Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN

Ostrzeżenie o ryzyku i wyłączenie odpowiedzialności

Ostrzeżenie o ryzyku związanym z handlem kryptowalutami, akcjami, kontraktami CFD i CFD: Produkty finansowe oferowane przez firmy wymienione w ramach serwisu Finlio.pl wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę całego Twojego kapitału.

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami finansowymi, które w wyniku stosowania dźwigni finansowej niosą ze sobą ryzyko szybkiej utraty pieniędzy. W przypadku handlu kontraktami na różnicę 76% rachunków inwestorów detalicznych ponosi stratę. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty swoich środków finansowych.

Wszelkie informacje publikowane na portalu Finlio.pl są przeznaczone wyłącznie do celów studyjnych i informacyjnych i w żadnym wypadku nie służą jako konkretne zalecenia inwestycyjne lub biznesowe. Przy tworzeniu artykułów na niniejszym portalu nie przestrzegano wymogów ustawy nr. 256/2004 Sb. (CZ) o działalności na rynku kapitałowym, regulującej zasady analizy możliwości lub zaleceń inwestycyjnych.

Ani operator Finlio.pl, ani poszczególni autorzy artykułów i materiałów studyjnych nie są zarejestrowanymi brokerami czy doradcami inwestycyjnymi.

Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się na zainwestowanie swoich środków finansowych, nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, na których stratę nie możesz sobie pozwolić.

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.