Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN

Notowania funduszy ETF – Lista ETF z wartościami i wykresami

Poniżej można znaleźć listę 43 najpopularniejszych funduszy giełdowych (ETF-ów). Lista ta zawiera między innymi aktualne ceny ETF-ów, ich zmiany w ciągu ostatnich 24 godzin oraz wykresy ETF-ów z ostatniego tygodnia.

Informacje na temat emisji, opłat i nie tylko można znaleźć w poszczególnych profilach, klikając konkretny ETF.

Lista TOP ETF

ETF Cena Zmiana na 24 godz. TER wykres 7-dniowy
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Filtry
Sortowanie
ETF
Cena
Zmiana na 24 godz.
TER
Zresetuj filtr

Inwestowanie pasywne w ciągu ostatnich kilku lat przeżyło ogromny rozkwit. Biorąc pod uwagę korzyści, jakie oferuje, nic w tym dziwnego.

Pasywne podejście do inwestowania pozwala inwestorom pomnażać swoje fundusze w zaciszu własnego domu, poświęcając jedynie minimum czasu na zarządzanie swoim portfelem i płacąc opłaty rzędu dziesiątych procenta za całą usługę (podczas gdy w przypadku funduszy inwestycyjnych klient płaci kilka procent).

Co więcej, zwroty ze strategii pasywnych są dokładnie takie same, a nawet nierzadko lepsze niż w przypadku aktywnego inwestowania. Jak można osiągnąć coś takiego? Z pomocą funduszy ETF.

Jeśli inwestor chce odnieść sukces, potrzebne są dwie główne rzeczy. Musi być w stanie kontrolować swoje emocje i znać instrumenty, w które inwestuje.

Dlatego w Finlio przygotowaliśmy długą listę, aby pomóc Ci w dokonaniu odpowiedniego wyboru. Funduszy ETF istnieje cała masa i każdy z nich jest trochę inny.

Przyjrzyjmy się teraz różnym grupom funduszy ETF i ich podziałowi.

ETF-y (fundusze giełdowe) w pigułce

 • ETF to rodzaj funduszu inwestycyjnego i produktu giełdowego, na który składa się koszyk określonych aktywów, takich jak akcje, obligacje lub towary. Jest przedmiotem obrotu na giełdzie – tak samo jak akcje spółek giełdowych.
 • Fundusze te oferują natychmiastową dywersyfikację, ponieważ zwykle odzwierciedlają wyniki jakiegoś indeksu, sektora, grupy towarów lub klasy aktywów, umożliwiając inwestorom rozłożenie ryzyka na wiele aktywów w ramach jednej inwestycji.
 • Fundusze ETF mogą być kupowane i sprzedawane w ciągu dnia handlowego po cenach rynkowych, a zatem są bardzo płynne. Elastyczność ta jest podobna do elastyczności pojedynczych akcji spółek giełdowych i jest znacznie większa niż w przypadku funduszy inwestycyjnych.

Krótko i zwięźle: Czym są fundusze ETF?

Fundusze ETF są instrumentami podobnymi do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Ich cena opiera się na aktywach bazowych, którymi może być w zasadzie wszystko.

Ogólnie rzecz biorąc, mamy tutaj dwie główne różnice w stosunku do zwykłych funduszy inwestycyjnych.

 • Pierwszą z nich jest to, że ETF-ami handluje się dokładnie w taki sam sposób, jak akcjami. Fundusze ETF są notowane na giełdach papierów wartościowych, gdzie inwestor może je kupować do woli. To sprawia, że inwestowanie w te fundusze jest bardzo proste i dostępne dla każdego.
 • Druga różnica polega na sposobie, w jaki fundusze inwestują powierzone im środki. Fundusze typu ETF, w przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, są zarządzane pasywnie. Każdy ETF kieruje się własnymi zasadami, które zwykle w praktyce wyglądają tak, że fundusz algorytmicznie kupuje i sprzedaje aktywa zgodnie z określonymi parametrami.Każdy inwestor ma zatem dokładne, jasne i pełne informacje o tym, jak będzie się zachowywać jego inwestycja w przyszłości. W przypadku tradycyjnych, zarządzanych aktywnie funduszy inwestycyjnych zarządzający podejmuje decyzje zgodnie ze swoimi najlepszymi przekonaniami. ETF nie ma menedżera w prawdziwym znaczeniu tego słowa, oddzielając w ten sposób emocje od inwestycji.

Co oznacza skrót UCITS i dlaczego jest on dla nas ważny?

