Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN

ETF (Exchange-Traded Funds) – Czy fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie są dla Ciebie odpowiednie? Jak w nie inwestować?

ETF (Exchange-Traded Funds) – Czy fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie są dla Ciebie odpowiednie? Jak w nie inwestować?
Zdj.: Depositphotos.com

ETF-y (ang. Exchange-Traded Funds) to nowoczesne narzędzia inwestycyjne, które w ostatnim czasie cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony inwestorów.

Są to fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie, emitowane i zarządzane przez wyspecjalizowane instytucje finansowe. W odróżnieniu od Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) są one podmiotami emitującymi akcje. Akcje te (udziały w funduszu) są przedmiotem obrotu na giełdzie, podobnie jak papiery wartościowe każdej innej spółki notowanej na giełdzie.

Umożliwiają one zarówno spekulację na wzrost, jak i na spadek wartości instrumentów bazowych, a instrumentem bazowym może być w zasadzie wszystko – od pojedynczych akcji lub indeksów giełdowych, przez surowce, aż po waluty. W porównaniu z inwestowaniem w tradycyjne fundusze inwestycyjne, nie ma też opłaty dla zarządzającego funduszem. Z racji tego, że większość ETF-ów jedynie dokładnie odzwierciedla indeksy, kupując spółki w proporcjach, w jakich są ich częścią, minimalizowane jest również ryzyko błędu ludzkiego. Wszystko jest przejrzyste i można powiedzieć, że również tanie i opłacalne.

Dlaczego ETF-y są tak popularne? Jakie są rodzaje ETF-ów? Na jakiej podstawie należy je wybierać? Zapraszamy serdecznie do dalszej części tekstu! Odkryj z nami świat ETF-ów i sprawdź, w czym tkwi ich magia.

ETF-y w pigułce

 • ETF to rodzaj funduszu inwestycyjnego i produktu giełdowego, na który składa się koszyk określonych aktywów, takich jak akcje, obligacje lub towary. Jest przedmiotem obrotu na giełdzie – tak samo jak akcje spółek giełdowych.
 • Fundusze te oferują natychmiastową dywersyfikację, ponieważ zwykle odzwierciedlają wyniki jakiegoś indeksu, sektora, grupy towarów lub klasy aktywów, umożliwiając inwestorom rozłożenie ryzyka na wiele aktywów w ramach jednej inwestycji.
 • Fundusze ETF mogą być kupowane i sprzedawane w ciągu dnia handlowego po cenach rynkowych, a zatem są bardzo płynne. Elastyczność ta jest podobna do elastyczności pojedynczych akcji spółek giełdowych i jest znacznie większa niż w przypadku funduszy inwestycyjnych.

Treść artykułu o ETF-ach

Czym są ETF-y?

Fundusze ETF łączą w sobie cechy funduszy indeksowych i akcji notowanych na dużych giełdach. Wiele z nich jest tanich, pobiera jedynie niskie opłaty za zarządzanie nimi, a nawet może być korzystnych pod względem podatków, jeśli wybierzesz fundusz ETF, który reinwestuje własne dywidendy – akumulacyjny fundusz ETF (więcej poniżej). Fundusz ETF to w zasadzie kilka akcji lub innych papierów wartościowych zestawionych razem i sprzedawanych jako jedna akcja. W odróżnieniu od zwykłych funduszy inwestycyjnych, można je kupować i sprzedawać w każdej sesji giełdowej, podobnie jak w przypadku akcji.

Fundusze ETF zostały stworzone jako narzędzia inwestycyjne odzwierciedlające notowania różnych indeksów. Z czasem zdobyły one znaczną popularność i dziś są jednym z najpopularniejszych narzędzi inwestycyjnych na świecie. Dobrym przykładem jest fundusz SPDR, znany również jako “spider” czyli pająk, który odzwierciedla zachowanie akcji składających się na indeks S&P 500 – indeks 500 największych amerykańskich spółek handlowych. SPDR S&P 500 Trust (SPY) to obecnie największy i najważniejszy fundusz ETF. Przykłady popularnych ETF-ów niekoniecznie trzeba jednak szukać za Atlantykiem. Na przykład, jeśli interesujesz się najważniejszymi spółkami z Niemiec, z pewnością znasz indeks DAX 40 (Deutscher Aktien-Index 40). Na indeks DAX 40 składa się 40 najważniejszych niemieckich spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie.

Zamiast kupować 40 pojedynczych akcji najważniejszych niemieckich spółek z giełdy we Frankfurcie, śledzić każdą z nich z osobna, a także płacić opłatę za zakup każdej z nich, po prostu inwestujesz w ETF naśladujący indeks DAX 40, w którego portfolio znajdują się właśnie akcje tych 40 spółek.

A jeśli w przyszłości nastąpi jakaś zmiana – jakaś z firm zbankrutuje lub zakończy działalność – to w indeksie zastąpi ją inna, a Twój fundusz ETF zostanie odpowiednio dostosowany do nowej sytuacji. Na takich samych zasadach działają również fundusze ETF replikujące indeks S&P 500.

Jednak ETF-y oferują o wiele więcej opcji niż tylko indeksy giełdowe. Chcesz wiedzieć, jakie są rodzaje ETF-ów? Czytaj dalej!

Jakie są zalety inwestowania w ETF-y?

Inwestowanie w ETF-y przynosi inwestorowi szereg korzyści. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.

 • Dywersyfikacja portfela

Jedną z największych korzyści płynących z inwestowania w fundusze ETF jest niewątpliwie możliwość szerokiej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. W przypadku ETF-ów indeksowych inwestor nie posiada pojedynczych akcji, lecz koszyk akcji, w związku z czym spadek ceny jednej z nich nie będzie miał dla niego tak druzgocących konsekwencji niż gdyby posiadał on pojedynczą akcję, a ona odnotowała 50% stratę.

Nie chodzi jednak tylko o indeksy – fundusze ETF pozwalają także w prosty i tani sposób trzymać np. surowce i spekulować na wzrost ich cen lub zabezpieczyć się przed spadkiem akcji za pośrednictwem kupna np. jakiegoś “bezpiecznego” metalu szlachetnego.

 • Dostępność i prostota

Jeśli nie jesteś pewien, które akcje wybrać i które kupić, wybierz ETF-y – fundusze ETF pozwalają na zakup całego sektora. Kupno sektorowego funduszu ETF pozwala na łatwe spekulowanie zarówno na wzrost, jak i na spadek wartości danego sektora, a na dodatek nie musisz się martwić o brak płynności.

ETF-y są również zazwyczaj bardziej przystępne cenowo od samych instrumentów bazowych, otwierając w ten sposób nowe możliwości dla mniej zamożnych inwestorów, jak i dla początkujących, którzy nie chcą od razu inwestować dużych sum pieniędzy.

Jeśli chodzi o opłaty, w przypadku ETF-ów są one mniej więcej na równi z akcjami, ale znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, które mogą je przypominać.

 • Szeroka gama instrumentów bazowych

Dywersyfikacja idzie w parze z inną niezaprzeczalną zaletą funduszy ETF – pozwalają one inwestorom na posiadanie szerokiej gamy aktywów inwestycyjnych z całego rynku finansowego.

Chcesz kupić jakiś wysoko ceniony towar, walutę, akcję, a może cały sektor? Fundusz ETF pozwoli Ci to zrobić szybko, łatwo, tanio i bezpiecznie.

 • Wysoka płynność

Ponieważ ETF-y są zazwyczaj emitowane przez duże instytucje finansowe, można oczekiwać, że ich płynność będzie mniej więcej taka sama jak w przypadku samego instrumentu bazowego. Ich cena nieustannie się zmienia, a inwestor może je sprzedać lub kupić w dowolnym momencie w trakcie trwania sesji giełdowej.

Ze względu na dużą płynność, fundusze ETF charakteryzują się stosunkowo wąskimi spreadami, czyli różnicami pomiędzy ceną kupna i sprzedaży, czego rezultatem są niskie “opłaty”.

 • Niższa zmienność

W przypadku ETF-ów zmienność jest znacznie niższa od zmienności cen poszczególnych akcji. Fundusz ETF obejmuje szereg akcji z określonego sektora rynku, cały indeks lub grupę innych papierów wartościowych. W przypadku poszczególnych akcji istnieje większe prawdopodobieństwo wyraźnego spadku wartości z powodu jakiegoś wewnętrznego problemu w zarządzie lub na skutek wzrostu kosztów obsługi zadłużenia, co zmniejsza marże i tym samym pogarsza wyniki spółki. Alternatywą może być jakiś inny błąd w zarządzaniu lub wydarzenie, na które firma nawet nie ma wpływu.

