Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN

Polityka prywatności

Na tej stronie znajdziesz przegląd zasad i reguł dotyczących polityki prywatności, informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy na naszej stronie oraz jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Operatorem tej strony internetowej jest firma FINEX MEDIA s.r.o. z siedzibą w Pradze 2 (Vinohrady), 120 00 przy ulicy Bělehradská 858/23, IČ: 08446563, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przy Sądzie Miejskim w Pradze pod sygnaturą akt C 318942. Firma jest administratorem Twoich danych osobowych (dalej “Administrator”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej “Rozporządzenie”).

Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w zakresie, w jakim dana osoba, której one dotyczą, przekazała je Administratorowi, w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza, subskrypcją newsletterów lub w zakresie, w jakim zostały one w inny sposób zebrane przez Administratora i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem lub w celu pełnienia obowiązków prawnych Administratora.

Komentarze, dyskusje i formularze kontaktowe

W przypadku zamieszczenia komentarza i udziału w dyskusji na naszej stronie internetowej oraz w przypadku przesłania zapytań lub ofert za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub reklamowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Komentarz lub treść wiadomości
 • Adres IP

Imię i nazwisko, adres e-mail oraz komentarz lub treść wiadomości są przetwarzane w celu identyfikacji autora postu i umożliwienia udziału w dyskusjach, a także po to, abyśmy mieli możliwość udzielenia Ci odpowiedzi. W przypadku formularzy kontaktowych i reklamowych, pozwala nam na to art. 6 ust. 1 lit. b), a w przypadku komentarzy w dyskusji art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

Jeśli chodzi o komentarze w dyskusji, dane te będą przetwarzane przez nas przez okres publikacji artykułu. Jeśli zaś chodzi o formularze kontaktowe i reklamowe, dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres 3 lat.

Informacje dotyczące adresu IP są przetwarzane w celu zapobiegania ukierunkowanym atakom na serwer Administratorów oraz w celu łatwiejszej identyfikacji niechcianych komentarzy SPAM lub postów w dyskusji. Na to przetwarzanie pozwala nam nasz uzasadniony interes zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. Twój adres IP będziemy przetwarzać przez okres 1 roku lub tak długo, jak długo komentarze lub wypowiedzi w dyskusji będą opublikowane na naszej stronie.

Konta użytkowników

W przypadku rejestracji dokonanej przez użytkownika, czy to za pomocą formularza rejestracyjnego, czy też poprzez wykorzystanie połączenia z sieciami społecznościowymi, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Zdjęcie profilowe (jeśli zostało przesłane)
 • Opis osoby (jeśli został podany)
 • Adres e-mail
 • Adres zamieszkania (jeśli został podany)
 • Adres IP
 • Zainteresowanie poszczególnymi aktywami lub artykułami

Wszystkie wyżej wymienione dane są przetwarzane przez nas w celu identyfikacji użytkownika, dostarczenia spersonalizowanych treści dotyczących poszczególnych aktyw lub zapisanych artykułów, umożliwienia publikacji własnych wpisów na blogu lub udziału w dyskusjach. Na to przetwarzanie pozwala nam art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

Będziemy przetwarzać te dane osobowe przez cały okres istnienia konta użytkownika, które można jednak usunąć na stronie ustawień konta użytkownika lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Kantor kryptowalut

W przypadku złożenia zlecenia sprzedaży lub kupna za pośrednictwem formularza kantora kryptowalut na Finlio.pl, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Adres e-mail
 • Numer lub adres konta portfela kryptowalutowego
 • Numer telefonu (jeśli został podany)
 • Informacje o wymianie, takie jak kierunek transakcji, całkowita kwota, ilość kryptowaluty lub specyfikacja kupowanej czy sprzedawanej kryptowaluty
 • Adres IP
 • Specjalny identyfikator pliku cookie

Wszystkie wyżej wymienione dane są przetwarzane przez nas w celu identyfikacji użytkownika i prawidłowej realizacji transakcji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. Informacje takie jak adres IP i specjalny identyfikator pliku cookie są przetwarzane przez nas w celu wykrywania spamu lub prób oszustwa, na podstawie obowiązków nałożonych na nas przez ustawę nr 253/2008 Sb. (CZ) i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu (patrz dyrektywa AML), a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących przekazom pieniężnym.

Newsletter

Będziemy wysyłać Ci nasze newslettery tylko wtedy, gdy się do nich zapiszesz. Można to zrobić za pośrednictwem odpowiednich formularzy.

Przetwarzane przez nas dane obejmują:

 • Imię i nazwisko (jeśli zostały podane)
 • Numer telefonu (jeśli został podany)
 • Adres e-mail

Dane te są przetwarzane przez nas w celu umieszczenia ich w bazie danych do dystrybucji newsletterów i informacji handlowych na podstawie Twojej zgody, tzn. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie – w przeciwnym wypadku będziemy przechowywać i przetwarzać te dane przez okres 5 lat.

Zgodę można wycofać klikając link w stopce każdego newslettera w celu wypisania się z niego lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie wysyłania newsletterów i usunięcie użytkownika z ich bazy dystrybucyjnej.

Zainteresowanie inwestowaniem w metale szlachetne

Przetwarzane przez nas dane obejmują:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Twój PNA

Wyżej wymienione dane są przetwarzane przez nas w naszym uzasadnionym interesie w celu przekazania Twoich danych kontaktowych firmie świadczącej usługi inwestycji w metale szlachetne, GOLDEN GATE CZ a.s., z siedzibą w Pradze 1, 110 00, Václavské náměstí 1282/51, IČ: 24839540 na podstawie Twojej zgody, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie – w przeciwnym wypadku będziemy przechowywać i przetwarzać te dane przez okres 5 lat.

Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie. Czym są pliki cookie można przeczytać tutaj. Używamy plików cookie w celu:

 1. Zapewnienia funkcjonowania witryny (np. funkcjonalności logowania lub zapamiętywania nazwy użytkownika)
 2. Monitorowania ruchu na stronie internetowej i generowania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie i zachowania użytkowników witryny w celu poprawy świadczonych przez nas usług, np. wyświetlania odpowiednich treści
 3. Do celów marketingowych

W ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz, możesz wyłączyć lub zmienić sposób korzystania z plików cookie. Należy jednak pamiętać, że jeśli użytkownik nie korzysta z plików cookie, nie wszystkie funkcje tej strony internetowej mogą być dostępne.

Przysługuje nam prawo korzystania z plików cookie na podstawie punktów a) i b) w oparciu o nasz uzasadniony interes, tzn. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. Oprócz zmiany preferencji dotyczących plików cookie, można również zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzaniu, wysyłając wiadomość na adres [email protected]. Sprzeciw zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Pliki cookie przetwarzamy zgodnie z punktem c) na podstawie Twojej zgody, która jest udzielana w oparciu o ustawienia Twojej przeglądarki. Niniejsze pliki cookie do celów marketingowych są przetwarzane przez nas przez okres maksymalnie 13 miesięcy.

Pliki cookie, które są nam potrzebne do zapewnienia funkcjonalności naszej witryny, przechowujemy jedynie tak długo, jak to konieczne. W przypadku sprzeciwu wobec tego typu plików cookie, nie możemy zagwarantować pełnej funkcjonalności ani kompatybilności naszej witryny.

Pliki cookie, które gromadzimy w celu monitorowania ruchu na stronie i generowania danych statystycznych dotyczących ruchu i zachowania użytkowników na stronie, są przetwarzane masowo i w formie anonimowej, która nie pozwala na identyfikację użytkownika.

Pliki cookie przetwarzamy zgodnie z punktem c) na podstawie Twojej zgody, która jest udzielana w oparciu o ustawienia Twojej przeglądarki. Niniejsze pliki cookie do celów marketingowych są przetwarzane przez nas przez okres maksymalnie 13 miesięcy.

Jakie masz prawa?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z nami poprzez adres e-mail [email protected].

Na mocy Rozporządzenia przysługują Ci również następujące prawa:

 • prawo wycofania zgody w dowolnym momencie
 • prawo żądania udzielenia informacji w związku z Twoimi danymi osobowymi, które przetwarzamy
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji lub sprostowania, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu
 • prawo do bycia zapomnianym, czyli do usunięcia swoich danych osobowych – chyba że są to dane osobowe, w przypadku których jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni do dalszego przetwarzania na podstawie odpowiednich przepisów
 • prawo do przenoszenia danych i prawo do żądania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, jeżeli uznasz, że w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych doszło do naruszenia Twoich praw wynikających z Rozporządzenia

Podmiot przetwarzający dane

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Administrator. Jednak mogą mu w tym pomóc również następujące firmy:

 • dostawca usług hostingowych, firma IT & WP HOST s.r.o. z siedzibą przy ulicy Lesní 1131/19, 312 00 Plzeň, Czechy. Polityka prywatności tej firmy jest dostępna tutaj: https://www.wp-hosting.cz/ochrana-osobnich-udaju/
 • dostawca detektora SPAM Akismet, firma Automattic Incorporated z siedzibą przy ulicy 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA, której polityka prywatności jest dostępna tutaj: https://akismet.com/privacy/
 • dostawca usług Gmail a Google Analytics, firma Google Incorporated z siedzibą pod adresem 600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA, której polityka prywatności jest dostępna tutaj: https://policies.google.com/privacy
 • operator portalu społecznościowego Facebook, firma Meta Platforms, Inc, której polityka prywatności jest dostępna tutaj: https://www.facebook.com/privacy/policy/

Ewentualnie inni dostawcy oprogramowania do aplikacji, usług i przetwarzania danych, z których firma obecnie nie korzysta.

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.