Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN

Notowania surowców online – Lista z wartościami i wykresami

Poniżej na tej stronie znajdziesz listę 17 towarów/surowców giełdowych. Przy każdym z surowców na liście znajduje się również link do szczegółowego profilu danego surowca z uwzględnieniem pełnego wykresu i innych ważnych informacji.

Notowania surowców

Towar Cena Zmiana na 24 godz. wykres 7-dniowy
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Twój kapitał może być zagrożony*
Filtry
Sortowanie
Towar
Cena
Zmiana na 24 godz.
Zresetuj filtr
Towary w pigułce

 • Towary/surowce giełdowe to podstawowe dobra, które są wymienne z innymi towarami tego samego rodzaju. Znajdują zastosowanie jako kluczowy element składowy w produkcji towarów i usług.
 • Przykładami towarów/surowców giełdowych są ropa naftowa, złoto, pszenica i kawa, które są przedmiotem obrotu na rynkach światowych i mają znormalizowaną jakość i ilość.
 • Ceny towarów mają bardzo dynamiczny charakter. Mogą ulegać znacznym wahaniom w zależności od różnych czynników, takich jak wydarzenia geopolityczne, dynamika podaży i popytu oraz globalne warunki gospodarcze.

Czym są surowce giełdowe?

Definicja mówi, że towar/surowiec giełdowy jest dobrem, którym można handlować w niezmienionej jakości przez cały czas. Są to rzeczy, które są sprzedawane w ogromnych ilościach, dzięki czemu sprzedawca zawsze może zagwarantować względnie identyczny stan całej partii.

Pod tym względem surowce giełdowe różnią się na przykład od elektroniki użytkowej, która istnieje w niezliczonej ilości odmian, z których każda ma inną specyfikację i nie jest w żaden sposób znormalizowana.

Za towar może być uznana duża liczba rzeczy. Faktem jest jednak, że tylko ułamek produktów rolnych i innych surowców jest faktycznie przedmiotem obrotu na międzynarodowych giełdach.

Jak to możliwe? Towary/surowce “giełdowe” (będące przedmiotem obrotu na giełdach) to te, których cena jest notowana na rynku międzynarodowym. W przeciwieństwie do tego, surowce “pozagiełdowe” są kupowane i sprzedawane na określonym terytorium po określonej cenie, która może być różna w różnych częściach świata.

Towary są podzielone na wiele grup, które pod pewnymi względami są do siebie podobne. Niektóre skupiają się na towarach pochodzenia roślinnego, inne na metalach itp.

Przyjrzyjmy się teraz im wszystkim.

Metale przemysłowe

Pierwszą grupą, którą omówimy bardziej szczegółowo, są metale przemysłowe. Są to stosunkowo niedrogie substancje, którymi handluje się w dużych ilościach i są wykorzystywane głównie do celów przemysłowych.

Największymi konsumentami tych surowców są głównie kraje zorientowane na ich produkcję. Można zatem wspomnieć Chiny, które zajmują pierwsze miejsce pod tym względem.

 • Miedźnajczęściej używany i najbardziej rozpowszechniony metal szlachetny na świecie. Za wzrostem popytu na ten metal stoi przede wszystkim rewolucja związana z energią elektryczną – miedź znajduje się głównie w kablach.Dawniej używano ją do produkcji narzędzi, a dzięki połączeniu jej z cyną wynaleziono brąz. Miedź pozyskiwana jest z rud i węglanów, przy czym ilość czystej miedzi wyprodukowanej w skali roku wynosi około 22 milionów ton.
 • Ołów – ołów powinniśmy kojarzyć głównie z życia codziennego, przede wszystkim ze względu na rybołówstwo i jego toksyczność. W przemyśle ołów jest stosowany w niektórych rodzajach rur, w chemii, w ochronie przed promieniowaniem itp. Jednak jedną z największych gałęzi przemysłu związanych z ołowiem jest przede wszystkim przemysł akumulatorowy.Każdego roku wydobywa się około 4,5 miliona ton ołowiu. Materiał ten jest stopniowo wycofywany ze względu na wspomniane wyżej zagrożenia dla zdrowia.
 • Cynk – cynk to stosunkowo młody metal. Choć znany był już w czasach starożytnego Rzymu, rozpowszechnił się dopiero w XVI wieku naszej ery.Obecnie cynk wykorzystywany jest głównie w produkcji konstrukcji metalowych, gdzie stosowany jest jako powłoka zapobiegająca korozji. Znajduje jednak zastosowanie również w produkcji gumy, farb, tworzyw sztucznych, produktów farmakologicznych itp.Być może niektórzy z naszych czytelników znają ten metal jako suplement diety. Cynk występuje w wielu rudach i jest wydobywany głównie w Chinach, Australii i Peru. Każdego roku wydobywa się około 12 miliona ton tego metalu.
 • Aluminium – aluminium (a raczej glin) jest najpowszechniej występującym pierwiastkiem na naszej planecie. Stanowi on ponad 8% całkowitej masy Ziemi. Występuje głównie w postaci związków lub rud. Jest szeroko stosowany w różnych konstrukcjach w połączeniu z innymi metalami.Samo aluminium jest lekkie, ale też niezbyt wytrzymałe. Dopiero po dodaniu innej substancji przybiera formę, która jest znana chyba wszystkim z nas. Ma doskonałe właściwości pod względem utleniania, któremu ulega jedynie bardzo powoli. Każdego roku na całym świecie produkuje się około 38 milionów ton aluminium.
 • Cyna – cyna jest powszechnie stosowana w produkcji puszek różnych napojów i innych pojemników. Jest to nietoksyczny metal, który jednak nie ma żadnego zastosowania w ludzkim ciele.W połączeniu z innymi substancjami znajduje zastosowanie w produkcji nadprzewodników. Do głównych zastosowań cyny zalicza się powlekanie różnych metali w celu ich ochrony przed korozją. Jest również ważna w przemyśle szklarskim, gdzie jest używana jako podłoże do odlewania szkła (na przykład w produkcji szyb do okien). Cyna jest wydobywana w ilości około 300 000 ton rocznie.
 • Nikiel – prawdziwie czysty nikiel jest z nami dopiero od 250 lat. Chociaż jego związki były wydobywane już przez rdzennych mieszkańców Peru, sam metal został “wyprodukowany” dopiero w 1775 roku. Duża jego część pochodzi ze znalezisk meteorytów.W przemyśle wykorzystywany jest głównie w stopach z innymi metalami. Główną cechą niklu jest doskonała odporność na korozję. Znajduje powszechne zastosowanie w zakładach odsalania, w pancerzach pojazdów wojskowych i innych miejscach. Oprócz tego również w przemyśle stoczniowym, w produkcji śrub napędowych. Rocznie wydobywa się około 3,3 miliona ton tego metalu.
 • Kobalt – pierwotnie metal ten był bardzo często mylony ze srebrem. Przez długi czas nie był uważany za odrębny pierwiastek – zmiana nastąpiła dopiero w 1739 roku. Jako część witaminy B12 jest ważny dla zdrowia organizmu ludzkiego. W dużych ilościach jest jednak rakotwórczy. Kobalt ma właściwości magnetyczne, w związku z czym znajduje zastosowanie w produkcji magnesów. Jest również używany – w połączeniu z innymi metalami – do produkcji turbin, głównie ze względu na wysoką odporność na ciepło.Można go również znaleźć we wszelkiego rodzaju biżuterii i przedmiotach ozdobnych z uwagi na jego piękny, srebrno-niebieski kolor. Rocznie wydobywa się około 190 000 ton metrycznych kobaltu.
 • Molibden – molibden w czystej postaci odkryto dopiero w 1781 roku. Jest to bardzo miękki metal o barwie grafitu, dlatego w przeszłości uważano go za rudę ołowiu. Co najważniejszych właściwości molibdenu zalicza się doskonała odporność na wysokie temperatury. Samodzielnie stosuje się go w postaci sproszkowanej, jednak zwykle jest on dodawany do stopów, aby zwiększyć ich twardość, przewodność elektryczną i odporność na korozję. Występuje w silnikach i jednostkach cieplnych. Każdego roku wydobywa się około 300 000 ton tego metalu.

Metale szlachetne

Metale szlachetne są nam jako inwestorom znacznie bliższe. Któż nie słyszał o kimś w swojej okolicy, kto zainwestował w złoto. Być może niektórzy z naszych czytelników kojarzą historię srebra i braci Hunt. Wartość tych towarów tkwi w ich względnej rzadkości, ale także w historycznej tradycji i zastosowaniach przemysłowych. W porównaniu z metalami przemysłowymi, już na pierwszy rzut oka widać, że metale szlachetne są rzeczywiście towarami o ograniczonej podaży.

 • Złoto – król wszystkich metali szlachetnych, którego wszyscy znają. Złoto było używane od czasów pierwszych pieniędzy. W systemie bimetalizmu monety wykonane ze złota były główną jednostką wymiany. Później stało się metalem bazowym pieniądza papierowego. Obecnie złoto jest wykorzystywane głównie jako inwestycja.Tylko niewielka jego część znajduje zastosowanie w przemyśle, mimo że posiada korzystne właściwości fizyczne. W 2022 r. na całym świecie wydobyto łącznie 3 100 ton złota.
 • Srebro – srebro to kolejny przedstawiciel grupy metali szlachetnych, o którym zdecydowanie warto wspomnieć. W całej historii srebro stało obok złota jako metal, który ludzie cenili i wykorzystywali jako walutę. Obecnie jednak ma wiele różnych zastosowań niemal we wszystkich dziedzinach – medycynie, produkcji luster, baterii, farb, fotografii itp. Każdego roku wydobywa się ponad 20 000 ton srebra.Pod względem handlowym i inwestycyjnym srebro charakteryzuje się stosunkowo dużą zmiennością, z okresami szybkiego wzrostu, po których następuje spadek i długotrwała stagnacja.
 • Platyna – platynę znamy głównie z różnych akcesoriów modowych. Ma ona jednak znacznie ważniejsze zastosowanie. Nawet do 50% całego popytu na ten metal szlachetny pochodzi od producentów samochodów, dla których platyna odgrywa kluczową rolę.Jest bowiem stosowana w katalizatorach spalin silników spalinowych. Ponadto znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, elektronice i leczeniu nowotworów. Oprócz tego świetnie zapobiega korozji (podobnie jak złoto). Na całym świecie wydobywa się około 190 ton platyny rocznie.
 • Pallad – pallad, podobnie jak platyna, jest wykorzystywany w przemyśle samochodowym do produkcji katalizatorów. Poza tym znajduje zastosowanie w produkcji biżuterii, urządzeń elektronicznych i w procesach uwodornienia i odwodornienia.Metal ten jest nietoksyczny i ma bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Każdego roku na całym świecie wydobywa się około 210 ton tego metalu.

Uprawy rolne

Jedną z największych grup towarów/surowców giełdowych są uprawy rolne. I nic w tym dziwnego. Cały świat potrzebuje pożywienia. Ponadto wiele przedstawicieli tej grupy znajduje zastosowanie w innych branżach, na przykład w produkcji bioskładników paliw itp.