Być może zauważyłeś, że wiele funduszy ETF ma w nazwie oznaczenie UCITS. UCITS to skrót od angielskiej nazwy Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities.

Są to standardy mające na celu uniemożliwienie inwestorom lokowania pieniędzy w niebezpieczne inwestycje, o których oni nic nie wiedzą.

Jasno określone zasady UCITS regulują sposób, w jaki fundusze mogą być wprowadzane na rynek, promowane i sprzedawane.

Reguły te dotyczą zarówno samych zarządzających funduszami, jak i brokerów. Ogólnie rzecz biorąc, dyrektywa UCITS obejmuje kilka zasad:

 • Zasada najlepszej możliwej realizacji transakcji stanowi, że przy zakupie aktywów broker powinien przedstawić klientowi najlepszą możliwą ofertę.
 • Zasada ochrony inwestorów ma na celu zapewnienie, że inwestor posiada pełne i dokładne informacje o produkcie, że fundusz jest wystarczająco zdywersyfikowany itp.

Aktywa, które kierują się zasadami UCITS, mogą być aktywnie sprzedawane inwestorom. Jeśli chodzi o aktywa funduszu, żadne konkretne aktywa nie mogą przekraczać 10% jego całkowitego kapitału. Jest też wymóg natychmiastowej płynności i oddzielenia funduszy zarządzającego od funduszy klientów.

Notatka

Zasadniczo można więc powiedzieć, że fundusze UCITS posiadają dokładnie określoną strukturę i muszą przestrzegać jasno określonych zasad, w związku z czym są wyjątkowo przejrzyste dla inwestorów.

Ponieważ dyrektywa UCITS ma na celu ochronę inwestorów przed nadmiernym ryzykiem, tylko pewna część funduszy (choć większość pod względem wolumenu obrotu i płynności) spełnia te parametry. Na rynku można więc natrafić również na produkty inwestycyjne, w których nazwie nie ma tego skrótu. Są to przede wszystkim fundusze o szczególnym charakterze – zamknięte fundusze inwestycyjne lub fundusze o szczególnym ukierunkowaniu, np. na instrumenty pochodne, nieruchomości itp.

Inną ważną dla inwestorów różnicą między funduszami UCITS i funduszami non-UCITS jest obszar, w którym można nimi handlować: Fundusze UCITS są “zharmonizowane” na terenie całej UE – można uzyskać do nich dostęp z praktycznie całego kontynentu europejskiego.

Fundusze inne niż UCITS opierają się na przepisach danego państwa i mogą nie być zbywalne, jeśli inwestor pochodzi z innego kraju.

Jak dzielą się fundusze ETF?

Fundusze ETF, podobnie jak inne instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynkach kapitałowych, dzielą się na wiele kategorii. Jesteśmy tego zdania, że warto je znać.

Decydując się na zbudowanie własnego portfela inwestycyjnego, inwestor potrzebuje precyzyjnie ukierunkowanych instrumentów.

Dystrybucyjne i akumulacyjne

Pierwszym rodzajem podziału funduszy typu ETF jest podział na fundusze akumulacyjne i dystrybucyjne.

Chodzi o to, czy fundusz wypłaca zyski swoim akcjonariuszom, czy też zatrzymuje je wewnątrz funduszu, kupując za nie kolejne aktywa bazowe.

 • ETF-y akumulacyjne zatrzymują wszystkie wypłacone zyski i reinwestują je z powrotem w aktywa. Dla inwestora oznacza to, że jedynym rodzajem zwrotu z jego inwestycji jest wzrost ceny danego funduszu. Proste i skuteczne. Ale jest też inne podejście do tej sprawy.
 • Dystrybucyjne fundusze ETF to fundusze, które wypłacają swoje zyski akcjonariuszom. Pod względem aktywów bazowych i ich nabywania działają one dokładnie tak samo jak fundusze akumulacyjne. Podobnie jak ich odpowiedniki akumulacyjne, inwestują powierzone im środki w aktywa, ale z tą różnicą, że wypłacają zyski akcjonariuszom w formie dywidendy. Z tym wiąże się pewien problem.
Notatka

Dywidenda ta jest zawsze opodatkowana u źródła. Gdy fundusz inwestuje w spółki-płatniki dywidendy, otrzymuje dywidendę już potrąconą o procent ustalony przez prawo, z którego spółka pochodzi. Fundusz otrzymuje zatem dywidendę opodatkowaną. Jeśli jednak wypłaca ją akcjonariuszom, jest jeszcze drugi obowiązek podatkowy, który leży na barkach samego inwestora.

