

Faworyt redakcji

77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Zalety
 • Zakup i sprzedaż akcji i funduszy ETF wolne od opłat
 • Dobra obsługa klienta
Wady
 • Większe opłaty przy mniejszych zagraniach (nie dotyczy akcji i ETF-ów)
 • Brak niektórych popularnych instrumentów finansowych – opcji, obligacji, funduszy wzajemnych

W XTB można również kupować i przechowywać fizyczne akcje bez opłat.

A jeśli JSW zaczęłoby wypłacać dywidendę, a Ty posiadałbyś akcje tej spółki w dniu decydującym co do jej wypłaty, dywidenda zostałaby zaksięgowana na Twoim rachunku inwestycyjnym. To, co następnie zrobisz z tymi pieniędzmi, zależy od Ciebie. My zazwyczaj reinwestujemy je.

Na jakich zasadach działa inwestycja poprzez zakup akcji?

Najlepiej będzie, jeśli pokażemy to na konkretnym przykładzie:

Cena akcji JSW w lipcu 2022 roku wynosiła 50 złotych na akcję. Za 10 udziałów zapłacimy więc 500 złotych.

Jeśli cena wzrośnie o 20% do 60 złotych za sztukę, nasza inwestycja wzrośnie o te same 20%. Akcje kupiliśmy za 500 złotych, a teraz możemy je sprzedać z zyskiem 20% – sprzedając je za 600 złotych, nasz zysk wynosi 100 złotych (10 złotych na każdą akcję).

Zysk ten można następnie przesłać na własny rachunek w banku lub zatrzymać u brokera i reinwestować.

Opcja druga: Aktywny handel akcjami JSW

Jeśli chodzi o aktywny handel akcjami, czyli handel, w którym czas transakcji wynosi kilka sekund, minut, godzin, a najwyżej dni, traderzy zwykle korzystają z takich narzędzi jak dźwignia finansowa czy finansowe instrumenty pochodne. Można tutaj zarobić dużo pieniędzy nawet na niewielkim wzroście lub spadku kursu akcji.

Kontraktami CFD można zazwyczaj handlować u tego samego brokera co prawdziwymi akcjami. Zakup kontraktów CFD na akcje można ponownie zrealizować za pośrednictwem brokera XTB. Uważaj, aby zawsze prawidłowo wybrać, czy chcesz kupić prawdziwe akcje, czy instrument pochodny – CFD.

Zdj.: xtb.com
JSW S.A. na xStation
JSW – wyszukanie tickera w platformie XTB

Jeśli nadal się wahasz, załóż sobie darmowy rachunek demonstracyjny i zacznij obracać wirtualnymi pieniędzmi (ale na prawdziwych rynkach).

Czym jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa jest czymś w rodzaju pożyczki. Broker – za niewielką opłatą – pożycza Ci pieniądze bezpośrednio na daną transakcję. Pożyczka ta pozwala kupić więcej akcji niż na ile Cię rzeczywiście stać.

Pokażemy to na kolejnym przykładzie:

Zasiliłeś swój rachunek handlowy 500 zł (jak w poprzednim przykładzie z prawdziwymi akcjami) i dzięki magii dźwigni finansowej 1:5 możesz obracać w sumie 2 500 złotymi (pięciokrotnością tej kwoty).

Teraz możesz więc kupić nie 10, lecz 50 akcji JSW (po cenie 50 złotych).

Jeśli – podobnie jak w poprzednim przykładzie – cena udziałów wzrośnie o 20%, z 50 zł do 60 zł na akcję, Twój zysk wyniesie ponownie 10 złotych na jedną akcję. Tym razem jednak masz nie 10, a 50 udziałów, czyli 50×10 = 500 złotych.

Dźwignia finansowa pozwoliła Ci osiągnąć pięciokrotnie wyższy zysk, przy jednoczesnym podwojeniu środków na Twoim rachunku inwestycyjnym. Dlaczego więc nie handlować tylko z dźwignią? Przecież to super! A co, jeśli włożymy w to więcej pieniędzy?

Dokładnie tak działa trading na dźwigni, ale uwaga! To, co dotyczy zysku, dotyczy również potencjalnej straty. Masz pięciokrotnie więcej udziałów, a więc również Twoja potencjalna strata jest pięciokrotnie wyższa.

Ponadto, otwierając transakcje na dźwigni, należy również brać pod uwagę opłaty, których w ogóle nie uwzględniamy w naszych przykładach. W handlu lewarowanym po prostu należy zapłacić za pożyczone pieniądze, za dźwignię. Zaciągając zwykłą pożyczkę, również płacisz odsetki. W przeciwieństwie do tego, prawdziwe akcje można trzymać zupełnie za darmo.

Gdzie kupić akcje JSW?

Do zakupu prawdziwych akcji i kontraktów CFD potrzebny jest broker. W naszym przypadku wybraliśmy sprawdzonego i jednego z najlepszych na rynku – XTB.

Z technicznego punktu widzenia, potrzebujesz urządzenia połączonego z Internetem i właśnie rachunku inwestycyjnego u brokera.

Dla nas, Polaków, dostęp do GPW jest naprawdę łatwy. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku klientów zagranicznych tak nie jest. Udostępnienie akcji z konkretnego kraju może wymagać przesłanie określonego dokumentu na adres obsługi klienta, a sam proces udostępnienia może zająć 2-3 dni robocze.

Zawsze sprawdzaj z wyprzedzeniem, czy broker rzeczywiście oferuje instrumenty inwestycyjne, których szukasz. Jeśli ma je w ofercie, ale nie widzisz ich we własnej platformie handlowej, skontaktuj się z obsługą klienta. Być może będziesz w stanie rozwiązać to poprzez wypełnienie dodatkowego formularza, tak jak w XTB.

Akcje JSW notowane są na GPW. Handel na tej giełdzie ma miejsce od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 16:50.

Zdj.: xtb.com
Opis JSW na XTB
JSW – opis akcji w platformie XTB

Prowizja w XTB wynosi 0% w przypadku miesięcznego obrotu poniżej 100 000 euro. W przypadku handlu kontraktami CFD opłaty są wyższe – zależą od długości transakcji i zastosowanej dźwigni finansowej.

Kim jest broker?

Broker jest pośrednikiem, który zapewnia inwestorom dostęp do papierów wartościowych – na giełdę. Bez niego my, inwestorzy detaliczni, w ogóle nie mielibyśmy dostępu do giełdy, gdyż wartości naszych transakcji po prostu nie są dla niej interesujące.

Pośrednik ten gromadzi nasze zlecenia i zapewnia ich wykonanie, a czasami może również stanąć w pozycji naszego kontrahenta.

My w Finlio.pl gorąco polecamy usługi wspomnianego już kilkakrotnie brokera XTB. Zapraszamy do przeczytania naszej recenzji XTB, aby wyrobić sobie własną opinię. Otwierając rachunek w XTB, można handlować akcjami JSW zarówno w tradycyjny sposób, jak i jako kontraktami CFD z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

Czy warto zainwestować w akcje JSW? I na co warto zwracać uwagę w przypadku tej spółki?

JSW jest bardzo dobrze znaną firmą wydobywczą. Siedziba tej spółki mieści się w Jastrzębiu-Zdroju. Jest to również największa komercyjna grupa koksowni na terenie Unii Europejskiej.

Zdj.: jsw.pl
Zakład JSW - Budryk
Kopalnia Budryk

Głównym przedmiotem działalności grupy JSW jest nie tylko wydobycie i przetwórstwo, ale również sprzedaż węgla kamiennego, szczególnie węgla koksowego i węgla do celów energetycznych.

JSW zatrudnia w Polsce ponad 30 000 osób, osiągając sprzedaż na poziomie około 10 miliardów złotych rocznie i regularnie odnotowując roczne zyski. JSW jest w ponad 55% własnością Skarbu Państwa, ale pozostała część udziałów jest w wolnym obrocie.

Spółka ta przeszła udaną restrukturyzację i obecnie generuje atrakcyjne przychody i zyski. Grupa przedstawiła nawet inwestorom swoje plany do 2030 roku.

Należy zaznaczyć, że akcje JSW są bardzo wrażliwe na decyzje polityczne. Cena akcji JSW została znacznie obniżona przez pakiet klimatyczny ograniczający produkcję CO2 oraz związaną z nim bańkę węglową.

W przypadku JSW zatem należy monitorować nie tylko wyniki samej spółki, ale również decyzje ekologiczne i polityczne UE.

Czy inwestycja w JSW do dobry pomysł? Naszym zdaniem nie jest to zła spółka, ale trzeba zastanowić się, czy pasuje do Twojego portfela w ramach dywersyfikacji. Chociaż wielu inwestorów prawdopodobnie zdecyduje pominąć tę konkretną spółkę, to z pewnością znajdą się też tacy, dla których zakup akcji JSW ma sens.

Czy akcje JSW przypadły Ci do gustu? Czy chcesz w nie inwestować? Czy postrzegasz je jako dobrą okazję inwestycyjną, a może myślisz, że to strata pieniędzy?

Więcej informacji o JSW (JSW)

Nazwa firmyJSW
TickerJSW
Oficjalna strona internetowahttps://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie
Data założenia1993
SektorSurowce
BranżaMetale i wydobycie
Dywidendy
Wypłaca dywidendę
Przychody
Wycena
Rentowność
Wydajność
Opinie analityków
Podział
Oceń akcje JSW
0
1

Autor

Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.

Udostępnij ten artykuł

Dyskusja (0 komentarzy)

Dołącz do dyskusji

Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.

Akcje mogą Cię zainteresować: