Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN

Handel na giełdzie – Jak zacząć? Czego potrzebujesz i jak osiągnąć sukces?

Był taki czas, kiedy tylko osoby zatrudnione w dużych instytucjach finansowych i firmach brokerskich lub handlowych mogły handlować akcjami, towarami lub na rynku forex. Jednak wraz z rozwojem Internetu, możliwości i dostępność handlu online rosły w parze.

Obecnie prawie każdy może zacząć swoją przygodę na giełdzie, i to niemal natychmiast. Handel przez Internet stał się sprawą masową i oferuje każdej osobie bogactwo możliwości. Można handlować akcjami, walutami, towarami, derywatami, a nawet bitcoinem.

Handel w ciągu dnia – inaczej też day trading, który polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w ciągu tego samego dnia, stał się bardzo popularny. Powód jest raczej prosty – na pierwszy rzut oka oferuje on lukratywne zyski.

Do tradingu trzeba jednak podchodzić w odpowiedni sposób i ostrożnie, co udaje się tylko niewielu traderom. W Internecie najczęściej znajdziesz jedynie historie handlowców, którym handel śróddzienny przyniósł ogromne bogactwo. W przypadku początkujących jest to niezwykle trudne wyzwanie, z którym tylko nieliczni dają radę. Historię jednak piszą ludzie sukcesu.

O przytłaczającej większości traderów, którzy w wyniku day tradingu ponieśli ogromne straty, nic nie słychać. Dużym problemem jest to, że wiele osób chcących zacząć handlować w ciągu dnia ma często nierealistyczne oczekiwania – zwykle z powodu bajek, które przeczytali w Internecie. Faktem jest, że w przypadku 80-90% traderów takie podejście kończy się niepowodzeniem, z czego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy. Marzą o szybkich zyskach i niezależności finansowej, ale bez pracy nie ma kołaczy.

Jeśli zaskoczyło Cię to, jak faktycznie wygląda day trading oraz odsetek osób, które ponoszą w nim klęskę, nie obawiaj się. W ramach tego artykułu omówimy podstawy handlu na giełdzie. Dowiesz się, jakie umiejętności i wiedzę powinien nabyć każdy zainteresowany handlem na giełdzie, jak działa giełda, jak nauczyć się handlować i wiele więcej.

Treść artykułu

Czym właściwie są rynki finansowe, co to jest giełda i jak to wszystko działa?

Rynek finansowy to globalny system, na który składa się niezliczona ilość instytucji (banków, funduszy, ubezpieczalni, giełd itp.) oraz instrumentów (akcji, surowców, instrumentów pochodnych itp.) i który zapewnia przepływ pieniędzy i kapitału pomiędzy wieloma podmiotami gospodarczymi, którymi mogą być również zwykli ludzie.

Dla nas najważniejszym pojęciem w tej chwili jest giełda, na której można handlować poszczególnymi instrumentami. Dostęp do poszczególnych giełd zapewniają brokerzy, którzy są podstawowym elementem każdej odnoszącej sukcesy strategii handlowej.

Więcej informacji na temat brokerów znajdziesz w dalszej części tekstu.

Co to jest giełda?

Giełda to dosłownie targowisko, na którym odbywa się handel papierami wartościowymi, towarami, instrumentami pochodnymi i innymi instrumentami finansowymi. Do głównych funkcji giełdy zalicza się uczciwa i należyta realizacja transakcji oraz sprawne rozpowszechnianie informacji o notowaniach dowolnego papieru wartościowego. Giełdy są swego rodzaju platformą, na której rządy, przedsiębiorstwa i inne instytucje mogą sprzedawać papiery wartościowe szerszemu gronu zainteresowanych.

Notowania poszczególnych papierów wartościowych ulegają ciągłym zmianom i są wynikiem podaży i popytu w danym momencie. Jeżeli popyt na dany papier wartościowy wzrasta, przy jednoczesnym utrzymaniu podaży wzrasta również jego cena i odwrotnie. Na podaż i popyt na poszczególne papiery wartościowe może wpłynąć szereg zdarzeń, które zazwyczaj są przedmiotem analizy fundamentalnej lub technicznej.

Giełda może być lokalizacją, w której faktycznie spotykają się handlowcy lub platformą elektroniczną. Rodzaj giełdy zależy od instrumentu, który jest głównym przedmiotem obrotu na tej giełdzie. Są więc giełdy papierów wartościowych (akcji), towarów itp., a także giełdy określane przez swoje położenie geograficzne. Można je znaleźć w większości krajów na świecie. Do najbardziej znanych giełd należą Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE), London Stock Exchange (LSE) i Tokyo Stock Exchange (TSE).

Szczególnym rodzajem “giełdy” jest tzw. rynek forex – Foreign Exchange, czyli rynek walutowy. Jest to miejsce, w którym wymienia się jedną walutę na drugą, po cenie, która również w tym przypadku określana jest przez podaż i popyt. Forex jest zdecentralizowany, co oznacza, że nie ma żadnej konkretnej siedziby. Korzystając z usług brokera, można uczestniczyć w obrocie na rynku forex w zasadzie z dowolnego miejsca.

Dziś jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zdecydowana większość transakcji odbywa się drogą elektroniczną, ale na przykład do 2005 roku handlować na NYSE mogły tylko osoby, które fizycznie wynajmowały “swoje miejsce” na tej giełdzie.

Handel na gieldzie

Co to jest trading (handel na giełdzie)?

Trading polega na kupowaniu i sprzedawaniu instrumentów finansowych w ramach jednego dnia – intraday trading (handel śróddzienny) lub w ramach kilku dni, tygodni, najwyżej miesięcy – swing trading. Niektórzy traderzy handlują również długoterminowo. Początkujący często mylą trading z inwestowaniem, chociaż większość inwestorów trzyma się z dala od tradingu.

Różnica między inwestowaniem a tradingem tkwi głównie w długości horyzontu inwestycyjnego, czyli czasie, przez jaki inwestor/trader posiada nabyte aktywa. Inwestorzy zazwyczaj kupują papiery wartościowe z myślą o ich długoterminowym posiadaniu – nierzadko nawet na kilka lat. W przypadku akcji dużą motywacją są regularnie wypłacane dywidendy.

Trading może się odbywać na dowolnym rynku, ale najczęściej dzieje się tak na rynku forex lub giełdach papierów wartościowych. W ostatnim czasie głośno również o handlu kryptowalutami, które cechują się ekstremalną zmiennością cen.

W ramach handlu akcjami, towarami lub na rynku walutowym traderzy często korzystają z dźwigni finansowej.

Próbują w ten sposób zarabiać na niewielkich zmianach cen poszczególnych instrumentów, podczas gdy dźwignia ma za zadanie zwiększyć wpływ tych zmian na ogólny wynik transakcji.

Intraday traderzy często śledzą wydarzenia, które powodują krótkoterminowe ruchy na rynku. Trading na podstawie wiadomości rynkowych to stosunkowo popularna strategia handlowa. Zaplanowane komunikaty, do których zaliczają się dane makroekonomiczne, wyniki spółek, zmiany stóp procentowych banku centralnego itp., są związane z oczekiwaniami rynku. Rynki zwykle reagują na te komunikaty nagłymi i gwałtownymi zmianami cen, jeśli oczekiwania nie zostały spełnione lub odwrotnie, jeśli zostały przekroczone – traderzy mogą na tym dużo zarobić (ale też nie muszą).

Intraday i swing traderzy korzystają również z narzędzi analizy technicznej w celu śledzenia różnego rodzaju formacji i znaczących poziomów cenowych danego instrumentu finansowego, które mogą stanowić dla nich ważne sygnały kupna lub sprzedaży.

Traderzy długoterminowi zwykle handlują towarami lub opcjami, starając się oszacować ich przyszłą cenę w długim horyzoncie czasowym na podstawie analizy makroekonomicznej i technicznej.

Dlaczego warto interesować się tradingiem i kiedy należy go ominąć szerokim łukiem?

Jeśli zaczynasz myśleć o karierze tradera, nie oznacza to, że powinieneś od razu rzucić swoją pracę i zostać traderem na pełny etat (chyba, że wybierzesz intraday trading). Jednak może to być ciekawy sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy.

Jeśli zdecydujesz się na handel akcjami lub na rynku forex, prawie nic nie stoi Ci na przeszkodzie. Wykształcenie zwykle nie stanowi problemu, gdyż nie potrzebujesz dyplomu ani specjalnego szkolenia – wiele ciekawych źródeł informacji na temat tradingu jest dostępnych za darmo w Internecie. A to, czy zdobędziesz wymaganą wiedzę i umiejętności, zależy wyłącznie od Ciebie i Twojej pracowitości. Co więcej, masz do dyspozycji wiele opcji, jak zacząć handlować. Jeśli akcje lub forex nie bardzo Ci odpowiadają, możesz spróbować handlu towarami, kryptowalutowi lub czymkolwiek, co jest bliższe Twojemu sercu. Możliwości jest naprawdę sporo.

Z biegiem czasu możesz znaleźć się w sytuacji, w której zarabiasz na tradingu wystarczająco dużo pieniędzy, aby móc rzucić swoją pracę lub np. osiągnąć wolność finansową. Bądź jednak realistą.

Wciąż należy pamiętać, że starania większości traderów nie kończą się sukcesem.

W związku z tym powinieneś najpierw udoskonalić swoją strategię handlową na koncie demo, a dopiero potem rozpocząć handel z własnymi pieniędzmi, na których stratę możesz sobie pozwolić. Trading na giełdzie może Ci przynieść bardzo ciekawe pieniądze, ale też druzgoczące straty.

Dlatego jeśli Twoim zamiarem jest wzbogacić się “z dnia na dzień”, jak obiecują niektóre gwarantowane poradniki typu get-rich-quick, powinieneś ominąć trading szerokim łukiem. 

Jakimi instrumentami można handlować?

Jakie instrumenty inwestycyjne masz do wyboru? Możliwości są niemal nieograniczone. Chcesz handlować akcjami czy złotem? Nie ma problemu! W zasadzie to każdy instrument nadaje się do handlu śróddziennego, swing tradingu i handlu długoterminowego, ale nie wszystkie instrumenty są odpowiednie do niektórych strategii handlowych. Oto krótki przegląd instrumentów finansowych, którymi można handlować:

 • Akcje

Akcje to udziały w spółkach, które podlegają obrotowi na giełdach papierów wartościowych. Płynnymi akcjami można handlować z wykorzystaniem dźwigni finansowej nawet śróddziennie, ale zwykle są one wykorzystywane do handlu swingowego (swing trading) lub długoterminowego.

 • Obligacje

Obligacje są jednymi z najbardziej tradycyjnych papierów wartościowych. Obligacjami najczęściej handluje się za pośrednictwem obligacyjnych funduszy ETF.  Ich wykorzystanie w tradingu nie jest rozpowszechnione.

 • ETF

Fundusze typu ETF to całe koszyki akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Kupując jedną akcję ETFu, otrzymujesz niewielki udział we wszystkich papierach wartościowych, na które on się składa. ETFy są wykorzystywane raczej przez inwestorów niż traderów, ale mogą również stanowić część długoterminowej strategii handlowej.

 • Surowce

Surowiec to ogólne pojęcie, które odnosi się do dóbr o jednolitej wartości i jakości. Najczęściej handlowanymi towarami są metale szlachetne – złoto, srebro czy ropa naftowa (Brent, WTI). Cena towarów może być dosyć zmienna, dlatego również w tym przypadku są one wykorzystywane do transakcji długoterminowych i swingowych. Dźwignia finansowa pozwala na handel towarami również w horyzoncie śróddziennym.

 • Forex

Handel na rynku forex to prawdopodobnie najczęściej stosowane podejście do handlu na rynkach finansowych. Polega ono na handlu na globalnym, zdecentralizowanym rynku, na którym poszczególne waluty są wymieniane na inne. Handel na rynkach forex cechuje się szerokim zastosowaniem dźwigni finansowej, a traderzy próbują przewidzieć przyszły kurs danej pary walutowej na podstawie analizy fundamentalnej i technicznej.

 • Kryptowaluty

Handel Bitcoinem i innymi kryptowalutami jest obecnie bardzo popularny zarówno wśród traderów śróddziennych, jak i swingowych. Kryptowaluty to instrumenty cechujące się niezwykłą zmiennością i oferujące inwestorom szereg możliwości wejścia w pozycję bez konieczności korzystania z dźwigni finansowej.

 • Instrumenty pochodne

Instrumenty pochodne są kluczowym czynnikiem w handlu (tradingu) w Internecie. Choć można również bezpośrednio handlować konkretnymi, wymienionymi wyżej papierami wartościowymi, to zazwyczaj znacznie łatwiej jest handlować ich pochodnymi. Instrumenty pochodne odzwierciedlają wartość konkretnych aktywów bazowych, więc nie musisz posiadać tych aktywów osobiście. Chyba najbardziej znanymi instrumentami pochodnymi są CFD, ale istnieją też opcje i kontrakty terminowe.

Notatka

WSKAZÓWKA: Interesuje Cię temat instrumentów pochodnych? Zapraszamy do przeczytania naszego obszernego artykułu na temat instrumentów pochodnych.

Który instrument jest dla Ciebie odpowiedni?

To dosyć indywidualna kwestia, którą niełatwo rozstrzygnąć. Wybór odpowiedniego instrumentu handlowego/inwestycyjnego zależy od Twojej strategii handlowej i wiedzy.

Musisz zdecydować, czy chcesz zabrać się za intraday trading, czy wolisz bardziej długoterminowe podejście. Właśnie od Tego będzie zależał Twój wybór. Najbardziej popularnym rynkiem wśród handlowców śróddziennych jest forex, który przy zastosowaniu dźwigni oferuje wystarczającą zmienność i płynność. Traderzy tego typu często handlują również towarami lub płynnymi akcjami.

Wraz z wydłużaniem się horyzontu inwestycyjnego tradera, rośnie również liczba opcji inwestycyjnych, a za odpowiedni instrument można uznać praktycznie wszystko. Ważne jest jednak Twoje nastawienie do ryzyka.

Im krótszy horyzont inwestycyjny wybierzesz, tym częstsze będą Twoje transakcje i tym bardziej wymagający będzie Twój handel pod względem psychiki. Zanim zdecydujesz się na jakikolwiek instrument i strategię, porządnie je przetestuj.

W tym miejscu warto przypomnieć, że powinieneś handlować tylko z pieniędzmi, na których stratę możesz sobie pozwolić.

Być może najważniejszym czynnikiem jest jednak trzymanie się jednego instrumentu inwestycyjnego. Wybierz ten, który już na pierwszy rzut oka najbardziej Ci odpowiada. Ktoś będzie bardziej zainteresowany akcjami, inny trader będzie wolał forex. Pamiętaj, że trading to trudne zajęcie, w którym nie osiągniesz sukcesu, jeśli będziesz “przeskakiwać” z jednego instrumentu inwestycyjnego na drugi.

Jakie ryzyko wiąże się z tradingiem i jak mu zapobiec?

Interesuje Cię, na co uważać w tradingu? Co może zniszczyć Twoje plany? Czego zdecydowanie powinieneś unikać? Oczywiście największym ryzykiem w tradingu jest utrata kapitału, której należy aktywnie zapobiegać. Główne ryzyka w handlowaniu związane są z następującymi powodami:

 • Brak ścisłego planu na zarządzanie kapitałem
 • Brak dyscypliny i uleganie emocjom
 • Brak dokładnie określonego trading planu
 • Korzystanie z usług złego brokera
 • Nierealistyczne oczekiwania
 • Niedocenianie trudnego z punktu widzenia psychiki i czasochłonnego charakteru tradingu
 • Uczenie się strategii handlowych od kogoś, kto woli jedynie przekazywać informacje, a sam nie handluje, ponieważ nauczanie pozwala mu zarobić więcej pieniędzy.

Niewłaściwe źródło informacji jest jednym z najczęściej spotykanych, ukrytych ryzyk, zwłaszcza jeśli chodzi o początkujących. Uważaj na to. Zwykle jest ono związane z projektami i akademiami forex typu MLM, które wabią nowych uczestników gwarantowanymi zyskami i dochodem pasywnym – są to zazwyczaj schematy Ponziego, których jedynym celem jest zwabienie do systemu jak największej liczby naiwnych użytkowników. Prawdziwe zyski osiągają tutaj tylko “oszuści”, którzy zajmują miejsce na szczycie piramidy.

Największe błędy traderzy popełniają wtedy, gdy ulegają swoim emocjom. Nie należy więc lekceważyć psychologii tradingu.

Jak nauczyć się handlować?

Teraz wiesz już mniej więcej, jakie ryzyko wiąże się z tradingiem. Wiesz też, że największym ryzykiem w handlu na giełdzie jesteś Ty sam. Zdajesz sobie sprawę, że jeśli nie poświęcisz wystarczająco dużo czasu i zaangażowania na trading oraz jeśli nie jesteś zdyscyplinowany, to jesteś skazany na porażkę. Jak więc nauczyć się handlować? Szczera odpowiedź jest raczej nudna:

Kluczem do sukcesu w tradingu jest ustalenie twardych granic i zasad, których należy przestrzegać.

Istotną częścią sukcesu tradera jest dobry plan na zarządzanie kapitałem. Musisz wiedzieć, jak dużą część swojego całkowitego budżetu możesz zaryzykować w jednej konkretnej transakcji. Bardzo ważna jest również informacja zwrotna. Analiza zamkniętych transakcji jest kluczowa do tego, aby zobaczyć, którymi parami walutowymi, akcjami lub towarami handlujesz z największym powodzeniem. Koniecznie musisz też zastanowić się nad tym, w których godzinach trading przychodzi Ci najlepiej i jaka strategia jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia – intraday, swing czy długoterminowa? Możesz także robić zrzuty ekranu i analizować z perspektywy czasu, co się udało i dlaczego oraz która strategia handlowa wypaliła.

Istotne jest również postępowanie zgodnie z określonym z góry trading planem. Powinieneś wcześniej wypracować jasne zasady własnego tradingu, a następnie siedzieć cierpliwie i czekać, aż pojawi się okazja określona w Twoim trading planie.

Czasami będziesz czekać godzinami lub dniami, dlatego konieczna jest dyscyplina i cierpliwość. Bez tych cech nie sposób osiągnąć sukces.

Kiedy otworzysz swoją pierwszą prawdziwą pozycję, to dopiero wtedy zrozumiesz, dlaczego tylekroć wspominana dyscyplina jest tak kluczowa. Psychologia tradingu to być może najważniejszy element sukcesu każdego tradera – nie pozwól, aby emocje wzięły górę nad Tobą, nie bądź zbyt chciwy ani nie próbuj za wszelką cenę unikać nieuniknionych stratnych transakcji. Uzbrój się w cierpliwość i zdolność do realizacji zarówno zysków, jak i strat – to wszystko wchodzi w skład samodyscypliny, którą musisz zbudować, jeśli chcesz zostać profesjonalnym traderem.

Oczywiście, trzeba też wiedzieć, kiedy sprzedawać, a kiedy kupować. Pomoże Ci z tym analiza fundamentalna i techniczna.

Opanowanie całej wiedzy i wszystkich umiejętności tradera akcji, towarów lub par walutowych to nie lada wyzwanie, choć wiele artykułów w Internecie spróbuje Cię przekonać, że to nie prawda. Chęć do nauki i dużo czasu – trading naprawdę wymaga poświęcenia.

Wybór odpowiedniego brokera

Kwestia wyboru odpowiedniego pośrednika między Tobą a giełdą jest ważniejsza niż myślisz. Aczkolwiek wybór właściwego brokera nie daje żadnych gwarancji na zysk, zła decyzja zdecydowanie może pozbawić Cię wszelkich szans na ewentualny sukces.

Twój broker powinien dać Ci dostęp do instrumentów, którymi zamierzasz handlować, mieć rozsądne opłaty, podlegać regulacjom oficjalnych instytucji i spełniać szereg innych parametrów. Kwestia wyboru odpowiedniego brokera jest jednak na tyle skomplikowana, że warto ją omówić w osobnym artykule.

Niektórzy brokerzy oferują również usługę o nazwie “copy trading”, która może Ci pomóc, jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z tradingiem. Taki broker pozwoli Ci kopiować transakcje odnoszących sukcesy traderów i uzyskać w ten sposób wgląd w ich strategie handlowe, co należy traktować jako ważne źródło informacji i możliwą drogę do własnego sukcesu.

“Copy trading” oferują między innymi brokerzy eToro czy RoboMarkets. Jeśli jesteś początkującym, na pewno warto sprawdzić recenzje tych brokerów. Broker XTB wprawdzie nie oferuje tej usługi, ale za to jest jednym z najbardziej niezawodnych i popularnych brokerów wśród traderów z Polski.

51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.

Czego potrzebujesz, aby rozpocząć swoją przygodę na giełdzie?

Teraz już wiesz, co to jest giełda i jak działają poszczególne rynki. Sprawdziłeś, dlaczego warto zabrać się za trading oraz kiedy należy go ominąć szerokim łukiem. Rozumiesz, jak działają poszczególne instrumenty finansowe i na czym polega ryzyko związane z handlem na giełdzie.

Zdajesz sobie sprawę, że trading nie jest łatwy i że nie jest sposobem na wzbogacenie się z dnia na dzień. Jesteś świadomy tego, że konieczne jest wybranie odpowiedniego brokera. W tym momencie masz więc wystarczająco dużo informacji, aby podjąć świadomą decyzję o tym, czy wejść w świat tradingu, czy nie. Jakich jeszcze elementów brakuje w tej układance?

To chyba oczywiste, że do handlu na giełdzie potrzebny będzie komputer. Profesjonalni traderzy często używają więcej niż jednego monitora do analizy technicznej, ale na pierwsze kroki zupełnie wystarczy Ci laptop. Większość brokerów oferuje również aplikacje mobilne, które jednak są raczej odpowiednie tylko do monitorowania transakcji, a nie do aktywnego otwierania i zamykania pozycji.

Aby otworzyć konto handlowe, będziesz również potrzebować dwa dowody tożsamości. W celu dokonania pierwszej wpłaty środków finansowych nie obejdziesz się bez konta bankowego lub karty płatniczej (nie wszyscy brokerzy oferują opcję przelewu z konta bankowego). Inaczej nie ma zbyt wielu przeszkód, jakie uniemożliwiałyby rozpoczęcie kariery profesjonalnego tradera. Oczywiście, potrzebny Ci będzie kapitał. W przypadku większości brokerów można zacząć handlować już od kilkuset złotych – nie potrzebujesz kapitału w wysokości dziesiątek ani setek tysięcy. Dla przykładu, u wspomnianego brokera XTB można otwierać transakcje, mając na rachunku jedynie 50 zł. 

77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.

Nie myl tradingu z inwestowaniem

Pewnie już zdajesz sobie sprawę, że trading a inwestowanie to dwa bardzo różne sposoby na zarabianie pieniędzy na rynkach finansowych.

Jednak zarówno inwestor, jak i trader dążą do osiągnięcia zysku poprzez swój udział w rynku.

Generalnie jednak inwestorzy starają się osiągać wyższe zyski poprzez długoterminowe posiadanie instrumentów finansowych – zwykle akcji lub funduszy ETF – podczas gdy traderzy wykorzystują szybkie zmiany notowań instrumentów bazowych do otwierania i zamykania swoich pozycji. Jednocześnie handlują ze znacznie krótszym horyzontem czasowym i odnotowują generalnie niższy, ale częstszy zysk (co jednak nie jest regułą).

Podstawowe różnice:

 • Inwestora cechuje długoterminowe podejście do rynków. Często dąży on do zgromadzenia majątku na emeryturę lub inne długoterminowe cele z horyzontem czasowym powyżej 5-10 lat.
 • Z kolei trader korzysta z krótkoterminowych strategii handlowych w celu maksymalizacji zysków w skali dziennej, tygodniowej, a co najwyżej miesięcznej.
 • Inwestor nie przejmuje się tym, że jego pozycja jest na minusie i jest gotów “poczekać” na przyszły wzrost ceny. Zdaje sobie sprawę, że wzrost rynku odbywa się skokowo, a znaczące zmiany osiągane są zazwyczaj w bardzo krótkich odstępach czasu, po czym następuje okres spokoju.
 • Trader nie ma problemu z zamykaniem stratnych pozycji i często otwiera i zamyka transakcje, aby jak najlepiej wykorzystać zmienność cen, której długoterminowy inwestor może nie do końca rozumieć.

Trading zdecydowanie nie jest dla każdego

Potencjalna rentowność w handlu śróddziennym to prawdopodobnie jeden z najbardziej dyskutowanych wśród inwestorów tematów. Wizja kuszących i szybkich zysków regularnie przyciąga do niego wielu początkujących, którzy niestety w większości ponoszą klęskę. Jednak to niezdrowe podejście nadal się utrzymuje. Wielu traderów zabiera się za handel na giełdzie bez wystarczającej wiedzy i bez rozsądnej strategii handlowej.

Jeśli zdecydujesz się na rozpoczęcie swojej przygody na giełdzie, to bez pośpiechu. Trading zdecydowanie nie jest dla każdego. Może być bardzo czasochłonny i nie jest szybką drogą do bogactwa.

Chociaż są traderzy, którzy zarabiają w ten sposób na życie, większość profesjonalistów unika handlu, a zwłaszcza krótkoterminowego. Mówią, że w większości przypadków nagroda nie jest warta ryzyka. Z kolei intraday traderzy biją się w piersi i twierdzą, że sukces w tradingu to prosta sprawa. Jednak statystyki pokazują, że na każdego odnoszącego sukcesy tradera przypada 9, których starania spełzną na niczym.

Pamiętaj o znacznym ryzyku związanym z tradingiem – być może warto dać pierwszeństwo swing tradingu lub handlowi długoterminowemu przed handlem śróddziennym (intraday). A może lepiej byłoby wybrać inwestowanie? To też jest droga.

Spójrzmy prawdzie w oczy – szczęściarze mogą wzbogacić się nawet w kasynie, ale nie jest to długoterminowa ani skuteczna droga do bogactwa. Trading jest nie lada wyzwaniem – szczególną uwagę należy poświęcić jego psychologii. Jednak ludzie mają często nierealistyczne oczekiwania wobec niego, a to jest źle.

Inne źródła informacji:

Podobał Ci się ten artykuł?
0
0

Posty w kategorii Handel na giełdzie – Jak zacząć? Czego potrzebujesz i jak osiągnąć sukces?

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.