Obligacyjne fundusze ETF wykazują niższą zmienność i oferują stosunkowo dobry sposób dywersyfikacji poprzez posiadanie instrumentów inwestycyjnych o stałym dochodzie. Spokojnie mogą to być np. obligacje skarbowe USA lub obligacje korporacyjne o wysokim ratingu kredytowym, które zapewniają stabilność i bezpieczeństwo.

Notatka

Ceny akcji w całym sektorze mogą oczywiście spaść wszystkie razem i w jednym momencie, ale często ma miejsce sytuacja, kiedy jednej firmie z sektora się powodzi, podczas gdy wyniki reszty się pogarszają. Zmienność sektorowego funduszu ETF jest z reguły niższa niż zmienność poszczególnych akcji.

 • Wysoka elastyczność dzięki wykorzystaniu zleceń rynkowych

ETF-y mogą być sprzedawane za pośrednictwem natychmiastowych zleceń rynkowych. Mamy tu na myśli zlecenia typu stop-loss, market lub limit. Pozwalają one inwestorom handlować ETF-ami tak, jakby były one akcjami, a na dodatek oferują im opcje zarządzania ryzykiem i większą szansę na osiągnięcie zysku w ramach krótkoterminowego inwestowania.

Fundusze ETF mogą być również shortowane, co oznacza, że można je sprzedać nie posiadając ich na własność i zrealizować zysk w momencie odkupienia w późniejszym czasie po niższej cenie (w celu osiągnięcia zysku). Ponieważ handel ETF-ami odbywa się podobnie jak w przypadku akcji, można szybko sprawdzić przybliżoną dzienną zmianę ceny za pomocą ich tickera i porównać ją ze sektorem lub towarem.

Jakie są wady inwestowania w ETF?

Chociaż inwestowanie w fundusze ETF przynosi inwestorowi szereg korzyści, ich zakup wiąże się również z pewnymi wadami, m.in.:

 • Dywersyfikacja nie zawsze jest doskonała

W przypadku niektórych sektorów lub indeksów europejskich, takich jak DAX 40 lub FTSE 100, inwestorzy mogą być ograniczeni do akcji o dużej kapitalizacji rynkowej ze względu na mniejszą grupę akcji zawartych w indeksie giełdowym. Brak udziału w firmach o średniej lub małej kapitalizacji rynkowej może spowodować, że inwestor straci wiele okazji do zysku związanego z ich szybszym tempem wzrostu.

 • Niższa stopa dywidendy

Wprawdzie istnieją dywidendowe ETF-y, jednakże ich stopa może nie być tak lukratywna jak np. w przypadku posiadania akcji dywidendowych o wysokiej stopie zwrotu lub grup tych akcji. Ryzyka związane z posiadaniem ETF-ów są zwykle niższe, ale jeśli inwestor ma możliwość podjęcia rozsądnego ryzyka, to stopa dywidendy z akcji może być znacznie wyższa.

Jeśli potrafisz odpowiednio dobrać poszczególne akcje, możesz wybrać te o najwyższej stopie dywidendy. Fundusze ETF zwykle odzwierciedlają szerszy rynek, dlatego całkowita stopa zwrotu będzie w ich przypadku niższa – uśredniona.

 • Niższa płynność

To prawda, że wspomnieliśmy wcześniej o płynności jako o jednej z zalet ETF-ów, ale w niektórych przypadkach może ona być również wadą. Szczególnie w porównaniu z kupowaniem i sprzedawaniem poszczególnych akcji.

Atrakcyjność kupowania ETF-ów w porównaniu z akcjami maleje, gdy weźmiemy pod uwagę wolumen, czyli po prostu ilość akcji spółki, jaka zmieniła właścicieli w określonym czasie. Płynność to niezmiernie ważna metryka. Jeżeli istnieje duża liczba osób chcących kupić lub sprzedać aktywa, to duża liczba ofert kupna i sprzedaży będzie miała wpływ na cenę, która z kolei może być bardziej przewidywalna. Analogicznie, wysoki wolumen może sprawić, że aktywa będą bardziej płynne. W przypadku dużych indeksowych funduszy ETF wolumen obrotu może być duży, jednak w przypadku większości ETF-ów jest on raczej niski. Dla niektórych inwestorów spread bid-ask (różnica między popytem a podażą) ETF-ów o niskim wolumenie może być zbyt duży, aby ich zakup był opłacalny.

Płynność polega na możliwości szybko kupić lub sprzedać papier wartościowy po jego rynkowej lub zbliżonej do niej cenie.

 • Czasami trudno zorientować się, co kupujesz

Ze względu na szeroką gamę funduszy ETF dostępnych na rynku, odnalezienie się w gąszczu ofert czasami może być trudne.

Niektóre ETF-y są stosunkowo łatwe w zrozumieniu. Inne jednak mogą mieć nietypowe cele inwestycyjne lub stosować złożone strategie inwestycyjne, które mogą być trudniejsze do pojęcia i odpowiedniego dopasowania do portfelu inwestycyjnego. Na przykład, lewarowane fundusze ETF dążą do osiągnięcia wyników równych wielokrotności indeksu, oczywiście po odjęciu opłat i kosztów. Tego typu ETF-y starają się osiągnąć swój cel inwestycyjny w krótkim terminie, co potencjalnie czyni je nieodpowiednimi dla inwestorów długoterminowych.

 • Nie są to inwestycje wolne od ryzyka

Choć na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że ETF-y są narzędziami inwestycyjnymi o w miarę niskim ryzyku (ze względu na dywersyfikację), nie jest to do końca prawda.

Aczkolwiek istnieją pewne fundusze ETF złożone z obligacji i innych stosunkowo stabilnych aktywów, większość ETF-ów to nadal zasadniczo dobrze zdywersyfikowane inwestycje w akcje, które w żadnym wypadku nie są wolne od ryzyka. Należy pamiętać, że jeśli posiadasz fundusz ETF na indeks S&P 500 i cały rynek amerykański się załamie, Twoje inwestycje również stracą na wartości. Ryzyko inwestowania w ETF-y na akcje można jednak zmniejszyć, stosując np. popularną strategię regularnego inwestowania.

 • Uwaga na opłaty za zakup

Choć istnieje cała masa brokerów oferujących ETF-y, którzy pozwolą Ci na ich zakup bez opłat, nie wszyscy tak robią. Wprawdzie jest to zależne od konkretnej firmy brokerskiej, ale może się zdarzyć, że będziesz musiał zapłacić opłatę za każdym razem, gdy kupisz lub sprzedasz ETF.

Dla inwestorów, którzy kupują i posiadają ETF-y w dużych ilościach, nie jest to duży problem, niemniej jednak jest to coś, o czym należy pamiętać. Jeśli sam aktywnie handlujesz funduszami ETF lub kupujesz je regularnie w mniejszych ilościach, zwróć uwagę na opłaty. Albo wybierz brokera z opłatami dostosowanymi do Twojej strategii inwestycyjnej.

Czym sa ETF-y

Rodzaje funduszy ETF i ich przykłady

A teraz pozwól, że przedstawimy Ci istniejące rodzaje ETF-ów, z którymi możesz się zetknąć w swoim handlu na giełdzie. Innymi słowy – jakie instrumenty bazowe lub zestawy instrumentów mogą zawierać ETF-y?

ETF-y indeksowe

Indeksowe fundusze ETF zawierają akcje w takim składzie i proporcjach, aby mogły w pełni replikować zmiany cen indeksu giełdowego. Tego rodzaju fundusze ETF pozwalają więc spekulować zarówno na wzrost, jak i na spadek najważniejszych na świecie wskaźników kondycji rynku.

Zarządzanie indeksowym funduszem ETF przez emitenta polega na ciągłej zmianie jego składu w taki sposób, aby zawsze odpowiadał danemu indeksowi giełdowemu.

Przykłady: SPY (S&P 500), JPXN (Nikkei), QQQ (Nasdaq)

ETF-y sektorowe

Ten rodzaj funduszów ETF funkcjonuje jako swego rodzaju koszyk papierów wartościowych, który reprezentuje najważniejsze spółki z wybranego sektora rynku. Istnieją więc m.in. ETF-y finansowe, energetyczne, biotechnologiczne, medyczne lub motoryzacyjne.

Jeśli inwestor chce zarobić na wzroście lub spadku danego sektora i nie wie, które konkretnie akcje wybrać, wybór sektorowego funduszu ETF będzie dla niego idealnym rozwiązaniem.

Przykłady: XLV (medyczny), XLF (finansowy), XLE (energetyczny)

ETF-y towarowe

Towarowe fundusze ETF to bardzo ciekawy wariant, który ma na celu udostępnienie konkretnego towaru szerszemu gronu inwestorów. Wybór jest naprawdę różnorodny i obejmuje m.in. metale szlachetne, surowce czy popularne towary “miękkie”.

W przypadku tego rodzaju ETF-ów nie kupujesz akcji lub samych towarów, ale kontrakty terminowe. Kontrakty terminowe powstały w celu stworzenia prostszej alternatywy dla handlu towarami niż same rynki towarowe.

Przykłady: GLD (złoto), SLV (srebro), IEO (ropa naftowa)

ETF-y walutowe

Jak sama nazwa wskazuje, walutowe fundusze ETF starają się odzwierciedlać wahania wartości konkretnej waluty. Niekoniecznie jednać musi chodzić o jedną walutę, ale – jak w przypadku ETF-ów sektorowych – może to być również cały koszyk walut.

Ten rodzaj funduszu ETF zawiera zwykle albo zapas gotówki konkretnej waluty, albo kontrakt terminowy. ETF-y walutowe są dobrym wyborem dla inwestorów, którzy chcą zarabiać na wahaniach cen walut i jednocześnie nie zamierzają handlować na Forex.

Przykłady: UUP (dolar amerykański, byczy), FXY (jen japoński), FXE (euro)

ETF-y lewarowane

Szczególnym rodzajem ETF-ów są lewarowane fundusze ETF, które odzwierciedlają wahania wartości indeksów giełdowych lub sektorowych ze zwiększoną wrażliwością. Oznacza to, że w przypadku lewarowanego funduszu ETF każdy ruch ceny instrumentu bazowego będzie wielokrotnie bardziej odczuwalny.

Prowadzi to oczywiście do większych potencjalnych zysków z poszczególnych ruchów, ale jednocześnie trzeba liczyć się z ryzykiem większych strat. Często można natknąć się bezpośrednio na bycze lub niedźwiedzie lewarowane fundusze ETF. W ich skład wchodzą zazwyczaj swapy, akcje lub wybrane kontrakty terminowe.

Przykłady: FAS (Russell 1000, byczy 3×), DWT (ropa naftowa, 3×), DUST (wydobywcy złota, 3×).

Jak wybrac fundusz ETF

Jak wybrać fundusz ETF?

Wybierając konkretny ETF, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kryteriów. Pozwoli to uniknąć możliwych błędów inwestycyjnych wynikających z niewłaściwej strategii inwestycyjnej, niewiarygodności emitenta czy też wysokich opłat.

Strategia inwestycyjna funduszu ETF

Jeśli zamierzasz poważne potraktować kwestię ETF-ów i w ramach ich wyboru nie chcesz kierować się tylko liczbami i płynnością, warto najpierw zapoznać się ze strategią inwestycyjną emitenta danego ETF-u.

Zwykle jest ona dosyć obszernie opisana w dokumentacji. Znajdziesz w niej również informacje o tym, jak fundusz zarządza swoimi pozycjami, oczywiście w zależności od konkretnych instrumentów bazowych. Dodatkowo powinna ona zawierać tzw. benchmark, niezwykle ważny wskaźnik, w stosunku do którego fundusz ocenia sukcesy swojej strategii inwestycyjnej.

Jest to zazwyczaj indeks rynku, na którym działa fundusz. Zatem jeśli chodzi np. o ETF SPY, benchmarkiem dla niego będzie sam indeks S&P 500, itp.

Wiarygodność zarządzającego funduszem

Jeśli emitent funduszu ETF jest niewiarygodny lub ma niezbyt ugruntowaną pozycję, omiń go szerokim łukiem. Handel takimi aktywami niesie z sobą ryzyko utraty zainwestowanego kapitału, a płynność nie jest gwarantowana.

Historyczna stopa zwrotu

Warto też przyjrzeć się wynikom inwestycyjnym osiągniętym przez fundusz w poprzednich latach. Na przykład, jeśli ETF nie osiąga regularnie tak dobrych wyników jak sam benchmark (indeks), wtedy po prostu nie warto w niego inwestować.

Sposób wypłaty dywidendy

Niektóre ETF-y (dystrybucyjne) wypłacają inwestorom dywidendy w określonych z góry odstępach czasu – co miesiąc, co kwartał, co pół roku lub co rok. Takie ETF-y wprawdzie mogą generować inwestorowi dochód pasywny, ale jednocześnie przynoszą nieprzyjemne zobowiązania podatkowe. Wypłacona dywidenda podlega bowiem opodatkowaniu.

Jeśli chcesz uniknąć opodatkowania dywidendy i zmaksymalizować wzrost swojego kapitału, wybierz ETF akumulacyjny, który automatycznie reinwestuje wypłacaną dywidendę. Nie dostarcza on regularnego dochodu, ale z drugiej strony pozwoli Ci zaoszczędzić na podatkach.

Opłaty za ETF-y

Na koniec warto również zapoznać się z wysokością opłat transakcyjnych i odpowiednio dostosować do nich własną strategię inwestycyjną. Opłaty różnią się w zależności od instrumentów bazowych (rodzaju ETF-u) – w przypadku lewarowanych funduszy ETF są one wyższe niż w przypadku innych ETF-ów ze względu na wyższe potencjalne zyski.

Fundusz inwestycyjny czy ETF?

Fundusze ETF są określane jako “fundusze inwestycyjne” podlegające obrotowi niczym akcje (na giełdzie). Jest to właściwy sposób myślenia o ETF-ach – zakładając, że rozumiesz różnice między funduszami inwestycyjnymi a akcjami.

Mamy nadzieję, że poniższe porównanie funduszy inwestycyjnych i ETF-ów pomoże wyjaśnić, dlaczego wybór ETF-u zamiast tradycyjnego funduszu inwestycyjnego może być dla Ciebie bardziej odpowiedni:

 • Fundusze inwestycyjne, podobnie jak ETF-y, to sposób inwestowania w portfel różnych inwestycji – najczęściej akcji, ale w skład funduszu mogą wchodzić także obligacje i inne rodzaje papierów wartościowych.
 • Tradycyjne fundusze inwestycyjne są zwykle zarządzane przez profesjonalnego menedżera i polegają na tym, że zarządzający funduszem może kupować i sprzedawać inwestycje tak, aby zapewnić inwestorom możliwie jak najwyższą stopę zwrotu.
 • Większość funduszy inwestycyjnych dąży do osiągnięcia lepszych wyników niż powszechnie śledzony indeks – benchmark – na przykład indeks S&P 500. Tak więc, jeśli indeks Standard & Poor’s 500 odnotuje wzrost o 10%, celem funduszu inwestycyjnego powinno być osiągnięcie wzrostu w wysokości co najmniej 10,1%.

Jednakże fundusze inwestycyjne pobierają stosunkowo wysokie opłaty za zarządzanie, które są zwykle oparte na łącznej wielkości środków, jakie w nie zainwestowałeś. Zazwyczaj tłumaczy się to jako koszty operacyjne i opłatę za wiedzę zarządzającego funduszem. Nie tylko ta opłata, ale także własne starania zarządzającego funduszem o uzyskanie lepszych wyników od benchmarku (co zwykle prowadzi do szybkich zmian w składzie portfela funduszu) powodują, że większość funduszy inwestycyjnych osiąga gorsze wyniki od pasywnie zarządzanych funduszy ETF. Wprawdzie nie oznacza to, że inwestowanie w tradycyjne fundusze inwestycyjne nie daje żadnej stopy zwrotu, ale jest całkiem prawdopodobne, że korzystając z ETF, osiągnąłbyś lepsze wyniki.

Notatka

Uwaga: Fundusz typu ETF zwykle jedynie kupuje i trzyma akcje, nie handlując nimi. Sprzedaje je raczej rzadko i tylko wtedy, gdy następuje zmiana w składzie indeksu bazowego. Rzeczywistość jest taka, że pasywnie zarządzane fundusze ETF często oferują lepsze stopy zwrotu niż tradycyjne fundusze inwestycyjne zarządzane przez fachowców, i to przy znacznie niższych opłatach rocznych (expense ratio).

Dostepnosc i bezpieczenstwo ETF-ow

Dostępność i bezpieczeństwo ETF-ów

Być może zadałeś sobie następujące pytanie: Czy ETF-y są bezpieczne? Odpowiedź jest bardzo prosta! Tak, fundusze ETF są bezpiecznymi inwestycjami.

Zawsze są one zatwierdzane przed odpowiedni organ (na przykład SEC – Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd). Bezpieczeństwo powinno zatem być gwarantowane. Co więcej, szeroka dywersyfikacja i algorytmy komputerowe czynią z ETF-ów bardzo bezpieczne narzędzia inwestycyjne.

Jedyną rzeczą, która mogłaby być niebezpieczna w handlu funduszami ETF, jest sam broker. Jeśli chcesz handlować funduszami ETF, należy korzystać tylko z usług sprawdzonych brokerów. Zapraszamy do przeczytania naszej recenzje brokera XTB.

Gorzej jest z dostępnością. Jeśli chodzi o czysto polskie ETF-y, to można sprawdzić ofertę XTB, ale należy zaznaczyć, że oferta ta jest nieco ograniczona. Polskie ETF-y oferowane przez brokera XTB obejmują m.in. Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ, Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ, BETA ETF WIG20short Portfelowy FIZ czy BETA ETF WIG20LEV Portfelowy FIZ.

Z ETF-ami notowanymi na giełdach europejskich nie ma żadnego problemu, można je kupić u większości brokerów. Kupno czysto amerykańskich ETF-ów to jednak całkiem inna sprawa. 18 czerwca 2018 r., w wyniku Rozporządzenia PRIIP, europejscy inwestorzy stracili dostęp do ETF-ów notowanych na giełdach w USA. Na niektórych platformach nadal można je kupić, ale zwykle jest to bardzo kosztowne.

Większość sprawdzonych brokerów oferuje jednak “europejskie” alternatywy dla amerykańskich ETF-ów. Jak to działa? Podobnie jak w przypadku amerykańskich ETF-ów, są one zarządzane przez duże firmy inwestycyjne i składają się z tych samych akcji, jednak ich siedziba zwykle znajduje się w Irlandii Północnej, Luksemburgu lub innym kraju UE.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoich opcjach, sprawdź nasze artykuły o najlepszych funduszach ETF replikujących amerykańskie indeksy S&P 500 i Nasdaq, w których znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje.

Czy można myśleć o ETF-ach jako o oszczędzaniu na emeryturę”?

Odpowiedź na to pytanie to dosyć indywidualna kwestia. Wszystko zależy od Twoich celów inwestycyjnych i innych czynników, w tym od Twojej tolerancji ryzyka. Czynniki te należy wziąć pod uwagę w ramach wyboru jakiegokolwiek narzędzia inwestycyjnego na emeryturę. A każdy poszczególny fundusz ETF, który zamierzasz potraktować jako środek do “oszczędzania na emeryturę”, powinien zostać w pełni oceniony pod kątem jego spójności z resztą Twojego portfela.

Zalety i wady ETF-ów zostały jasno opisane powyżej. Generalnie jednak można powiedzieć, że wiele funduszy ETF replikujących indeksy giełdowe rzeczywiście jest odpowiednim narzędziem do długoterminowego inwestowania na emeryturę. Zanim jednak zdecydujesz się na taką strategię emerytalną, powinieneś:

 • Wiedzieć, co zawiera wybrany przez Ciebie ETF
 • Dokładnie rozważyć, jak dużą ekspozycję wobec różnych klas narzędzi inwestycyjnych (akcji, obligacji, nieruchomości) chcesz mieć

Podczas budowania portfela inwestycyjnego można tworzyć różne kombinacje ETF-ów z funduszami inwestycyjnymi, pojedynczymi akcjami, obligacjami lub jakimikolwiek innymi instrumentami inwestycyjnymi.

Inwestorzy przygotowujący się do emerytury mogą (i zdecydowanie powinni) rozważyć kwestię inwestowania w ETF-y, jeśli znajdą taki fundusz, który odpowiada ich potrzebom.

Kiedy (nie)wybrać ETF-y?

Fundusze ETF wprawdzie oferują inwestorom wiele korzyści, ale daleko im do doskonałości. Istnieją również pewne wady i zastrzeżenia, które w przypadku niektórych inwestorów mogą przewyższać korzyści, podczas gdy inni mogą zdecydować, że inwestowanie w ETF-y jest dla nich właściwym wyborem. Szczególnie jeśli chcą zostać inwestorami, ale mają mało czasu na aktywny sposób inwestowania i dlatego wolą mniej czasochłonne podejście, jakim jest inwestowanie pasywne.

Jednak podobnie jak w przypadku każdej inwestycji – czy to w akcje spółki, funduszu inwestycyjnego czy opcje – przy wyborze ETF-u dobrze jest zacząć od dokładnego sprawdzenia, w co właściwie zamierzasz zainwestować. Tak więc, nawet w przypadku funduszy ETF należy nie lekceważyć odpowiedniej analizy – rozważ ich zalety, wady i to, jak pasują do Twojej strategii inwestycyjnej.