Jeśli siedziba danego funduszu ETF znajduje się w kraju, który opodatkowuje dywidendę stawką 0%, wówczas inwestor z Polski musi zapłacić podatek Belki (19%). Z kolei, jeżeli fundusz jest zarejestrowany w kraju, w którym dywidenda podlega opodatkowaniu, wówczas inwestor otrzymuje od funduszu ETF już opodatkowaną dywidendę, którą musi wprowadzić w swoim zeznaniu podatkowym i dostarczyć podpisany formularz o unikaniu podwójnego opodatkowania (jeśli Polska zawarła ją z danym krajem). Tak czy inaczej, dywidenda zostaje opodatkowana dwukrotnie.

Dystrybucyjne fundusze ETF są znacznie bardziej złożone i stwarzają trudności dla inwestorów. Znacznie lepszym rozwiązaniem pod względem podatków i czasu są ETF-y o charakterze akumulacyjnym.

Z nimi jest dokładnie tak samo jak z akcjami. Znacznie lepszym sposobem na zwrot zysku inwestorom jest reinwestowanie w samą spółkę (również odkup akcji).

ETF-y śledzące indeksy

Chociaż ta kategoria jest powiązana z innymi, o których wspominamy poniżej, pomyśleliśmy, że dobrze byłoby ją opisać oddzielnie od reszty.

Fundusze ETF odzwierciedlające wyniki indeksów giełdowych są obecnie jednym z najpopularniejszych i najbardziej płynnych produktów na całym rynku kapitałowym (jeśli chodzi o inwestorów detalicznych).

Działają na dosyć prostych zasadach. Indeks można rozumieć jako koszyk aktywów, który został zestawiony na podstawie określonych kryteriów. Może to być na przykład 500 największych spółek notowanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych. Głównym celem takiego funduszu jest przede wszystkim statystyczne śledzenie określonego segmentu rynku.

Istnieją indeksy dla akcji, towarów, kryptowalut i wielu innych klas aktywów. Indeksowe fundusze ETF są zaprojektowane tak, aby kupować właśnie takie aktywa, jakie wchodzą w skład samych indeksów.

Cechy

 • Odzwierciedlają wyniki indeksów stosowanych na całym świecie
 • Kierują się jasną, dokładnie określoną strategią
 • Oferują jedne z najniższych opłat spośród wszystkich funduszy ETF

Przykłady indeksowych funduszy ETF

 • iShares Core S&P500 UCITS – ETF śledzący indeks S&P 500, który obejmuje 500 największych amerykańskich spółek giełdowych
 • Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS – instrument odzwierciedlający wyniki indeksu NASDAQ 100, obejmuje 100 największych spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie NASDAQ
 • iShares STOXX Europe 600 UCITS – fundusz ETF śledzący 600 dużych, średnich i małych spółek z 11 krajów UE

Podział według klasy aktywów

Chociaż podział na akumulacyjne i dystrybucyjne jest ważny, są to raczej tylko cechy konkretnych funduszy ETF. Podział na podstawie aktywów lub klas aktywów mówi o tym, w co fundusz faktycznie inwestuje. To właśnie na ich podstawie będzie się zachowywać cena funduszu, co jest ważne szczególnie podczas kryzysów gospodarczych. Na podstawie aktywów bazowych można również zdecydować, czy fundusz pasuje do ogólnej strategii portfela inwestora, czy odpowiada wymaganej ryzykowności itp.

ETF-y na akcje

W skład funduszy ETF na akcje wchodzą tylko i wyłącznie spółki giełdowe. Z ogólnej perspektywy są to instrumenty o najlepszych wynikach w perspektywie długoterminowej. Można też śmiało powiedzieć, że cieszą się one największą popularnością wśród inwestorów. Znajduje to również odzwierciedlenie w wartości zainwestowanych w nie aktywów, pod względem której ten rodzaj ETF-ów znacznie przewyższa pozostałe.

Fundusze ETF z tej kategorii mogą skupiać się na spółkach ze Stanów Zjednoczonych, Europy, Azji i innych regionów. Niektóre ETF-y obejmują akcje z określonej lokalizacji geograficznej, inne zaś z konkretnych branż lub sektorów. Są też fundusze, w których skład wchodzą tylko spółki o określonej ocenie ESG.

Cechy

 • Akcje generalnie osiągają świetne wyniki i bardzo szybko rosną podczas hossy
 • Średni roczny wzrost po uwzględnieniu inflacji wyniósł około 8% w ciągu ostatnich 30 lat
 • W okresach bessy ich wartość może spaść o dziesiątki procent
 • Mogą być zarówno dystrybucyjne, jak i akumulacyjne

Przykłady funduszy ETF na akcje

 • iShares Core MSCI World UCITS – replikuje wyniki akcji z 23 rozwiniętych rynków z całego świata, czyli z USA, Kanady, Europy, Japonii itp., obejmuje mniej więcej 1 500 spółek
 • iShares Core S&P500 UCITS – śledzi amerykański indeks S&P 500, w którego skład wchodzi 500 największych spółek giełdowych ze Stanów Zjednoczonych, np. Tesla, Microsoft, 3M, Verizon, Visa i Coca-Cola
 • iShares Core EURO STOXX 50 UCITS – odzwierciedla wyniki 50 największych spółek z jedenastu krajów Unii Europejskiej, takich jak Siemens, Allianz czy Linde
 • iShares Core S&P 500 Financials Sector UCITS – fundusz ETF skupiający się na spółkach z branży finansów, które wchodzą w skład amerykańskiego indeksu S&P 500

ETF-y na obligacje

Obligacje to papiery wartościowe, które obiecują zwrot w postaci kuponu i zainwestowanej kwoty w terminie wykupu. Fundusze ETF na obligacje dzielą się na dwie obszerne kategorie – obligacje rządowe (skarbowe) i obligacje korporacyjne.

W przypadku obligacji skarbowych można inwestować w rynki rozwinięte, ale także w słabsze gospodarki z całego świata. Ogólnie można je jednak uznać za bardzo stabilne, co oczywiście znajduje odzwierciedlenie w niskich stopach zwrotu.

Obligacje korporacyjne są zasadniczo bardziej dochodowe, ale jednocześnie wiążą się z większym ryzykiem inwestycyjnym.

Cechy

 • Regularna wypłata kuponu, jeśli pożyczkobiorca pełni swoje zobowiązania zgodnie z planem
 • Silna korelacja ze stopami procentowymi ustalanymi przez bank centralny (gdy stopy spadają, wartość już wyemitowanych obligacji rośnie i odwrotnie)
 • Generalnie oferują niższe stopy zwrotu od akcji
 • Dystrybucyjne i akumulacyjne

Przykłady funduszy ETF na obligacje

ETF-y na towary

Fundusze ETF na towary zazwyczaj śledzą ceny różnych upraw i innych surowców. Kategoria ta obejmuje również metale szlachetne, zwierzęta hodowlane, materiały przemysłowe i surowce energetyczne.

Większość z tych funduszy ma na celu szeroko zakrojoną dywersyfikację. Stosunkowo trudno jest znaleźć fundusz ETF, który skupiałby się tylko na jednym z powyżej wymienionych aktywów.

Jest to raczej logiczne, ponieważ poszczególne grupy są wyceniane w skali globalnej i można je kupować oddzielnie za pomocą kontraktów terminowych i innych instrumentów pochodnych.

Cechy

 • Szeroka dywersyfikacja wśród wielu grup
 • Tylko akumulacyjne – towary i surowce nie generują przepływów pieniężnych
 • Towary ogólnie mogą być bardzo ryzykowne

Przykłady funduszy ETF na towary

ETF-y na nieruchomości

Jedną z najpopularniejszych klas aktywów wśród inwestorów z Polski są nieruchomości. Polacy nadal są trochę nieufni w stosunku do akcji. Są nawet tacy, którzy odczuwają wobec nich strach. Co tu dużo mówić – dobrze jest wiedzieć, w co się inwestuje, a jeszcze lepiej mieć możliwość “dotknąć” swoich inwestycji.

Jeśli jednak nie chcesz zawracać sobie głowy kupowaniem nieruchomości, zarządzaniem lokalami i biurokracją, możesz zainwestować w ETF-y nieruchomościowe.

Fundusze ETF na nieruchomości alokują przekazane im środki we wszelkiego rodzaju grunty i akcje REIT-ów. Mogą one kierować się różnymi zasadami co do geografii, ale także, na przykład, minimalnego zwrotu itp.

Kiedy inwestor kupuje jedno mieszkanie, zasadniczo wkłada wszystkie swoje jajka do jednego koszyka. Wystarczy zły sąsiad, powódź, zmiana w okolicy lub cokolwiek innego. Początkowo świetna okazja inwestycyjna może nagle okazać się posunięciem o katastrofalnych konsekwencjach. Jedną z naprawdę dobrych rzeczy w przypadku funduszy ETF i udziałów w REIT-ach jest to, że obejmują one różnorodne nieruchomości i z natury zawierają element dywersyfikacji.

Cechy

 • Średnie opłaty
 • Średni poziom ryzyka
 • Akumulacyjne i dystrybucyjne
 • Szeroko zakrojona dywersyfikacja

Przykłady funduszy ETF na nieruchomości

ETF-y rynku pieniężnego

Prawdopodobnie najbezpieczniejszym rodzajem rynku jest rynek pieniężny. Aktywa będące przedmiotem obrotu na tym rynku mają formę bardzo krótkoterminowych roszczeń o wyjątkowo niskim ryzyku i zwrocie. Mogą być wykorzystywane do przechowania dużych kwot, które w przeciwnym razie marnowałyby swój potencjał na koncie inwestora. Służą one raczej jako bufor dla portfeli na wypadek kryzysu.

Cechy

 • Bardzo niskie ryzyko
 • Niewielka stopa zwrotu
 • W miarę wysokie opłaty w stosunku do zwrotu

Przykłady funduszy ETF rynku pieniężnego

Specjalne rodzaje funduszy ETF

Istnieje cała masa strategii inwestycyjnych, przy czym wiele z nich opiera się na produktach inwestycyjnych o różnej strukturze.

Nic więc dziwnego w tym, że istnieje również duża liczba funduszy ETF, które całkowicie wyłamują się z ustalonych schematów i oferują inwestorom unikalne inwestycje.

Kategoria ta obejmuje ETF-y skupiające się na zrównoważonym biznesie, fundusze koncentrujące się na krótkiej sprzedaży określonego rodzaju aktywów, ETF-y lewarowane do tradingu, fundusze ETF śledzące zmienność indeksów itp.

Zasadniczo nie ma tutaj prawie żadnych ograniczeń.

Cechy

 • Zwykle bardzo ryzykowne
 • Często mają ukrytą zasadę, którą inwestor musi rozumieć (lewarowane fundusze ETF płacą odsetki, a ich wartość spada w długiej perspektywie)
 • Niektóre skupiają się na specjalnych klasach aktywów
 • Niektóre produkty są przeznaczone głównie do krótkoterminowej spekulacji

Przykłady specjalnych funduszy ETF

Inne rodzaje funduszów – ETC i ETN

Na rynku dostępne są również instrumenty inwestycyjne, które są bardzo podobne do funduszy ETF, ale w rzeczywistości działają na innych zasadach.

Dobrze jest je znać, ponieważ często są one określane jako ETF-y, chociaż w rzeczywistości chodzi o odmienny rodzaj instrumentu inwestycyjnego. Przedstawmy je na dwóch przykładach.

Fundusze ETN na kryptowaluty

Jeśli interesujesz się kryptowalutami i chcesz w nie inwestować, ale nie rozumiesz, jak faktycznie działają, możesz skorzystać z jednego z kryptowalutowych funduszy ETN.

Wyglądają one podobnie do funduszy ETF. W rzeczywistości jednak istnieje między nimi duża różnica. Fundusze typu ETN są zasadniczo dłużnymi papierami wartościowymi. Można powiedzieć, że produkt inwestycyjny – ETN – zobowiązuje się do wypłaty inwestorowi wyników aktywów bazowych. Jednak przy tym, że sam nie kupuje tych aktywów.

Ze względu na swój charakter fundusze typu ETN są one niezwykle ryzykowne i zatem powinni w nie inwestować tylko doświadczeni inwestorzy.

Faktem jest, że tego rodzaju fundusze są tworzone głównie dla dużych kryptowalut, a mianowicie dla Bitcoina, Ethereum, Ripple, Litecoina itp.

Cechy

 • Niezwykle ryzykowne instrumenty o wysokiej zmienności
 • Bardzo wysokie koszty/opłaty sięgające jednostek procentów
 • W większości nie chodzi o fundusze ETF, ale o ETN-y

Przykłady funduszów ETF/ETN na kryptowaluty

Fundusze ETC na metale szlachetne

Metale szlachetne plasują się tuż za nieruchomościami pod względem popularności, mimo że w ujęciu realnym są one raczej magazynem wartości niż inwestycją.

Podobnie jak w przypadku kryptowalut, nie mówimy tutaj o ETF-ach – tym razem chodzi o ETC. Są to produkty, które replikują cenę aktywów bazowych, którymi zazwyczaj są towary.

Fundusze inwestujące w metale szlachetne są odpowiednie dla tych, którzy nie chcą zawracać sobie głowy kupowaniem, zabezpieczaniem, a następnie sprzedażą metali szlachetnych, nie mówiąc już o ogromnych marżach dla handlowców.

Strategia i metale szlachetne różnią się oczywiście w zależności od konkretnego funduszu, ale wiele z nich rzeczywiście posiada w jakiś sposób fizyczne złoto i inne metale. Nawet jeśli ma to miejsce za pośrednictwem kontraktów terminowych, które są wiążącą umową. Funkcja zarządzającego fizycznymi aktywami zwykle leży na barkach innego podmiotu (na przykład banku).

Cechy

 • Mogą mieć w posiadaniu fizyczne złoto i inne metale szlachetne
 • Magazyn wartości
 • Niskie opłaty za zarządzanie

Przykłady funduszy typu ETC na metale szlachetne

Podział według geografii

Fundusze ETF, podobnie jak akcje, są również klasyfikowane według kryterium geograficznego. Niektóre skupiają się na rynkach rozwiniętych, podczas gdy inne kupują i sprzedają aktywa z rynków wschodzących.

Dla przykładu, MSCI dzieli regiony w następujący sposób:

Developed

 • USA
 • Kanada
 • Japonia
 • Francja

Emerging

 • Kolumbia
 • Czechy
 • Tajlandia

Frontier

 • Rumunia
 • Nigeria
 • Oman

Zasadniczo obowiązuje zasada, że rynki rozwinięte są najbezpieczniejsze pod względem zwrotów, ale również przepisów prawa oraz przejrzystości rynku i dokumentów finansowych. Z kolei rynki typu Frontier (graniczne) są niezwykle ryzykowne.

W czasach bessy na rynku i w trakcie kryzysów gospodarczych inwestorzy wycofują aktywa do mniej ryzykownych obszarów. W rezultacie pieniądze odpływają z rynków granicznych i wschodzących, a cena tamtejszych aktywów szybko spada.

Najbardziej znane, najpopularniejsze i największe fundusze ETF

Liczba funduszy typu ETF, w które można dziś inwestować, jest naprawdę ogromna. Jak pokazaliśmy powyżej, dzielą się one na wiele kategorii, a każda z nich jest zupełnie inna.

Inwestor powinien inwestować w oparciu o twarde dane, liczby i wyniki. Nie powinien skłaniać się ku jakiemuś instrumentowi tylko dlatego, że mu się podoba. W inwestowaniu nie ma miejsca na emocje.

Popularny fundusz niekoniecznie musi być zły. Problem polega na tym, że kryterium popularności może prowadzić do nieobiektywnej oceny. Dobrze działający fundusz, który jednak nie pasuje do strategii/portfela inwestora, może wyrządzić wiele szkód.

Niemniej jednak, nawet jeśli nie jest to całkiem właściwe, oto przykłady największych i zwykle najpopularniejszych funduszów ETF.

Można je znaleźć w prawie każdym portfelu inwestycyjnym, a kupują je nawet duże fundusze hedgingowe. Ponieważ kilka funduszy ETF z górnej części listy koncentruje się wyłącznie na indeksie S&P 500, pominiemy niektóre z nich.

Do najbardziej znanych i popularnych ETF-ów należą:

 • SPDR S&P500 (SPY) – śledzi wyniki indeksu S&P 500, łączna wartość zainwestowanych środków wynosi 380 miliardów dolarów
 • iShares Core S&P500 – śledzi wyniki indeksu S&P 500, łączna wartość zainwestowanych środków wynosi 312 miliardów dolarów
 • Vanguard Total Stock Market – fundusz ETF, który inwestuje w większość spółek giełdowych na rynku amerykańskim, łączna wartość zainwestowanych środków wynosi 287 miliardów dolarów
 • Vanguard Total Bond Market – fundusz ETF, który inwestuje w cały rynek obligacji w USA, łączna wartość zainwestowanych środków wynosi 87 miliardów dolarów
 • SPDR Gold Shares – fundusz inwestujący w złoto i replikujący jego cenę, łączna wartość zainwestowanych środków wynosi 54 miliardów dolarów

Tutaj możesz kupić fundusze ETF bez opłat

76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.

 

Podobał Ci się ten artykuł?
0
0
Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.