Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN

Podatek od handlu kryptowalutami: Aktualny poradnik na rok 2024

Opublikowano:
Podatek od handlu kryptowalutami: Aktualny poradnik na rok 2024
Zdj.: Depositphotos.com

Kryptowaluty prawdziwym szturmem zdobyły świat finansów, rozpalając emocje inwestorów na całym świecie. Obecnie, wyceniany w setkach miliardów dolarów, rynek krypto jest analizowany z równą uwagą co główne, największe parkiety giełdowe. Oczywiście, taki dynamiczny rozwój kryptowalut nie uszedł uwadze poszczególnych państw, rządów i, jakże by inaczej, urzędów skarbowych.

Organy te, widząc rosnące obroty i wyceny projektów takich jak chociażby bitcoin czy ethereum a także niejednokrotne budowanie prawdziwych, kryptowalutowych fortun, zaczęły zastanawiać się, jak opodatkować kryptowaluty. Efektem tego były rozmaite próby prawnego zaklasyfikowania samych kryptowalut, jak i, nierzadko mocno kontrowersyjne, próby obłożenia ich podatkami. Obecnie zaś, po dobrych kilku latach wytężonych prac legislacyjnych, doszliśmy do momentu, gdzie możemy powiedzieć, że w obrębie kryptowalut mamy względną jasność przepisów.

Tak więc, za sprawą niniejszego artykułu, zapraszamy do zagłębienia się w świat prawno-podatkowych aspektów handlu kryptowalutami! Odpowiemy sobie na szeroki zakres pytań i wątpliwości, związanych między innymi z tym:

 • jak rozumieć prawne pojęcie: “waluty wirtualne”,
 • jak opodatkowane są kryptowaluty,
 • jak obliczyć wysokość podatku dochodowego od zysków z kryptowalut,
 • na jakim zeznaniu podatkowym rozliczyć dochód z krypto,
 • jak, gdzie i do kiedy złożyć swoją deklarację podatkową,
 • jak wygląda sprawa zwolnień z podatku od kryptowalut,
 • jak wygląda opodatkowanie zakupów dokonywanych za kryptowaluty,
 • jakie obowiązki prawne rodzi kopanie kryptowalut.

Nie pozostaje zatem nic innego, jak zaprosić do przyjemnej i pożytecznej lektury!

Opodatkowanie kryptowalut - podsumowanie

 • W Polsce zyski z rynku kryptowalut podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Płacą go zarówno osoby fizyczne (konsumenci), jak i osoby prawne (spółki).
 • Podatek, który znajduje zastosowanie do kryptowalut to, podobnie jak w przypadku akcji, obligacji oraz lokat pieniężnych, tak zwany “Podatek Belki”.
 • Kryptowaluty są traktowane przez polskie prawo jako tak zwane “waluty wirtualne”, a zyski z nich wygenerowane podlegają zgłoszeniu na formularzu PIT-38.

Treść artykułu

Kwalifikacja prawna podatku od kryptowalut

Podatek od kryptowalut ma w Polsce charakter podatku dochodowego. Jest to w dodatku podatek zryczałtowany, to znaczy, mający jednolitą stawkę. Polskie prawo patrzy zatem na kryptowaluty z perspektywy zyskowności transakcji i nakłada na każdego, kto w wyniku handlu na krypto albo osobistego kopania wygenerował dochód, obowiązek wykazania go i rozliczenia. Jak przedstawimy poniżej, podatek ten obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (czyli przede wszystkim spółki). I choć obecnie mamy stosunkowo przejrzystą sytuację podatkową, to nie zawsze tak było. Ale po kolei…

Niepewne początki

Początki urzędniczego podejścia do kwestii obciążenia podatkowego handlu kryptowalutami nie zaliczały się do szczególnie udanych. Urzędy skarbowe i sądy miały duży problem z właściwym zakwalifikowaniem dochodu od kryptowalut. Początkowo przyjmowano, że jest to tak zwany “przychód z praw majątkowych” co powodowało konieczność obciążenia podatnika podatkiem według tak zwanej skali podatkowej, która w warunkach polskich sięga nawet 32%! Oddawanie niemal jednej trzeciej ciężko wypracowanych zysków nie należało z pewnością do przyjemnych uczuć…

Co gorsza, obrót kryptowalutami zakwalifikowano także wówczas jako podlegający odrębnemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC), określanego odrębną ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych i liczonego od wartości każdej pojedynczej transakcji na rynku krypto. Nietrudno sobie wyobrazić, jak gigantyczne problemy mieliby z tym podatnicy, zarówno gdy chodzi o wysokość podatku od zapłaty (1% od obrotu!) jak i co do trudności z należytym rozliczeniem (zeznanie podatkowe od każdej transakcji, których przecież codziennie można wykonywać tysiące). Na szczęście, Ministerstwo Finansów pod wpływem masowych protestów w porę wycofało się z tych nietrafionych propozycji i począwszy od roku 2019 mamy w Polsce nowy, relatywnie czytelny system opodatkowania kryptowalut.

Opodatkowanie na nowych zasadach

Nowy system podatkowy stosowany do kryptowalut polega przede wszystkim na zdefiniowaniu tego, czym w ogóle w rozumieniu prawa kryptowaluty są. Ustawodawca przyjął, że na potrzeby bitcoina i innych kryptowalut potrzebna jest jedna, wspólna definicja prawna i tak powstało pojęcie “waluty wirtualne”. Termin ten został wdrożony do art. 2 ust. 2 pkt 26) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i rozumie się jego jako, upraszczając: “cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest prawnym środkiem płatniczym, wekslem, czekiem, instrumentem finansowym, pieniądzem elektronicznym ani międzynarodową jednostką rachunkową, przy czym jest wymienialne w obrocie gospodarczym i może służyć do handlu elektronicznego”. Tak obszerna, pojemna definicja pozwoliła jednoznacznie “uchwycić” to, czym faktycznie są kryptowaluty, a, jak opiszemy to dalej, wyraźnie wyklucza także obowiązek płacenia VAT-u przy zakupie krypto.

Niższa stawka podatku dochodowego, brak PCC

Nowe prawo podatkowe dotyczące kryptowalut od 2019 zdecydowanie obniża stawkę podatkową, która ze wspomnianej wcześniej skali (nawet do 32%) wydatnie zmalała do akceptowalnych 19%, zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych.

Prawo wymaga corocznego składania zeznań podatkowych, nawet w przypadku osiągnięcia straty na krypto.

Warto również dodać, że na nowych zasadach podatnicy mogą już, bez obaw o niekorzystne rozstrzygnięcie sądu lub urzędu skarbowego, cieszyć się wyraźnym, ustawowym zwolnieniem z obowiązku płatności podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), który niegdyś był prawdziwym horrorem dla inwestorów krypto w Polsce. Aktualnie bowiem, zgodnie z art. 9 ust. 1a) ustawy o PCC, z podatku od czynności cywilnoprawnych “zwolniona jest zarówno sprzedaż, jak i zamiana walut wirtualnych”. I oby tak pozostało!

Kiedy trzeba opodatkować dochód z kryptowalut?

Artykuł 30b ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanego w skrócie: “PIT”) i jego odpowiednik dla osób prawnych, czyli art. 22d ust. 1 ustawy o CIT, wyraźnie informują nas, że z podatkowego punktu widzenia, liczy się moment “odpłatnego zbycia walut wirtualnych”. Dochód do opodatkowania w przypadku kryptowalut pojawia się zatem w momencie:

 • zamknięcia (rozliczenia) danej transakcji kryptowalutowej,
 • dokonania zapłaty za jakąś rzecz kryptowalutami, lub
 • sprzedaży na rynku własnych, wykopanych walut.

Powyższa zasada ma istotne znaczenie, ponieważ okazuje się, że nie musimy płacić podatku na przykład od posiadania kryptowalut. Prawnie istotny jest moment ich sprzedaży lub płatności nimi, w tym oczywiście otrzymana ze sprzedaży suma, którą pod względem prawnym traktujemy jako przychód. Przychód ten jest pomniejszany o koszty jego uzyskania oraz o koszty z lat ubiegłych. W efekcie, jeżeli transakcji dokonaliśmy z zyskiem, pojawi się dochód do opodatkowania. Pamiętaj, że nie rozliczamy każdej transakcji odrębnie, ale wszystkie nasze krypto-poczynania rozliczamy w postaci wspólnego, rocznego zeznania!

Jaki podatek od kryptowalut płacą osoby fizyczne, a jaki spółki?

Oczywiście, kupować kryptowaluty można zarówno bezpośrednio jako osoba fizyczna (“na siebie”), jak i za pośrednictwem określonej osoby prawnej, czyli przede wszystkim jednej ze spółek, mających własną podmiotowość prawną. Przykładami takich spółek są chociażby popularne spółki z o.o. albo spółki akcyjne. Pojawia się zatem pytanie, jak prawo rozróżnia te dwie, odmienne sytuacje. Spieszymy z odpowiedzią!

Prawda jest taka, że niezależnie czy krypto kupowane są przez osobę fizyczną, czy przez osobę prawną, dochód z takich transakcji jest opodatkowany stawką 19%. Określona jest ona jednak w dwóch odrębnych ustawach, czyli w:

Jakkolwiek można zatem powiedzieć, że polskie prawo wyraźnie rozróżnia te dwie formy inwestowania w kryptowaluty, to ich efekt podatkowy jest jednakowy. I tu i to musimy się bowiem liczyć z 19-procentowym podatkiem dochodowym.

Opodatkowanie zakupów dokonywanych za kryptowaluty

Dotychczas omawialiśmy kwestie związane z podatkiem dochodowym, to znaczy, jak rozliczyć nasz zysk wygenerowany poprzez pomyślny handel na rynku kryptowalut.

Biorąc jednak pod uwagę, że użyteczność wielu kryptowalut przejawia się w ich działaniu jako przekaźnik wartości i środek płatniczy, warto dodatkowo pochylić się nad zagadnieniem opodatkowania transakcji wykonanych z użyciem kryptowalut.

W Polsce, jak i w zdecydowanej większości świata, od lat z powodzeniem działa podatek od towarów i usług, czyli słynny podatek VAT. Jest to podatek niezmiernie szeroki i stanowi największy składnik wpływów do budżetu Państwa. Jednak, czy dokonanie zakupu określonej rzeczy, płacąc za nie na przykład ułamkową częścią bitcoina, powoduje obowiązek odprowadzenia podatku VAT? Okazuje się, że tak – jest to jednak obowiązek sprzedawcy, a nie kupującego!

W efekcie, kupując dany towar za określoną kryptowalutę, prawo podatkowe rozumie to jako zestaw dwóch transakcji – zakupu towaru (rzeczy, którą chcemy nabyć) i, po drugiej stronie, zakupu waluty (krypto, którym chcemy zapłacić za towar). Sklep, który przyjmie płatność w bitcoinach, nie będzie mógł odliczyć VAT-u z tej transakcji, jednocześnie będąc zobowiązany do doliczenia VAT-u do dalszej sprzedaży tych krypto.

PRZYKŁAD:

Idziesz do sklepu kupić komputer stacjonarny. W sklepie kosztuje on 3.000 złotych i w tej cenie zawarte jest około 450 złotych podatku VAT. Umawiacie się ze sprzedawcą, że zamiast w gotówce, zapłacisz mu ułamkową część bitcoina stanowiącą równowartość wspomnianych 3.000 złotych (dla przykładu: około 0.03 BTC).

Otrzymawszy tą zapłatę, Ty nie musisz odprowadzać VAT-u, ale sprzedawca, który przyjmie taki model płatności, w świetle przepisów VAT-owskich nie tylko nie odliczy sobie VAT-u, ale będzie musiał doliczyć VAT do kolejnej transakcji z użyciem kryptowalut, które od Ciebie otrzymał. Nie jest to z pewnością dla niego optymalna sytuacja! U Ciebie z kolei pojawił się przychód wynikający z nabycia rzeczy o określonej wartości.

Jak widać, przed upowszechnieniem obrotu kryptowalut i nieskrępowaną płatnością w kryptowalutach jeszcze daleka droga! Z pewnością pomoże w tym rozwój i dalsza ekspansja globalnych platform usługowych, takich jak chociażby Airbnb czy Uber, które mogą być skłonne coraz częściej rozliczać się w kryptowalutach.

Zakup kryptowalut bez VAT

Pewną ulgą związaną z podatkiem VAT może być natomiast fakt, że zwolniony od podatku VAT jest sam zakup kryptowalut. Z jednej strony, jest to zasługa odpowiedniego orzecznictwa sądowego na poziomie Unii Europejskiej, na czele ze słynnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. wydanym w sprawie C-264/14 (Skatteverket przeciwko David Hedqvist gdzie uznano bitcoina za walutę, co zwalnia jego nabywanie z VAT-u). Z drugiej zaś strony, stosowne zwolnienie podatkowe odnajdujemy wprost w brzmieniu art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który mówi o tym, że zwolnione z podatku VAT są “transakcje dotyczące walut”, pod pojęciem których należy rozumieć także kryptowaluty.

PRZYKŁAD:

Kupujesz na giełdzie jednego bitcoina za 100.000 złotych. Do tej kwoty nie doliczasz 23.000 zł tytułem obowiązującego w Polsce 23% podatku VAT, ponieważ ta transakcja jest zwolniona z VAT na podstawie wyżej przedstawionych zapisów ustawy.

Co ważne, tego rodzaju podejście jest wyraźnie potwierdzone oficjalnymi interpretacjami podatkowymi sporządzonymi przez Dyrektora Izby Skarbowej!

Kopanie kryptowalut w aspekcie podatkowym

Obok nabywania walut wirtualnych na giełdach krypto, drugą sprawdzoną metodą na ich pozyskiwanie jest kopanie kryptowalut. Wydobywanie nowych coinów stało się na tyle popularne i dochodowe, że w oparciu o tą działalność wyrosła cała, dynamicznie rozwijająca się branża cyfrowo-sprzętowa, napędzająca między innymi potężny popyt na karty graficzne.

W tym zakresie warto jednak przedstawić kilka podstawowych reguł, wynikających z obecnych przepisów:

 • do kopania kryptowalut nie musisz posiadać jakieś licencji, zezwolenia lub koncesji,
 • aby być górnikiem kryptowalut nie musisz mieć założonej działalności gospodarczej, chyba, że zajmujesz się tym w sposób stały, zorganizowany i ciągły,
 • obecne przepisy prawa (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) nie pozwala, na uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodu wydatków na koparki do kryptowalut,
 • chociaż kopanie kryptowalut bywa energochłonne, również i wydatków na energię elektryczną nie możesz zaliczyć w koszty,
 • samo wykopanie kryptowaluty nie oznacza od razu podatku do zapłaty – dopiero odpłatne zbycie tak pozyskanego krypto rodzi obowiązek podatkowy.

Zdj.: Depositphotos.com

podatek od tradingu na kryptowalutach

Jak obliczyć podatek od tradingu na kryptowalutach?

Trzeba przyznać, że o ile do roku 2018 włącznie, obliczanie podatku od kryptowalut było dosyć zawiłe i opierało się na konieczności wyboru jednej z metod obliczania, takiej jak FIFO lub LIFO, to po wspomnianych wyżej zmianach podatkowych wprowadzonych od 1 stycznia 2019 roku sprawa jest dużo prostsza. Można ją przedstawić w następujących czterech krokach:

 • podstawą, aby obliczyć podatek, jest ustalić roczny przychód, rozumiany jako suma pieniędzy uzyskana ze sprzedaży krypto oraz wartość dóbr zakupiona za krypto w danym roku;
 • następnie od tego przychodu odejmuje się koszty jego uzyskania rozumiane jako udokumentowane bezpośrednie wydatki poniesione na ich nabycie (przede wszystkim cenę zakupu krypto na giełdach);
 • jeżeli masz nadwyżkę kosztów nad przychodami wykazaną w poprzednich zeznaniach, to także możesz ją zaliczyć do kosztów, obniżających podatek;
 • w efekcie ustalasz dochód, czyli przychód minus koszty uzyskania minus nadwyżka kosztów (strata) z lat ubiegłych i mnożysz go przez 19%, otrzymując wysokość podatku do zapłaty.

PRZYKŁAD 1:

W lutym kupiłeś na Binance ethereum za 100.000 złotych. W sierpniu tego samego roku korzystnie sprzedałeś tą kryptowalutę za 130.000 złotych.

W tej sytuacji Twój przychód wynosi 130.000 zł, pomniejszasz go o koszty uzyskania przychodu wynoszące 100.000 zł, a nadwyżkę, czyli dochód (30.000) mnożysz przez 19%, otrzymując 5700 zł podatku do zapłaty.

PRZYKŁAD 2:

W zeszłym roku poniosłeś wykazaną w deklaracji podatkowej stratę na krypto, wynoszącą 20.000 złotych. W tym roku w kwietniu nabyłeś bitcoina za 140.000 zł i udało Ci się do sprzedać za 200.000 złotych.

Twój przychód to zatem 200.000 zł, który pomniejszasz zarówno o koszty jego uzyskania wynoszące 140.000 zł, jak również ubiegłoroczną stratę w wysokości 20.000 zł. W efekcie do opodatkowania pozostaje dochód w wysokości 40.000 zł. Mnożąc tą sumę przez 19%, otrzymujesz 7600 zł podatku do zapłaty do 30 kwietnia przyszłego roku.

W temacie obliczania podatku do zapłaty, warto dodatkowo pamiętać o pięciu zasadach:

 • nie rozlicza się osobno każdej kryptowaluty (np. bitcoin osobno, ethereum osobno), ale wszystkie przychody i koszty łączy się, ustalając jeden łączny dochód za krypto i jeden podatek do zapłaty,
 • w koszty nie można zaliczyć wydatków na sprzęt do kopania ani na zużyty prąd,
 • w koszty nie można wrzucić straty wynikającej z wyjścia do stablecoinów lub innej kryptowaluty,
 • obliczając podatek od kryptowalut, nie łączy się tych pozycji z przychodami i kosztami z giełdy i innych inwestycji,
 • nie można rozliczać krypto w ramach działalności gospodarczej – rozliczenie odbywa się na odrębnym zeznaniu PIT-38, a nie zeznaniu za działalność gospodarczą.

Zwolnienia podatkowe w przypadku kryptowalut

Omawiając różne kwestie podatkowe, nie można zapomnieć także o zwolnieniach podatkowych, które nierzadko są “zaszyte” w różnych, po prostu nieprzystępnie napisanych przepisach prawnych. Jak chodzi o podatek od kryptowalut, brak jest jednak tego rodzaju zwolnień podatkowych. Być może w przyszłości, razem z rozwojem tej gałęzi prawa, pojawią się dodatkowe możliwości zwolnień, skutkujące legalną możliwością uchylenia się od płatności podatku dochodowego.

Dwa wyjątki od braku zwolnień podatkowych

Warto jednak w tym miejscu wspomnieć o poniższych dwóch ważnych zasadach, które na swój sposób działają jak swego rodzaju zwolnienie podatkowe:

 • transakcje, w których wymienia się jedne kryptowaluty na inne są, jak to się mówi, “neutralne podatkowo”, a więc można z powodzeniem zyskownie wymieniać krypto (w tym na stablecoiny!), podatek rozliczając dopiero w momencie wyjścia do walut fiducjarnych,
 • jeżeli w danym roku kupiono kryptowaluty za więcej, niż je sprzedano, to nie płaci się podatku, ponieważ w takim przypadku koszt uzyskania przychodu przekracza przychód.

Inwestowanie długoterminowe i krótkoterminowe na rynku krypto

Wiele osób dopytuje także, czy inwestując długoterminowo w kryptowaluty, można liczyć na określone zwolnienie podatkowe. Póki co, prawo podatkowe nie oferuje dla miłośników kryptowalut zwolnień na podobnych zasadach, co chociażby IKE i IKZE w świecie tradycyjnych aktywów inwestycyjnych, takich jak akcje, czy obligacje.

Notatka

Popularni “hodlerzy” (inwestorzy, którzy stawiają sobie za cel ekspozycję na kryptowaluty poprzez ich długoletnie trzymanie i nie wyprzedawanie ich, wierząc w długoterminowy wzrost) muszą zatem pamiętać, że nawet po kilku latach trzymania danej kryptowaluty, jej zyskowna sprzedaż będzie wiązała się z koniecznością samodzielnego obliczenia i uregulowania 19% podatku od dochodu.

Zeznanie podatkowe dotyczące kryptowalut

Po wytłumaczeniu wszystkich powyższych kwestii, przyszła również pora na wyjaśnienie, jakim właściwie formularzem podatkowym należy się posłużyć, aby rozliczyć się z fiskusem za handel krypto oraz kiedy to uczynić. Wszyscy wiemy, że w polskim prawie podatkowym funkcjonuje całe mnóstwo rozmaitych deklaracji podatkowych i wcale nie jest łatwo rozeznać, jakim dokumentem posłużyć w danej sytuacji.

CZĘSTY BŁĄD

Uważaj na częsty błąd rozliczających kryptowaluty, polegających na tym, że gdy w danym roku tylko kupiliśmy krypto, to nie wypisują oni za ten rok deklaracji podatkowej, stwierdzając, że dopóki nie zamkną pozycji lub nie wyjdą do fiatów, to nie powinni składać deklaracji PIT. To kosztowny błąd, gdyż wtedy pozbawiamy się możliwości zadeklarowania kosztów uzyskania przychodu (czyli sumy przeznaczonej na zakup walut wirtualnych)!

Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że przed 2019 rokiem interpretacje polskich służb skarbowych szły co do bitcoina i innych kryptowalut w odmiennym kierunku, niż ma to miejsce obecnie, o czym wspominaliśmy na wstępie. Ostatecznie jednak zgodnie przyjęto, że zeznanie podatkowe za kryptowaluty dokonuje się na urzędowym formularzu PIT-38.

Jak wypisać PIT-38 za kryptowaluty?

Żeby poprawnie sporządzić swoje zeznanie na formularzu PIT-38, należy pamiętać, że w rozumieniu polskiego prawa, wszystkie kryptowaluty, niezależnie, czy mówimy o bitcoinie, ethereum, litecoinie, czy o jakimkolwiek innym przedstawicielu świata krypto, stanowią tak zwane “waluty wirtualne”. Wobec powyższego, naszą uwagę powinniśmy skierować na pozycję E. formularza PIT-38, w którym znajdziemy do wypełnienia pola nr 34 do nr 38. To właśnie odpowiednie miejsce, aby podsumować naszą zeszłoroczną historię działań na rynku kryptowalut i wykazać dochód lub stratę! Pamiętajmy przy tym, że:

 • w polu 34 podajemy łączny przychód z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
 • w polu 35 podajemy koszt uzyskania tego przychodu (czyli sumę, po jakiej zakupowaliśmy kryptowaluty – nie pomińmy tego pola nawet w sytuacji, gdy nie uzyskaliśmy zysku za dany rok, jest to kluczowe!),
 • w polu 36 wskazujemy wynikające z poprzednich deklaracji koszty z lat ubiegłych (dlatego jest tak ważne i prawnie wymagane, aby deklarację składać każdego roku, nie tylko wtedy, kiedy mamy dochód do opodatkowania!),
 • w polu 37 obliczamy dochód poprzez odjęcie od przychodu kosztów jego uzyskania i kosztów z lat ubiegłych,
 • w polu 38 wykazujemy koszty, które nadal zostały do potrącenia na przyszłe lata.
PAMIĘTAJ O DEKLARACJI ZAKUPU KRYPTO!

Urząd Skarbowy interesuje się również tym, że kupiłeś kryptowaluty, a nie tylko tym, ile na tym zarobiłeś.

Zdecydowanie zalecamy umieszczenie w deklaracji podatkowej od kryptowalut informacji, ile środków pieniężnych przeznaczyłeś na zakup krypto w danym roku. Jeżeli tego nie zrobisz, to na przyszłość pieniądze wyciągnięte z rynku krypto będą podlegać opodatkowaniu jako zysk w całości! Innymi słowy, nie deklarując zakupu, nie wykażesz prawidłowo kosztu uzyskania przychodu!

Działając w powyższy sposób, unikniemy niepotrzebnych problemów interpretacyjnych oraz metodycznie podejdziemy do wypełnienia tego dosyć skomplikowanego formularza.

Gdzie i do kiedy wysłać deklarację podatkową

Skoro wiemy już, na jakim formularzu złożyć zeznanie za kryptowaluty oraz jak wypisać deklarację PIT-38 za krypto, zdecydowanie warto jeszcze wyjaśnić, gdzie i w jakim terminie wysłać tego rodzaju przygotowany dokument. Jeżeli chodzi o termin, to, podobnie jak chociażby w przypadku rozliczania dochodu z akcji, PIT-38 musimy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczanym. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ten dzień wypada na sobotę lub niedzielę, kiedy to termin przesuwany jest na najbliższy dzień roboczy. Najwcześniejszy możliwy termin na rozliczenie podatku przypada z kolei 15 lutego. No dobrze, a co z samą wysyłką zeznania podatkowego? Cóż, możemy wybrać jedną z dwóch opcji:

 • wysłanie deklaracji drogą elektroniczną (albo przez specjalny portal e-Deklaracje albo poprzez swoje konto podatnika w ramach usługi “Twój e-PIT”),
 • wydrukowanie deklaracji, podpisanie jej i albo dostarczenie jej osobiście do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego, albo wysłanie jej przesyłką poleconą, koniecznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Odpowiedzi na najważniejsze pytania (FAQ)

Po lekturze artykułu na temat kryptowalut z pewnością mogą pojawić się różnorakie, dodatkowe pytania. Warto zatem skonfrontować się z najczęściej formułowanymi wątpliwościami, które ujęliśmy poniżej w formie treściwej listy FAQ, czyli najczęściej zadawanych pytań i skorelowanych z nimi odpowiedzi. Być może Ty również zadawałeś sobie jedno z poniższych pytań!

Ile wynosi podatek od kryptowalut?

Podatek od kryptowalut wynosi 19%. Obliczany jest od dochodu z krypto, niezależnie czy mówimy o korzystnej sprzedaży bitcoina, ethereum, XRP czy jakiejkolwiek innej kryptowaluty, która w polskim porządku prawnym zdefiniowana jest jako “waluta wirtualna”. Polskie prawo zakłada jednolitą, zryczałtowaną stawkę podatkową, taką samą dla każdej osoby, niezależnie od tego, jak wysoki (bądź niski) dochód uzyskała ona z tytułu sprzedaży kryptowalut.

Czy handlując na krypto trzeba płacić podatek od obrotu?

Nie, zajmując się tradingiem krypto, nie musisz się obawiać problematycznego podatku obrotowego. Przedmiotem zainteresowania fiskusa jest jedynie dochód uzyskany z kryptowalut, a więc dodatnia różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego osiągnięcia.

Czy muszę zadeklarować, za ile pieniędzy kupiłem krypto?

Zdecydowanie zalecamy umieszczenie takiej informacji, co pozwoli nam wykazać i skorzystać z tak zwanego kosztu uzyskania przychodu. Innymi słowy, wpiszmy kwotę jaką wydaliśmy na krypto jako koszty uzyskania przychodu pochodzące z zakupu kryptowalut. Z kolei zamiana określone kryptowaluty na inną nie rodzi obowiązku podatkowego.

Do kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe?

Zeznanie podatkowe z tytułu handlu kryptowalutami za dany rok kalendarzowy należy złożyć do ostatniego dnia kwietnia następnego roku. W sytuacji, kiedy 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, termin ten przesuwany jest na kolejny dzień. Pamiętaj zatem, że nie musisz składać odrębnego zeznania z miesiąca na miesiąc, należy złożyć jedno zeznanie za cały rok.

Czy otrzymam PIT-8C z tytułu handlu kryptowalutami?

Nie. Odwrotnie, niż ma to miejsce w razie handlu na giełdzie, w przypadku kryptowalut, po zakończonym roku kalendarzowym nie powinieneś się spodziewać otrzymania PIT-8C ze swojej platformy tradingowej. Wynika to z faktu, że w świetle polskiego prawa, firma oferująca handel kryptowalutami nie ma obowiązku przesyłać swoim użytkownikom wypełnionego dokumentu PIT-8C. Pozostaje zatem samemu wykazywać właściwe wartości do opodatkowania bezpośrednio w zeznaniu podatkowym PIT-38.

Czy do kopania kryptowalut muszę założyć działalność gospodarczą?

Powinieneś założyć działalność gospodarczą do kopania krypto, jeżeli łącznie spełniasz trzy następujące przesłanki: działasz zarobkowo (a nie na przykład edukacyjnie), zajmujesz się tym w sposób zorganizowany (na przykład masz plan i procedury) oraz kopiesz krypto w sposób ciągły (powtarzalny, usystematyzowany – a nie jedynie od czasu do czasu).

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że obecnie wiesz już znacznie więcej na temat podatku od kryptowalut i zupełnie samodzielnie będziesz w stanie poradzić sobie z wyzwaniami podatkowymi nieodzownie związanymi z inwestowaniem na rynku krypto.

Naszym celem było objaśnić Ci za pomocą możliwie prostego przekazu, na jakich zasadach rozpoznawany jest dochód z gry na kryptowalutach, jak ma się kwestia płatności kryptowalutami za towary i usługi, a także jak obliczyć swój podatek za zyski na kryptowalutach oraz w jaki sposób prawidłowo sporządzić zeznanie podatkowe. Korzystając z powyższej wiedzy, możesz w znacznie pewniejszy sposób podchodzić do swoich poczynań na rynku. Jako, że rynek walut kryptograficznych rozwija się obecnie bardzo szybko, jesteśmy przekonani, że równie intensywnie będzie zmieniało się tworzone wokół niego ustawodawstwo, tak więc zdecydowanie warto śledzić wszelkie nadchodzące zmiany, również te podatkowe!

Nota prawna

Pragniemy podkreślić, że jakkolwiek zawsze dokładamy najlepszych starań, aby przygotowane przez nas materiały były rzetelne i merytorycznie opracowane, to nie jesteśmy profesjonalnymi doradcami, a nasza redakcja nie ponosi odpowiedzialności zawodowej z tego tytułu. Niniejszy artykuł nie ma zatem charakteru opinii prawnej, a we wszelkich sprawach wątpliwych, związanych z zakresem opodatkowania, przyjętą stawką, czy też przesłankami wystąpienia zwolnień podatkowych należy konsultować się z właściwym doradcą podatkowym, radcą prawnym lub adwokatem.

Źródła artykułu

Wyznajemy zasadę, że fachowe materiały powinny być przygotowywane z należytą starannością. Poniżej znajdziesz zatem listę źródeł powiązanych tematycznie z zakresem niniejszego artykułu o opodatkowaniu kryptowalut. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą dokumentów i opracowań, jako że dodatkowa, pogłębiona lektura tego tematu z pewnością przysłuży się jeszcze lepszemu rozeznaniu w podatkowych aspektach handlu na rynku krypto!

 1. Informacja rządowa: https://www.podatki.gov.pl/pit/rozliczenie-ze-sprzedazy-kryptowalut/
 2. Definicja “waluty wirtualnej”: https://pl.wikipedia.org/wiki/Waluta_wirtualna
 3. Zwolnienie krypto z PCC: https://msztax.pl/kryptowaluty-zwolnione-z-pcc-bezterminowo/
 4. Jak wypełnić PIT-38: https://www.podatki.gov.pl/media/7712/broszura-pit-38-za-2021r.pdf
 5. Formularze podatkowe: https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/
 6. Oficjalna interpretacja o zwolnieniu transakcji bitcoinami z VAT: https://bit.ly/3TmDXCG
 7. Koszty podatkowe krypto: https://legalis.pl/wydatki-na-nabycie-kryptowalut-jako-koszt-podatkowy/
 8. Portal do rozliczeń elektronicznych z fiskusem: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/
 9. Kiedy założyć działalność: https://legalgeek.pl/kryptowaluty-a-dzialalnosc-gospodarcza/
Podobał Ci się ten artykuł?
1
0

Autor

Na rynkach giełdowych inwestuję już ponad 12 lat. Od 5 lat interesuję się również kryptowalutami. Na codzień pracuję w sektorze finansowym, więc mam bieżące rozeznanie w świecie gospodarki i ekonomii. Cenię przede wszystkim solidną analizę fundamentalną przedsiębiorstw oraz inwestowanie długoterminowe.

Czytaj więcej

Udostępnij ten artykuł

Może Cię zainteresować

Dyskusja (0 komentarzy)

Dołącz do dyskusji

Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.