 • Kukurydza – uprawa rolna, która jest wykorzystywana głównie jako pasza dla zwierząt hodowlanych. Niemniej jednak, skrobia kukurydziana, syrop i sama kukurydza są przeznaczone do spożycia również przez ludzi. Do zastosowań kukurydzy zalicza się również produkcja etanolu. Rocznie produkuje się około 1,2 miliarda ton kukurydzy.
 • Owies – główne zastosowania owsa obejmują przede wszystkim produkcję paszy dla zwierząt hodowlanych, ale również żywności dla ludzi – płatków owsianych, mąki itp. Każdego roku na całym świecie produkuje się około 23 miliardów ton owsa.
 • Ryż – roślina uprawna popularna szczególnie w krajach azjatyckich, Afryce Subsaharyjskiej i Ameryce Południowej. Jest używana głównie nieprzetworzona jako żywność, ale jest też mielona na mąkę. Oprócz tego znajduje zastosowanie w produkcji napojów alkoholowych, takich jak japońskie sake. W skali roku produkuje się ponad 210 milionów ton ryżu.
 • Soja – soja jest wykorzystywana głównie jako pasza dla zwierząt hodowlanych, ale zyskała również dużą popularność wśród ludzi jako bogate źródło naturalnego białka. Corocznie produkuje się ich około 350 milionów ton nasion soi.
 • Rzepak – rzepak ma wiele zastosowań w dzisiejszych czasach. Stosuje się go do produkcji olejów spożywczych o bardzo zdrowym stosunku jako dodatek do biopaliw, smarów itp. Ponadto jest wykorzystywany jako pasza dla zwierząt gospodarskich. W 2022 roku wyprodukowano 32 miliony ton rzepaku.
 • Pszenica – najważniejsza roślina uprawna już od XVIII wieku. Znajduje niebywale szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. Największym rynkiem zbytu pszenicy są obecnie Chiny. Corocznie farmerzy wyprodukują około 780 milionów ton pszenicy.
 • Mleko – na jedną z największych grup w przemyśle spożywczym składają się produkty mleczne. Większość mleka jest przetwarzana na sery. Corocznie produkuje się około 544 miliony ton mleka.
 • Kakao – chyba nikogo nie zaskoczy, że kakao jest używane przede wszystkim w produkcji czekolady i różnych dodatków smakowych. Globalna produkcja kakao wynosi około 5 milionów ton rocznie.
 • Kawa – kawa będąca przedmiotem obrotu na giełdach towarów dzieli się na dwa podstawowe rodzaje – arabica i robusta. Główne różnice między nimi polegają na smaku, zawartości kofeiny i środowisku, w którym są uprawiane. Arabica jest uprawiana w Ameryce Środkowej i Południowej, ponieważ rośnie na wysokości co najmniej 800 metrów nad poziomem morza. Ma lepszy smak i niższą zawartość kofeiny. Z kolei robusta rośnie na niżej położonych obszarach, jest nieco bardziej gorzka, ma około dwa razy większą zawartość kofeiny niż arabica i jest używana głównie w kawie rozpuszczalnej. Każdego roku na całym świecie produkuje się około 10 milionów ton kawy, z czego około 40% to robusta.
 • Bawełna – bawełna w zdecydowanej większości przypadków stosowana jest do produkcji tekstyliów. Służy też do produkcji materiałów opatrunkowych, szczególnie z uwagi na silne właściwości absorpcyjne. Corocznie produkuje się około 19 milionów ton bawełny.
 • Cukier – białych kryształków nie może zabraknąć w żadnym gospodarstwie domowym. Cukier jest stosowany głównie w przemyśle spożywczym jako słodzik, ale można go również znaleźć w produktach fermentowanych itp. W 2022 roku na całym świecie wyprodukowano 179 milionów ton cukru.
 • Sok pomarańczowy – Choć może się tak nie wydawać, nawet sok pomarańczowy (w zagęszczonej postaci) jest uważany za towar giełdowy. Niemniej jednak, nie bez powodu chodzi o najpopularniejszy sok owocowy na świecie. W 2022 roku wyprodukowano 1,64 miliona ton tego soku.
 • Adzuki – ziarna fasoli o czerwonym kolorze są używane do produkcji przypraw. Ale oczywiście mogą również być spożywane jako samodzielny pokarm.

Zwierzęta gospodarskie

Kolejnym przedmiotem obrotu na giełdach towarowych są zwierzęta gospodarskie. Dotyczy to w szczególności wieprzowiny i wołowiny, w których przypadku można zagwarantować względnie identyczną jakość. Inne rodzaje mięsa są oczywiście również przedmiotem handlu, ale na bardziej regionalnej podstawie i nie są powszechnie sprzedawane na międzynarodowym rynku towarowym.

 • Wieprzowina – dotyczy to zwierząt gotowych do uboju. Do tego celu wykorzystywane są świnie, które ważą co najmniej 120 kg. W 2022 roku globalna produkcja wieprzowiny osiągnęła 120 milionów ton. Jest to najpopularniejsze mięso na świecie.
 • Bydło paszowe (hodowlane) – stosunkowo młode zwierzęta, które nie osiągnęły jeszcze wymaganego rozmiaru i muszą najpierw zostać odpowiednio utuczone.
 • Żywe bydło – jest to bydło przeznaczone do uboju, czyli zwierzęta, które są już wystarczająco duże. Każdego roku produkuje się około 70 milionów ton wołowiny. To o ponad 40% mniej niż w przypadku wieprzowiny.

Paliwa i produkty petrochemiczne

Oprócz metali szlachetnych, na giełdach towarowych obraca się również substancjami, które można zbiorczo określić jako chemikalia lub paliwa. Cywilizacja ludzka zaczęła pod tym względem od drewna, stopniowo przechodząc na węgiel, który obecnie jest powoli wycofywany i zastępowany przez bardziej przyjazne dla środowiska sposoby wytwarzania energii elektrycznej. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal są to niezwykle ważne surowce o kluczowej roli w wielu gałęziach przemysłu.

 • Ropa naftowa WTI i Brent – prawdopodobnie nie ma takiego inwestora, któremu nie obiłaby się o uszy ropa naftowa i handel tym surowcem na rynku międzynarodowym. Jest to surowiec, który w dzisiejszym świecie decyduje o bogactwie narodu i może zmienić całą sytuację społeczno-gospodarczą nawet w obszarach, które wcześniej nie byłyby zauważone. Obecnie na rynkach handluje się w szczególności dwoma rodzajami ropy naftowej, a mianowicie WTI i Brent.WTI można określić jako lekką ropę naftową. Posiada ona niższą zawartość procentową siarki i względnie niższą gęstość. Z kolei ropa Brent jest gęstsza i zawiera więcej siarki. Ropa Brent eksploatowana jest głównie ze złóż na Morzu Północnym, podczas gdy WTI pochodzi głównie z obszarów śródlądowych, takich jak Teksas.Jest to absolutnie niezbędny surowiec w produkcji paliw i innych chemikaliów, ale także tworzyw sztucznych, urządzeń medycznych itp. Każdego roku w skali globalnej produkuje się około 4,2 miliarda ton ropy naftowej.
 • Etanoljest to alkohol pochodzenia roślinnego. Etanol jest ważny głównie jako dodatek do paliw, w przypadku których jest stosowany na przykład w stosunku 1:9 do benzyny. Oczywiście jest to również alkohol, którego z pewnością każdy z nas spróbował w jakimś napoju wyskokowym. Ponadto jest stosowany w określonych stężeniach jako środek dezynfekujący, a także w preparatach kosmetycznych i lekach farmaceutycznych. W 2022 roku wyprodukowano około 27 miliardów litrów etanolu.
 • Gaz ziemny – gaz ziemny jest obecnie uważany za jedno z paliw alternatywnych. Jest ważnym źródłem paliwa i ciepła dla gospodarstw domowych i firm. Jest również wykorzystywany w fabrykach, w których ma miejsce przetwarzanie metali z udziałem wysokich temperatur, a oprócz tego jest ważnym składnikiem w produkcji farb i tworzyw sztucznych. W 2021 roku wyprodukowano około 4 bilionów metrów sześciennych gazu ziemnego.
 • Olej opałowy – oleje opałowe powstają w wyniku przerobu ropy naftowej. Są to ciekłe mieszaniny przeznaczone głównie do ogrzewania pomieszczeń. W przeszłości olej opałowy znajdował szerokie zastosowanie w przemyśle, lecz obecnie ten produkt jest stopniowo wycofywany i powoli zastępowany innymi rodzajami paliw. Dzieli się na lekki i ciężki (być może znasz ten drugi jako mazut).
 • Propan – surowiec o ogromnym znaczeniu w przemyśle. Sam propan jest niepalny, ale po zmieszaniu z innymi substancjami (np. butanem) tworzy łatwopalną mieszaninę o niezwykle szerokim zastosowaniu – w domach do ogrzewania i gotowania, w firmach, do przetwarzania różnych materiałów itp. Obecnie odgrywa on ważną rolę w transporcie jako LPG (skroplony gaz petrochemiczny). Każdego dnia produkuje się ponad 2 miliony baryłek propanu.
 • PTA – obecnie kwas tereftalowy jest wykorzystywany głównie do produkcji tkanin syntetycznych, w szczególności do produkcji poliestru i innych tworzyw sztucznych.
 • Benzyna – o benzynie chyba nie trzeba długo dyskutować ani jej przedstawiać. Dziś i na co dzień wykorzystywana jest jako paliwo w transporcie samochodowym i nie tylko, ale także jako rozpuszczalnik. Otrzymywana jest drogą przeróbki z ropy naftowej, jednak do samochodów trafiają jej mieszanki. W skali globalnej produkuje się ponad 90 milionów baryłek dziennie.

Produkty leśne

Drewno od dawnych czasów cechuje się ogromem zastosowań. Początkowo produkowano z niego broń, później zaczęto je stosować jako paliwo i materiał do produkcji domów i mebli.

Obecnie rynek drewna boryka się z poważnymi trudnościami z punktu widzenia prawa. Wylesianie przyrody jest poważnym problemem, który w znaczący sposób wpływa na otaczającą nas przyrodę. To, jaka będzie przyszłość drewna, jest pytaniem, na które prawdopodobnie nikt nie potrafi dziś odpowiedzieć.

Obecnie na całym świecie wycina się około 15 miliardów drzew rocznie, a tylko 5 milionów jest ponownie sadzonych.

 • Drewno (dowolnej długości) – ten materiał budowlany jest tak znormalizowany, jak to tylko możliwe, ale każda partia będzie się różnić ze względu na naturalną zmienność poszczególnych kłód.
 • Drewno twarde – jak sama nazwa wskazuje, drewno twarde cechuje się wytrzymałością i gęstością. Pali się dłużej, jest trwalsze, ale także rośnie znacznie dłużej. Kategoria ta obejmuje buk, dąb, gruszę, ale również heban czy grenadill. Drewno twarde znajduje zastosowanie w produkcji podłóg, ogrodzeń, łodzi itp.
 • Drewno miękkie – drewno miękkie różni się od swojego twardego odpowiednika pod względem gęstości. Jest miękkie, lekkie i ma niższą trwałość. Z drugiej jednak strony ma szybkie tempo wzrostu i jest uważane za surowiec o charakterze odnawialnym. Wykorzystywane jest głównie w budownictwie.

Inne

Przedmiotami obrotu na rynkach towarowych są również rzeczy, z których nie można stworzyć grupy. Niektóre z nich posiadają naprawdę szeroki zakres zastosowań, a ich produkcja osiąga niewiarygodne liczby, podczas gdy inne towary są raczej marginalne.

 • Olej palmowy – większość oleju palmowego trafia do przemysłu spożywczego. Reszta do chemicznego i biopaliw. Roczna produkcja oleju palmowego sięga 75 milionów ton.
 • Kauczuk – produkuje się z lateksu, który z kolei pochodzi z soku drzew. Znajduje zastosowanie w produkcji opon, uszczelek, zabawek, odzieży itp. Rocznie produkuje się około 13 milionów ton kauczuku naturalnego.
 • Wełna – ze względu na swoje właściwości wełna jest wykorzystywana głównie do produkcji tkanin i innych tekstyliów. Roczna produkcja wełny sięga 2 miliony ton metrycznych.
 • Bursztyn – skamieniała żywica drzew, która znajduje zastosowanie szczególnie w produkcji biżuterii i perfum. Bursztyn jest dosyć powszechny, w rezultacie czego każdego roku znajdowane są nowe znaleziska tego surowca.

Jak handlować towarami?

Jak wyjaśniliśmy na wstępie, towary to dobra o niemal identycznej jakości bez względu na lokalizację geograficzną, w związku z czym można nimi handlować na globalnym rynku towarowym.

Towarami zwykle handluje się za pośrednictwem kontraktów terminowych (futures). Kontrakty te stanowią umowę między kupującym a sprzedającym, która zobowiązuje kupującego do przyjęcia uzgodnionej ilości towaru, gdy umowa zostanie zrealizowana.

Różnią się zatem od opcji, które dają kupującemu jedynie prawo do zakupu, dzięki czemu może on zdecydować, czy naprawdę chce wykonać kontrakt. Inwestorzy obracający kontraktami terminowymi nie mają takiego przywileju – muszą albo zrealizować kontrakt, albo go sprzedać.

Notatka

Kilka lat temu byliśmy świadkami sytuacji, w której cena ropy naftowej osiągnęła wartości ujemne. W rzeczywistości jednak to tylko kontrakty na ropę osiągnęły wartości ujemne. Powód był prosty – handlowcom zabrakło miejsca do przechowywania ropy.

Ponieważ odbiór ropy byłby dla nich niemożliwy i katastrofalny pod względem finansowym, lepiej było pozbyć się kontraktów futures, nawet jeśli musieli zapłacić komuś za ich przejęcie. Kontrakty terminowe niosą ze sobą po prostu zobowiązanie, które musi zostać spełnione.

Niezastosowanie się do tego jest rażącym naruszeniem umowy, które może mieć nieprzyjemne i daleko idące konsekwencje.

Osoby, które pragną zabrać się za handel kontraktami terminowymi, mogą to zrobić za pośrednictwem najzwyklejszego brokera. Na przykład Interactive Brokers. W każdym razie faktem jest, że chodzi o narzędzie dla bardziej doświadczonych handlowców, które zdecydowanie nie jest odpowiednie dla początkujących. Ryzyko poniesienia straty jest tutaj naprawdę duże.

Prostszym sposobem na handel towarami jest skorzystanie z kontraktów CFD, które można znaleźć w ofertach praktycznie wszystkich większych, godnych zaufania brokerów, takich jak XTB czy eToro.

Najpopularniejsze towary wśród traderów

Każdy towar może być przedmiotem obrotu, a pieniądze można zarobić na wszystkim, co podlega ruchom cenowym. Niemniej jednak, prawda jest taka, że inwestorzy lubią niektóre towary bardziej niż inne. Pierwsza piątka wygląda następująco:

 1. Ropa Brent
 2. Ropa WTI
 3. Gaz ziemny
 4. Złoto
 5. Srebro

Tutaj możesz handlować towarami

77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Podobał Ci się ten artykuł?
0
0
Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.