Ponieważ ETF-y są zdywersyfikowanymi “koszykami” wielu papierów wartościowych, a nie pojedynczymi akcjami, charakteryzują się mniejszą zmiennością w skali dnia. W zależności od Twoich celów, może to pomóc w realizacji Twojej strategii inwestycyjnej.

Niska zmienność oznacza, że Twoja inwestycja nie spadnie o 20% w trakcje jednej sesji giełdowej, ale też nie wzrośnie o 20%.

Dla niektórych traderów zmienność jest ważna, ponieważ specjalizują się w handlu krótkoterminowym. Chcą wejść na rynek, zarobić na szybkiej zmianie ceny, a następnie jak najszybciej zamknąć pozycję. Choć istnieją pewne rodzaje ETF-ów przeznaczone do tradingu, zdecydowana większość do niego się nie nadaje.

ETF-y również występują w najróżniejszych odmianach. Pod wieloma względami jest to plus – fundusze ETF pozwalają na osiągnięcie niemal każdego celu inwestycyjnego. Problem jednak polega na tym, że ich listy aktywów mogą być długie i skomplikowane. Niektóre ETF-y mogą zawierać ryzykowne narzędzia, co może nie być oczywiste na pierwszy rzut oka. Jeśli dokładnie nie przeanalizujesz wybranego przez Ciebie ETF-u, możesz stać się posiadaczem aktywów, których tak naprawdę nie chciałeś. Na przykład, lewarowane i odwrotne fundusze ETF zawierają instrumenty pochodne i inne złożone papiery wartościowe.

Jednak, żeby nie być nadmiernymi pesymistami… Fundusze ETF odzwierciedlające najważniejsze indeksy giełdowe – zwłaszcza amerykańskie – są jednym z najlepszych narzędzi do budowania bogactwa giełdowego, i to w stosunkowo stabilny i długoterminowy sposób. Tym bardziej, jeśli kupujesz je regularnie. Jeśli jednak nie należysz do doświadczonych inwestorów, warto unikać eksperymentów, zrezygnować z szybkich zysków i trzymać się tego, co naprawdę działa w skali długoterminowej.

Handluj funduszami ETF z najlepszymi brokerami

Faworyt redakcji

77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Zalety
 • Zakup i sprzedaż akcji i funduszy ETF wolne od opłat
 • Dobra obsługa klienta
Wady
 • Większe opłaty przy mniejszych zagraniach (nie dotyczy akcji i ETF-ów)
 • Brak niektórych popularnych instrumentów finansowych – opcji, obligacji, funduszy wzajemnych
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
68 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.

Najczęściej zadawane pytania na temat ETF-ów

Czym są ETF-y?

ETF to specyficzny rodzaj funduszu, który może być przedmiotem obrotu na giełdzie – podobnie jak tradycyjne akcje. Nie chodzi tylko o akcje jednej spółki – w praktyce można spekulować na zmiany ceny dowolnego instrumentu bazowego lub kilku instrumentów jednocześnie. Instrumentem bazowym może być praktycznie wszystko – od pojedynczych akcji lub indeksów giełdowych, przez surowce, aż po waluty. W przeciwieństwie do inwestowania w tradycyjne fundusze inwestycyjne, nie ma też opłaty dla zarządzającego funduszem ani możliwości wystąpienia błędu ludzkiego.

Jaki ETF wybrać?

Wybierając konkretny ETF, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kryteriów. Pozwoli to uniknąć możliwych błędów inwestycyjnych wynikających z niewłaściwej strategii inwestycyjnej, niewiarygodności emitenta czy wysokich opłat. Przeczytaj artykuł powyżej, aby uzyskać więcej informacji.

Gdzie kupić lub handlować ETF-ami?

Jeśli chcesz zainwestować w fundusze ETF, skorzystaj z usług sprawdzonego brokera. Jest ich cała masa, a każdy z nich oferuje inne warunki. Zapraszamy do sprawdzenia naszych recenzji sprawdzonych brokerów giełdowych.

Podobał Ci się ten artykuł?
0
0

Posty w kategorii ETF (Exchange-Traded Funds) – Czy fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie są dla Ciebie odpowiednie? Jak w nie inwestować?

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.