Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN
Logo WIG20
WIG20
Indeks WIG20 – Notowania indeksu giełdowego, wykres, spółki
Twój kapitał może być zagrożony*
W20 chart

2 479

+1,85 % za 7 dni

Logo WIG20

Indeks WIG20 – Notowania indeksu giełdowego, wykres, spółki

WIG20 notowania
W20 chart

2 479

+1,85 % za 7 dni

Twój kapitał może być zagrożony*

Podana cena i wykres mają jedynie charakter orientacyjny.

WIG20 wykres

Logo WIG20
WIG20/W20
Ładowanie
Ładowanie

Informacje o indeksie WIG20

Indeks WIG20 to indeks, na który składa się dwadzieścia największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Jest to indeks giełdowy ważony kapitalizacją rynkową spółek, których akcje są przedmiotem wolnego obrotu. Oznacza to, że wielkość wkładu każdej spółki do indeksu jest określana przez liczbę publicznie dostępnych akcji, a nie przez całkowitą liczbę akcji. Indeks powstał w 1992 roku i jest obliczany w czasie rzeczywistym przez GPW.

Proces wyboru spółek do indeksu WIG20 odbywa się na podstawie ich kapitalizacji rynkowej i płynności. Skład WIG20 co pół roku poddawany jest analizie i ewentualnym modyfikacjom. WIG20 jest uznawany za podstawowy – choć nie do końca dokładny – wskaźnik czy miernik polskiego rynku akcji i jest szeroko stosowany przez inwestorów do oceny wyników krajowego rynku, jak również gospodarki. Jest również wykorzystywany jako indeks bazowy dla takich produktów finansowych jak fundusze giełdowe (ETF-y), kontrakty CFD i inne instrumenty pochodne.

Nazwa indeksu pochodzi od warszawskiej stawki międzybankowej WIBOR, czyli stawki, po której banki w Polsce udzielają sobie pożyczek. Liczba 20 w nazwie indeksu odnosi się do liczby spółek wchodzących w jego skład. Wartość indeksu WIG20 wyrażana jest w punktach, przy czym w kwietniu 1992 roku wartość bazowa została ustalona na poziomie 1 000 punktów. WIG20 jest jednym z najczęściej śledzonych indeksów w Polsce, a jego notowania są bacznie obserwowane przez inwestorów i media.

Oprócz indeksu WIG20, GPW oblicza również kilka innych indeksów, w tym indeks WIG30 (obejmujący trzydziestkę największych krajowych spółek giełdowych), mWIG40 (średnio duże spółki) i sWIG80 (spółki o małej kapitalizacji rynkowej). Indeksy te zapewniają pełniejszy obraz wyników polskiego rynku akcji.

Treść artykułu na temat indeksu WIG20

Historia indeksu WIG20

Indeks WIG20 to indeks obejmujący dwudziestkę największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Został on wprowadzony w 1992 r. i od tego czasu stał się powszechnie stosowanym miernikiem wyników polskiego rynku akcji.

Indeks WIG20 został stworzony w celu pomiaru wyników największych i najbardziej płynnych spółek na GPW. Jest on obliczany w czasie rzeczywistym i podlega regularnym aktualizacjom (co pół roku). Od czasu jego wprowadzenia, kiedy jego wartość bazowa została ustalona na 1 000 punktach, indeks ulegał znacznym wahaniom, przy czym w październiku 2007 roku osiągnął swój historyczny szczyt na poziomie 3 884 punktów. Jednak w marcu 2009 r., podczas globalnego kryzysu finansowego, jego wartość spadła do prawie jednej trzeciej.

Aczkolwiek w latach następujących po kryzysie finansowym indeks WIG20 odrobił straty, nigdy nie osiągnął nowych szczytów. W 2011 r. przekroczył jeszcze poziom 2 800 punktów, ale od tego czasu naprzemiennie notował częste wzrosty i spadki, utrzymując się w przedziale pomiędzy wartościami z 2009 i 2011 roku.

Generalnie można powiedzieć, że indeks WIG20 odgrywa ważną rolę w rozwoju polskiego rynku akcji. Stanowi ważne narzędzie dla inwestorów i analityków chcących ocenić sytuację na rynku krajowym, a oprócz tego jest szeroko stosowany jako punkt odniesienia dla polskiego rynku akcji.

Logo WIG20
WIG20/W20
Ładowanie
Ładowanie

Wybór spółek do indeksu

Aby wejść w skład indeksu WIG20, spółka musi być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i spełniać wymogi dotyczące kapitalizacji rynkowej i płynności. Dokładne wymagania mogą się różnić, ale generalnie spółka musi mieć kapitalizację rynkową w wysokości co najmniej 500 milionów złotych i minimalny średni dzienny wolumen obrotu w wysokości 1 miliona złotych. Do spółek, które spełniają te wymagania, należą na przykład Jastrzębska Spółka Węglowa, CD Projekt, KGHM, PGNIG i CCC.

Po spełnieniu przez spółkę kryteriów kwalifikacyjnych, zostaje ona włączona w indeksu, zajmując miejsce w zależności od kapitalizacji rynkowej i płynności. Dwadzieścia spółek o najwyższej kapitalizacji rynkowej i płynności wchodzi w skład indeksu WIG20. Waga każdej spółki w indeksie jest określana na podstawie jej kapitalizacji rynkowej, przy czym największe spółki mają największy wpływ na notowania indeksu.

Spółki wchodzące w skład WIG20 są regularnie analizowane i ewentualnie wymieniane na inne, przy czym zmiany dokonywane są zwykle pod koniec marca i we wrześniu, czyli raz na pół roku. Jeśli kapitalizacja rynkowa lub płynność spółki spadną poniżej kryteriów kwalifikacyjnych, może ona zostać usunięta z indeksu. Analogicznie, jeśli nowa spółka spełnia kryteria kwalifikacyjne i znajduje się wśród 20 największych i najbardziej płynnych spółek na giełdzie, może zostać włączona do indeksu.

Ogólnie rzecz ujmując, spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 są wybierane na podstawie ich kapitalizacji rynkowej i płynności w celu zapewnienia reprezentatywnej grupy największych i najbardziej płynnych spółek na GPW.

5 największych spółek z indeksu WIG20:

  • ORLEN S.A.: ORLEN to polska spółka zajmująca się rafinacją i sprzedażą produktów naftowych. Jest to największa spółka w Polsce i jednocześnie jedna z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Orlen jest operatorem kilku rafinerii w Polsce, a także posiada szereg stacji benzynowych i innych firm związanych z ropą naftową.
  • PKO Bank Polski S.A.: PKO Bank Polski to polski bank oferujący szereg produktów i usług finansowych dla klientów indywidualnych i firmowych. Jest największym bankiem w Polsce pod względem aktywów i bazy klientów, a także jednym z największych banków w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta PKO Banku Polskiego obejmuje szereg produktów, w tym pożyczki, kredyty hipoteczne, karty kredytowe oraz produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe. Bank posiada sieć oddziałów i bankomatów w całej Polsce.
  • Dino Polska SA: Dino Polska to polska sieć sklepów spożywczych (sprzedaż detaliczna). Spółka została założona przez Tomasza Biernackiego w 1999 roku. Supermarkety Dino są zwykle zlokalizowane w średnich i małych miastach oraz na obrzeżach większych miast. Na dzień 30 września 2022 r. sieć Dino liczyła 2 069 sklepów o łącznej powierzchni 812 601 metrów kwadratowych.
  • PZU S.A.: PZU jest firmą ubezpieczeniową, której oferta obejmuje kilka rodzajów ubezpieczeń. Oferuje szereg produktów i usług w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych dla osób fizycznych, rodzin i klientów korporacyjnych. Oferta PZU obejmuje ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia domu i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
  • Santander Bank Polska SA: Santander Bank Polska jest bankiem świadczącym usługi finansowe dla osób fizycznych i firm w Polsce. Oferuje szereg produktów i usług, w tym rachunki oszczędnościowe i bieżące, kredyty, karty kredytowe i produkty inwestycyjne. Bank zapewnia również bankowość internetową i mobilną, ubezpieczenia i usługi wymiany walut.
Notatka

Jeśli szukasz pośrednika do inwestowania w polskie akcje, skorzystaj z usług polskiego brokera XTB. Należy jednak zauważyć, że dostęp do polskich akcji nie jest automatyczny dla wszystkich klientów. Dotyczy to zwłaszcza klientów zagranicznych, którzy, aby móc zainwestować w polskie akcje, muszą zacząć od wypełnienia odpowiedniego formularza. Formularz ten następnie wysyła się na adres obsługi klienta.

Jak wykorzystać indeks WIG20 w ramach swojej strategii inwestycyjnej?

Podobnie jak każdy inny indeks, WIG20 może być wykorzystywany zarówno do celów spekulacyjnych, jak i do inwestowania długoterminowego. Na podstawie czego należy podjąć decyzję? Decyzja powinna zależeć głównie od ogólnej strategii inwestycyjnej inwestora, jego celów inwestycyjnych oraz tolerancji ryzyka – w skrócie, chodzi o to, czy jest się bardziej inwestorem czy spekulantem.

Czy Twoim celem jest inwestowanie długoterminowe z potencjałem znacznego i stabilnego pomnażania wolnych środków pieniężnych? Jesteś zwolennikiem analizy fundamentalnej, nie sprawia Ci problemu przetrwać przedłużające się okresy bessy na giełdzie i nie oczekujesz wzbogacenia się “z dnia na dzień”? W takim razie najprawdopodobniej jesteś inwestorem.

A może wolisz trading z wykorzystaniem finansowych instrumentów pochodnych, lubisz badać wykresy, zajmujesz się analizą techniczną i pozostajesz w pozycji tylko na bardzo krótki czas? W takim razie jesteś bardziej traderem – spekulantem. Jakie masz możliwości, jeśli zamierzasz inwestować długoterminowo w indeks WIG20 lub spekulować na krótkoterminową zmianę jego ceny?

Jak handlować lub inwestować w indeks WIG20?

Jeśli chcesz zarabiać na wahaniach ceny indeksu, skorzystaj z kontraktów CFD, które znajdziesz w ofertach wielu brokerów. Opcję tę oferuje na przykład broker XTB, ewentualnie Degiro. W ofercie XTB znajdziesz również jeden fizyczny fundusz giełdowy – beta etf wig20tr portfelowy fiz, który nadaje się do inwestowania długoterminowego.

Z kolei Degiro oferuje handel indeksem WIG20 wyłącznie jako CFD. Obaj brokerzy oferują jednak również możliwość inwestowania w indeks MSCI Poland, który obecnie (pod koniec 2022 roku) obejmuje 14 największych spółek notowanych na polskiej giełdzie.

Zdj.: gpwbenchmark.pl
WIG 20 charakterystyka
Długoterminowe wskaźniki fundamentalne indeksu WIG20

Dlaczego (nie) warto inwestować w indeks WIG20?

WIG20 jest głównym indeksem giełdowym w Polsce, odzwierciedlającym wyniki 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym KGHM, Polskiej Grupy Energetycznej czy Tauronu. Jedną z zalet indeksu WIG20 jest to, że jest on powszechnie uznanym i szanowanym benchmarkiem polskiego rynku akcji, oferującym inwestorom wygodny sposób na monitorowanie wyników zdywersyfikowanej grupy najważniejszych spółek w kraju.

Ponadto, WIG20 jest wykorzystywany jako indeks bazowy dla wielu produktów finansowych, takich jak fundusze indeksowe i instrumenty pochodne, które mogą ułatwić inwestorom uzyskanie ekspozycji na polski rynek akcji.

Warto również zaznaczyć, że WIG20 jest obliczany przy użyciu metodologii ważonej kapitalizacją rynkową, co oznacza, że odzwierciedla względną wielkość spółek wchodzących w skład indeksu i zmiany cen ich akcji. Może to zapewnić dokładniejszą reprezentację ogólnych wyników polskiego rynku akcji w porównaniu z innymi metodologiami obliczania indeksów.

W tym miejscu należy jednak wspomnieć, że polski rynek akcji jako całość generalnie nie oferuje zbyt interesującej długoterminowej stopy zwrotu. Swój dotychczasowy szczyt osiągnął już w 2007 roku, a w latach 2008-2022 nawet nie zbliżył się do tego poziomu.

Co z tego wynika? Chociaż inwestycja w polskie akcje może być ciekawym sposobem na dywersyfikację portfela, z długoterminowego punktu widzenia bardziej opłaca się inwestować w indeksy giełdowe krajów zachodnich, takie jak DAX 40, FTSE 100 i w szczególności amerykański indeks S&P 500, który opiera się na sile najsilniejszej gospodarki świata.

Dlaczego inwestować właśnie w polskie akcje?

Polska gospodarka jest szóstą co do wielkości w Unii Europejskiej i historycznie jedną z najszybciej rozwijających się. Po liberalizacji gospodarczej w latach 90-tych produkt krajowy brutto (PKB)  Polski rósł w tempie około 3% rocznie aż do europejskiego kryzysu zadłużenia. W tym czasie Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, któremu udało się uniknąć zahamowania wzrostu PKB.

Jeśli chcesz inwestować w polskie spółki, warto znać realia polskiej gospodarki. Polska gospodarka jest silnie uzależniona od Niemiec, dokąd eksportuje towary o wartości ponad 240 miliardów złotych rocznie. Kraj doświadcza konserwatywnych wahań w polityce, a jego ramy prawne wciąż się zmieniają. Polska doświadcza jednak wzrostu inwestycji zagranicznych, wzrostu PKB, wzrostu eksportu i ekspansji gospodarczej, co sugeruje potencjalne możliwości inwestycyjne dla inwestorów w akcje.

Solidna polska gospodarka

Po upadku Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w 1991 roku, Polska szybko wyruszyła drogą zwiększenia sprzedaży w ramach całej Europy. Gospodarka kraju koncentruje się na produkcji maszyn i sprzętu transportowego. Maszyny te są eksportowane głównie do Niemiec, a Polska posiada ogólnie stabilny rating kredytowy, cechuje się szybkim tempem wzrostu i ma rozsądny dług publiczny.

Ze względu na to, że kraj leży poza strefą euro, walucie krajowej pozwolono ulec stopniowej deprecjacji podczas całego kryzysu regionalnego, wspierając w ten sposób eksport. Stopa bezrobocia utrzymuje się poniżej średniej w UE. Polska gospodarka jest stosunkowo otwarta na zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców, z różnymi zachętami, aby ich przyciągnąć ich zainteresowanie.

Zalety inwestowania w Polsce

Polska ma silną gospodarkę, która przetrwała europejski kryzys zadłużenia i nadal wykazuje wysokie stopy wzrostu. Zgodnie z szacunkami ekonomistów, oczekuje się, że wzrost PKB kraju będzie kontynuował również w przyszłych latach, choć w wolniejszym tempie.

Zgodnie z raportem Banku Światowego, polska gospodarka jest dobrze zdywersyfikowana i była jedną z najmniej dotkniętych pandemią COVID-19 w porównaniu z innymi europejskimi gospodarkami. Należy jednak zauważyć, że w czasach pandemii gospodarka odnotowała spadek – po raz pierwszy od 1991 roku. Polskie organy regulacyjne są zaangażowane w liberalizację gospodarki kraju i reformy wielu sektorów publicznych. Rynek pracy zacieśnił się w ostatnich latach, mediana dochodów rośnie, a wskaźniki ubóstwa spadają.

Międzynarodowi inwestorzy w strefie euro muszą zmagać się z wpływem wspólnej waluty na wyniki akcji i obligacji. Fakt, że złoty polski jest niezależną walutą, pomógł kraju przezwyciężyć kryzys i odnieść sukces. Inwestowanie w polskie akcje może wydawać się atrakcyjne, biorąc pod uwagę silne tempo wzrostu gospodarki, ale inwestorzy powinni wziąć pod uwagę znaczne ryzyko związane z takimi inwestycjami.

Ryzyko związane z inwestowaniem w Polsce

Polska gospodarka jest silnie uzależniona od Niemiec, które w 2020 roku odpowiadały za około 29% eksportu i 22% importu. Każde spowolnienie w niemieckiej gospodarce może przełożyć się na zahamowanie polskiej gospodarki. Należy również wspomnieć, że polska polityka od czasu dojścia do władzy Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku uległa nieznacznej destabilizacji. Po przejęciu przez tę partię kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym i nadawcami publicznymi, wzbudziło to obawy wielu krajów Unii Europejskiej.

Nie dziwi więc fakt, że Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oceniła Polskę nisko pod względem obciążenia regulacjami rządowymi, ram prawnych dla kwestionowania przepisów, czasu potrzebnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i opodatkowania zachęt do pracy. Wszystkie te czynniki działają raczej na niekorzyść inwestycji w Polsce.

Powiązane indeksy

Indeks WIG20 nie jest jedynym polskim indeksem giełdowym, w który można inwestować. Oprócz wspomnianego już indeksu MSCI Poland, istnieją również inne indeksy tworzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie:

  • Indeks WIG30 obejmuje trzydziestkę największych polskich spółek giełdowych, wybieranych w oparciu o tę samą metodologię jak w przypadku indeksu WIG20
  • Indeks mWIG40 obejmuje spółki z GPW o średniej kapitalizacji rynkowej
  • Indeks sWIG80, na który składa się 80 polskich spółek o małej kapitalizacji rynkowej

W regionie Europy Środkowej znajdują się także inne giełdy – najbliższą jest prawdopodobnie Praska Giełda Papierów Wartościowych i czeski indeks PX, w który jednak obecnie nie można inwestować.

Więcej informacji o WIG20

Nazwa indeksuWIG20
TickerWIG20
Data założenia1994
Liczba spółek20
Oceń indeks WIG20
1
0

Autor

Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.

Udostępnij ten artykuł

Dyskusja (0 komentarzy)

Dołącz do dyskusji

Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.

Indeksy mogą Cię zainteresować: