Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN

Fundusze inwestycyjne – Czym są inwestycyjne fundusze wzajemne i dla kogo są odpowiednie?

Fundusze inwestycyjne – Czym są inwestycyjne fundusze wzajemne i dla kogo są odpowiednie?
Zdj.: Depositphotos.com

Nawet jeśli nie interesujesz się inwestowaniem czy handlem na giełdzie, prawdopodobnie słyszałeś już o funduszach inwestycyjnych i wzajemnych. Inwestycyjne fundusze wzajemne są jednymi z najbardziej popularnych instrumentów w ofercie banków i doradców finansowych.

Na rynku polskim działają również pozabankowi zarządzający, którzy też pozwolą Ci zainwestować swoje środki pieniężne w te fundusze. Oferują oni podobne opcje jak fundusze bankowe, z tą różnicą, że reprezentują wyspecjalizowane instytucje skupiające się wyłącznie na inwestowaniu. W zasadzie jednak działają w bardzo podobny sposób.

Inwestycyjne fundusze wzajemne umożliwiają inwestorom (w tym inwestorom indywidualnym), poprzez regularną lub jednorazową inwestycję, zakup szerokiej gamy papierów wartościowych. Inwestor kupuje w tych funduszach jednostki uczestnictwa – papiery wartościowe wyemitowane przez zarządzającego.

Chcesz wiedzieć więcej o funduszach wzajemnych? W tym artykule dowiesz się, czym są inwestycyjne fundusze wzajemne, dla kogo są odpowiednie, jakie są ich zalety i wady oraz czy istnieją jakieś alternatywy dla tych funduszy.

Krótko mówiąc, z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o funduszach inwestycyjnych.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE (WZAJEMNE) W PIGUŁCE

 • Fundusze inwestycyjne to instrumenty zbiorowego inwestowania, które pozwalają inwestorom łączyć swoje pieniądze i inwestować je w zdywersyfikowane portfele zarządzane przez firmy inwestycyjne.
 • Fundusze inwestycyjne można podzielić według klasy aktywów, na przykład na fundusze akcji, fundusze obligacji, fundusze mieszane, fundusze nieruchomości i fundusze towarowe.
 • Można je również podzielić na kategorie w oparciu o strategie inwestycyjne – istnieją więc fundusze konserwatywne, zrównoważone i agresywne.
 • Fundusze ETF (Exchange Traded Funds) są tańszą i bardziej atrakcyjną alternatywą dla funduszy inwestycyjnych, ponieważ oferują podobne korzyści w zakresie dywersyfikacji, ale zazwyczaj przy niższych opłatach ze względu na ich pasywny styl zarządzania.

Treść artykułu 

Czym jest inwestycyjny fundusz wzajemny?

Fundusz wzajemny to typowy instrument zbiorowego inwestowania. Mówiąc prościej, fundusz wzajemny to po prostu pula pieniędzy, która pochodzi od większej grupy inwestorów indywidualnych.

Fundusz inwestuje środki pieniężne poszczególnych inwestorów w znacznie bardziej efektywny sposób niż gdyby inwestorzy sami próbowali budować własne portfele inwestycyjne. W zamian za to fundusz pobiera określoną opłatę, która służy do jego administracji. Założycielami funduszy wzajemnych są firmy inwestycyjne.

Inwestycyjny fundusz wzajemny to tak naprawdę pula środków pieniężnych inwestorów, którą zarządza osoba trzecia albo raczej grupa osób trzecich. Inwestorzy zrzucają swoje środki (pieniądze) do puli, a zarządzający funduszem kupuje dla nich najróżniejsze aktywa (akcje, obligacje lub jednostki uczestnictwa w innych funduszach). Aktywa te stanowią wówczas własność funduszu.

Ale po co inwestować swoje wolne środki pieniężne w fundusz wzajemny, skoro samemu można kupić akcje według własnego uznania? Powodem jest wiedza, praktyka i dywersyfikacja.

Notatka

Uwaga: Inwestowanie w fundusze wzajemne to zasadniczo bardzo prosta sprawa. Co miesiąc wysyłasz trochę pieniędzy do zarządzającego funduszem, który inwestuje je dla Ciebie w zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych.

Rodzaje inwestycyjnych funduszy wzajemnych

Istnieje wiele rodzajów funduszów wzajemnych wykorzystywanych przez inwestorów indywidualnych jako sposób na pomnażanie kapitału. Można je podzielić na kategorie według klas aktywów, w które one inwestują lub według strategii inwestycyjnej funduszu.

A) Podział inwestycyjnych funduszy wzajemnych według klas aktywów

Najpopularniejsze klasy aktywów to akcje, obligacje, nieruchomości oraz surowce. Wymienione klasy lub ich kombinacje odzwierciedlają skład portfelów inwestycyjnych poszczególnych funduszy. W zależności od klasy aktywów można podzielić inwestycyjne fundusze wzajemne w następujący sposób:

 1. Fundusze akcyjne – fundusze inwestujące głównie w akcje. Fundusze te osiągają wyższy zwrot, ale zmienność inwestycji również jest wyższa
 2. Fundusze mieszane – fundusze inwestujące na ogół w mniej zmienne akcje i bardziej ryzykowne obligacje. Nie osiągają dużych zysków, ale są mniej zmienne, a więc “bezpieczniejsze”
 3. Fundusze obligacji – inwestują w dłużne papiery wartościowe = obligacje
 4. Fundusze nieruchomości – zarządzający funduszem inwestuje w nieruchomości i związane z nimi papiery wartościowe. Fundusze te są zazwyczaj całkowicie oddzielone od rynków akcji, dlatego mogą być odpowiednim środkiem zabezpieczającym w portfelu inwestycyjnym
 5. Fundusze towarowe – fundusze inwestujące głównie w papiery wartościowe (instrumenty pochodne, certyfikaty itp.) związane z towarami, ale również w same towary. Charakteryzują się one niską korelacją z resztą rynku i z reguły są bardziej ryzykowne. Zwykle można je podzielić na 3 dalsze kategorie – fundusze produktów rolnych, fundusze surowcowe i fundusze metali szlachetnych
 6. Fundusze funduszy – fundusze inwestujące wyłącznie w inne fundusze, a nie bezpośrednio w poszczególne aktywa

B) Podział inwestycyjnych funduszy wzajemnych według strategii inwestycyjnej

Oprócz poszczególnych klas aktywów, fundusze inwestycyjne można dodatkowo podzielić w zależności od strategii inwestycyjnej – relacji między ryzykiem inwestycyjnym a oczekiwanym zwrotem.

 1. Fundusze konserwatywne – ich celem jest przede wszystkim ochrona majątku inwestorów przed utratą wartości. Fundusze te najczęściej inwestują w bezpieczne, “konserwatywne” aktywa (takie jak obligacje), a ich stopa zwrotu jest na poziomie inflacji – 2-3%. Z funduszy konserwatywnych korzystają głównie osoby starsze, które nie chcą stracić pieniędzy i mają mniejszy apetyt na ryzyko z uwagi na podeszły wiek.
 2. Fundusze zrównoważone – fundusze zrównoważone mają na celu pomnażanie kapitału inwestorów przy jednoczesnym podjęciu rozsądnego ryzyka. Fundusze te najczęściej inwestują w koszyk akcji i obligacji, ale mogą to być również fundusze nieruchomości. Inwestor może liczyć na umiarkowaną stopę zwrotu ze swojej inwestycji – 4-6%, a jednocześnie nie musi się obawiać dużych spadków wartości swoich inwestycji.
 3. Fundusze dynamiczne/agresywne – fundusze te odpowiadają w swoim składzie najczęściej akcyjnym funduszom wzajemnym. Inwestują one wyłącznie w bardziej zmienne aktywa o potencjale do interesującego zwrotu, ale jednocześnie ich wartość może czas od czasu znacząco spaść. Inwestor, który do pomnażania swojego kapitału wybiera właśnie fundusz agresywny, powinien przyjąć to do wiadomości. Jednocześnie powinien on pamiętać, że w agresywne fundusze inwestycyjne inwestuje się z długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. W przypadku funduszy dynamicznych można liczyć na zwrot z inwestycji w przedziale 7-9% rocznie. W agresywne fundusze wzajemne inwestują zazwyczaj młodsi inwestorzy o większym apetycie na ryzyko, którzy mogą dać swoim inwestycjom wystarczająco dużo czasu na odzyskanie wartości po ewentualnym spadku na rynku.
Notatka

Uwaga: Rodzajów inwestycyjnych funduszy wzajemnych jest oczywiście jeszcze więcej, ale zwykle nie są one tak dobrze znane. (Źródło: pl.wikipedia.org).

Alternatywa dla funduszy wzajemnych

Choć w Polsce bankowe fundusze inwestycyjne cieszą się dużą popularnością, ostatnio coraz głośniej instrumentach, które mają długą tradycję na zachód od naszych granic. Mowa oczywiście o funduszach typu ETF.

Inwestowanie za pośrednictwem funduszy typu ETF jest często tańszą i ciekawszą alternatywą dla funduszy wzajemnych. ETF-y oferują podobne opcje dywersyfikacji jak tradycyjne fundusze inwestycyjne, ale ponieważ w większości przypadków nie są aktywnie zarządzane (tzn. to nie zarządzający funduszem wybiera, w co inwestować), zwykle nie są obciążone tak wysokimi opłatami jak tradycyjne fundusze.

Notatka

Wskazówka: Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, czym jest dywersyfikacja, dlaczego ważne jest dywersyfikowanie inwestycji i jak podchodzić do dywersyfikacji? Sprawdź w naszym obszernym artykule.

Zapewne masz już wystarczające pojęcie o dywersyfikacji. W tym miejscu więc wystarczy tylko przypomnieć, że jest ona niezbędna do osiągnięcia długoterminowego i konsekwentnego sukcesu w inwestowaniu. Mówiąc najprościej, chodzi o to, że w ramach inwestowania nie powinieneś stawiać na jednym tylko papierze wartościowym – czy to akcji, czy obligacji. Jeśli jednak chcesz zdywersyfikować swoje inwestycje, masz kilka możliwości.

Pozostając przy akcjach, możesz zbudować portfel z wielu różnych spółek. Wymaga to jednak sporej wiedzy i samodzielnych analiz.

Na świecie istnieją dziesiątki tysięcy spółek giełdowych. Aby to wszystko jakoś ogarnąć, potrzebne Ci czas i wiedza, ale skoro czytasz ten artykuł o inwestycyjnych funduszach wzajemnych, być może wolisz, aby ktoś inny wybierał dla Ciebie inwestycje, a Ty mogłeś inwestować bardziej pasywnie – bez stresu i obaw.

Właśnie w tym celu powstały zarówno fundusze wzajemne, jak i fundusze typu ETF.

Różnice między ETF-ami a funduszami akcyjnymi

ETF-y to fundusze pasywne, które same odzwierciedlają indeksy giełdowe (akcji). Z kolei na indeksy giełdowe zwykle składają się najważniejsze spółki na rynku (w naszym przypadku będzie to rynek polski). Różnica polega więc na aktywności.

Na przykład, indeks WIG20 reprezentuje 20 najważniejszych polskich spółek akcyjnych. Jeśli zainwestujesz w ETF replikujący WIG20, to jest to w zasadzie to samo, jakbyś kupił akcje wszystkich firm z danego indeksu giełdowego.

ETF-y są więc pasywnymi instrumentami, które same zmieniają skład swojego portfela wyłącznie w zależności od indeksu giełdowego (jeśli dojdzie do wymiany jednej lub kilku spółek w WIG20, to zmieni się również skład ETF-u).

Natomiast fundusz akcyjny nie kopiuje ślepo indeksu giełdowego, ale stara się opracować własną strategię, aby osiągnąć lepsze od niego wyniki i odpowiednio dostosowuje skład portfela, tzn. sprzedaje niektóre akcje i kupuje inne. Jest więc aktywny. Problem w tym, że aktywnie zarządzanym funduszom zwykle nie udaje się pokonać indeksów, mimo że płacisz za nie wyższe opłaty. O tym fakcie świadczy poniższa tabela:

Zdj.: Cnbc.com
Fundusze wzajemne
Porównanie funduszy aktywnych i funduszy indeksowych (typu ETF) w różnych sektorach.

ETF jest wówczas tzw. benchmarkiem dla funduszu akcyjnego, czyli głównym punktem odniesienia, do którego fundusze inwestycyjne porównują swoje wyniki. Cel funduszy akcyjnych jest jasny: przewyższać benchmark i osiągać lepsze od niego wyniki.

Czyli sprzedawać, gdy akcje spadają i kupować, gdy rosną. W tym celu inwestycyjny fundusz wzajemny musi kierować się dobrą strategią i z ponadprzeciętnych zysków pokryć również opłaty za zarządzanie funduszem, które są znacznie wyższe niż w przypadku pasywnego ETF-u.

Gdzie mogę kupić fundusze ETF?

Jak wspomniano powyżej, inwestycyjne fundusze wzajemne są zwykle oferowane przez banki i inne instytucje – zarządzających funduszami wzajemnymi, którzy sprzedają Ci jednostki uczestnictwa. Ale jak to jest z kupnem ETF-ów? Czy zakup funduszy typu ETF nie stawia przed inwestorem niepotrzebnie wysokich wymagań?

Zasadniczo masz dwie opcje i zależy to od tego, jaki stopień “automatyzacji” oczekujesz od swoich inwestycji:

1. Zakup za pośrednictwem brokera ETF – pierwsza opcja polega na otwarciu konta inwestycyjnego u brokera ETF (na przykład eToro lub XTB), czyli firmy, która zapewni Ci dostęp do rynków finansowych.

Notatka

Wskazówka: Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w aktywa za pośrednictwem brokerów? Sprawdź nasz obszerny artykuł, w którym znajdziesz porównanie brokerów do handlu i inwestowania w fundusze ETF.

2. Zakup za pośrednictwem platformy inwestycyjnej – platformy inwestycyjne takie jak Portu oferują opcję automatycznego inwestowania. Inwestowanie można zautomatyzować (za niewielką opłatą), a tym samym platformy te stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych funduszy wzajemnych – zazwyczaj z niższymi od nich opłatami.

Opłaty w inwestycyjnych funduszach wzajemnych mogą kosztować Cię fortunę

Zakup jednostki uczestnictwa w bankowym funduszu inwestycyjnym zwykle wiąże się z opłatą za wstęp i wystąpienie z funduszu, a banki lub inni zarządzający funduszami inwestycyjnymi pobierają również roczną opłatę za zarządzanie.

Załóżmy, że roczny wskaźnik kosztów funduszu akcji X wynosi 2,81% w 5-letnim horyzoncie inwestycyjnym, podczas gdy w przypadku dynamicznego funduszu Y wynosi on 3,65%. W miarę wydłużania się horyzontu czasowego wpływ opłat za wstęp i wystąpienie z funduszu maleje, ale nadal bardzo optymistyczne byłoby szacowanie, że wskaźnik kosztów inwestowania za pośrednictwem funduszu wzajemnego będzie wynosił poniżej 2% rocznie.

W przeciwieństwie do tego, za zakup ETF-u nie trzeba płacić ani grosza – na przykład XTB pozwala kupować fundusze ETF za darmo, a średni roczny wskaźnik kosztów dla ETF-ów wynosi około 0,15%. Kupując fundusze ETF “automatycznie” za pośrednictwem jednej z platform inwestycyjnych, całkowity roczny koszt Twojej inwestycji wyniósłby około 1% rocznie.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że są to nieistotne różnice. Jednak w dłuższej perspektywie różnica w opłacie na poziomie 1%, ale raczej 2%, może być bardzo istotna.

Widać to dosyć wyraźnie na poniższym przykładzie, który pokazuje ostateczną wartość inwestycji, gdybyś regularnie inwestował 500 złotych miesięcznie przez 20 lat, korzystając z opisanych powyżej alternatyw inwestycyjnych, przy jednoczesnym wzroście wartości instrumentu bazowego – akcji amerykańskich – o 10% rocznie.

Fundusze wzajemne
Jak koszt inwestycji przekłada się na ostateczną wartość regularnej inwestycji?

Jak widać powyżej, różnica zaledwie jednego procenta w kosztach inwestycji w dłuższym okresie może zakończyć się stratą liczoną w dziesiątkach tysięcy złotych. A gdybyś oprócz regularnych inwestycji dokonał większej, jednorazowej inwestycji na początku swojego horyzontu inwestycyjnego, różnica w zwrocie mogłaby iść nawet w setki tysięcy złotych.

Fundusze wzajemne
Jak koszt inwestycji przekłada się na ostateczną wartość regularnej inwestycji w przypadku jednorazowej inwestycji w wysokości 20 000 złotych?

Oczywiście, inwestowanie za pośrednictwem ETF-ów nie każdemu odpowiada, a niektórzy inwestorzy nadal preferują aktywnie zarządzane fundusze wzajemne.

Co odgrywa najważniejszą rolę przy inwestowaniu w fundusze wzajemne?

A) Długość inwestycji

Inwestycyjne fundusze wzajemne to długoterminowy instrument inwestycyjny przeznaczony do pomnażania kapitału. Horyzont inwestycyjny inwestora powinien więc wynosić co najmniej 10 lat, ale najlepiej nawet dłużej.

Oczywiście zależy to od rodzaju funduszu wzajemnego, zwłaszcza czy chodzi o fundusz dynamiczny (agresywny), konserwatywny czy zrównoważony. Jeśli jednak zamierzasz inwestować w dynamiczne fundusze akcyjne, Twój horyzont inwestycyjny powinien być właśnie taki lub nawet dłuższy.

Jak już wiesz, akcje są instrumentami inwestycyjnymi charakteryzującymi się wysoką zmiennością i ich cena może od czasu do czasu spadać, dlatego powinieneś dać swoim inwestycjom wystarczająco dużo czasu, aby odzyskały wartość sprzed każdego ewentualnego kryzysu.

Krótko mówiąc, inwestowanie w inwestycyjne fundusze wzajemne to nie sposób na szybkie wzbogacenie się. Jeśli jednak nie chcesz w ogóle martwić się o swoje inwestycje i oczekujesz od nich stabilnego i długoterminowego pomnażania wolnych środków pieniężnych, to fundusze wzajemne są dla Ciebie odpowiednie.

B) Inwestycje regularne a jednorazowe

Fundusze wzajemne to instrumenty inwestycyjne, w których wybór poszczególnych inwestycji pozostawiasz komuś innemu – profesjonalistom. W związku z tym najlepiej nadają się do regularnego inwestowania. Ustawiasz zlecenie stałe i co miesiąc lub co kwartał kupujesz jednostki uczestnictwa.

Gdy cena funduszu spada, kupujesz więcej jednostek i odwrotnie. Dzięki regularnemu inwestowaniu uśredniasz koszty zakupu i w rezultacie zmniejszasz ryzyko swojej inwestycji.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby raz na czas dokonać jednorazowej inwestycji. Na przykład, jeśli otrzymałeś premię w pracy lub chcesz wykorzystać chwilowy spadek na giełdzie, aby zainwestować po niższej cenie, jednorazowa inwestycja to bardzo dobry pomysł.

C) Płynność finansowa

Oczywiście zależy to od tego, z jakimi klasami aktywów będziemy porównywać fundusze wzajemne, ale w porównaniu z inwestowaniem w nieruchomości, lokatami terminowymi czy gromadzeniem oszczędności w kasie mieszkaniowej, inwestycyjne fundusze wzajemne oferują lepszą płynność.

Płynność to w zasadzie czas potrzebny na “przekształcenie” inwestycji w gotówkę, a następnie rozporządzanie nią według własnego uznania.

Firma inwestycyjna jest zobowiązana do odkupienia jednostek uczestnictwa, kiedy tylko inwestor sobie tego zażyczy. Maksymalny termin wypłaty środków pieniężnych wynosi 30 dni, ale zazwyczaj odbywa się to szybciej. W porównaniu z akcjami lub funduszami typu ETF, fundusze wzajemne oferują gorszą płynność – akcje i ETF-y można sprzedać w zasadzie natychmiast. Mimo to, fundusze inwestycyjne należy uważać za stosunkowo płynną klasę aktywów.

D) Minimalna kwota inwestycji

Jedną z istotnych zalet inwestycyjnych funduszy wzajemnych jest minimalna kwota inwestycji. Fundusze zbiorowego inwestowania nadają się w zasadzie dla każdego, ponieważ można w nie inwestować już od setki złotych miesięcznie. Co więcej, nawet za tak niewielką kwotę można od razu zainwestować w zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych. To samo dotyczy również inwestowania w ETF-y za pośrednictwem platform inwestycyjnych.

Gdybyś zdecydował się stworzyć portfel na własną rękę, to w celu osiągnięcia sensownej dywersyfikacji musiałbyś mieć do dyspozycji tysiące, a może raczej dziesiątki tysięcy złotych.

Fundusz wzajemny a kupno poszczególnych akcji

Fundusze wzajemne nadają się szczególnie do długoterminowego i konserwatywnego pomnażania środków pieniężnych, na przykład na emeryturę. Jak wspomniano wcześniej, nie jest to sposób na szybkie wzbogacenie się. Jeśli pragniesz osiągnąć wyższy zwrot, warto zabrać się za inwestowanie w poszczególne akcje.

Ale uwaga! Powtarzamy, że wybór poszczególnych akcji nie nadaje się dla wszystkich i że zwykle wymaga obszernej wiedzy oraz dużej ilości czasu. Ponadto ani przy wyborze poszczególnych akcji nie należy zapominać o zasadach dywersyfikacji, czyli wyborze wielu różnych spółek, najlepiej z kilku branż.

Jeśli uda Ci się regularnie inwestować w “zwycięskie akcje”, możesz osiągnąć znacznie atrakcyjniejszą stopę zwrotu z inwestycji niż inwestując w fundusze wzajemne. Jednak nadal powinieneś mieć realistyczne oczekiwania. Być może najlepszy inwestor wszech czasów, Warren Buffett, osiągnął długoterminową stopę zwrotu na poziomie około 30% rocznie. Byłoby dosyć naiwne oczekiwać, że w dłuższej perspektywie można się do niego zbliżyć.

Jeśli jednak chodzi o horyzont inwestycyjny, to w przypadku inwestowania w pojedyncze akcje obowiązuje to samo, co dla funduszy wzajemnych. W akcje należy inwestować długoterminowo, najlepiej z horyzontem inwestycyjnym w długości kilkudziesięciu lat.

Jeśli horyzont inwestycyjny rzędu kilku, a raczej kilkudziesięciu lat jest dla Ciebie zbyt długi, pomyśl na przykład o handlu z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Handel lewarowany to stosunkowo powszechna strategia spekulacyjna i sposób na pomnażanie pieniędzy, przy którym inwestor pożycza pieniądze od brokera w celu zwiększenia potencjalnych zysków.

Jednak w miarę wzrostu potencjalnych zysków rośnie również ryzyko utraty kapitału. Właśnie dlatego zdecydowana większość traderów ponosi porażkę z tą strategią, ale oczywiście są też wyjątki. Jeśli kusi Cię szybka droga do bogactwa, to decyzja co do jej wyboru należy do każdego z osobna.

Regulacja inwestycyjnych funduszy wzajemnych

Fundusze akcyjne i wzajemne są zaliczane do ryzykownych inwestycji i nie gwarantują zysków. Nie oznacza to jednak, że nie podlegają one żadnym regulacjom. Wręcz przeciwnie – towarzystwa funduszy inwestycyjnych obowiązują ścisłe reguły. Są maksymalne kwoty opłat dla zarządzających, obowiązki w zakresie transparentności i wiele innych czynników.

Innymi słowy, istnieją reguły, które uniemożliwiają funduszom akcyjnym nadużywanie swojej pozycji wobec klienta. Ale uwaga! Nie ma gwarancji, że faktycznie pomnożysz swój kapitał. Warto więc dowiedzieć się więcej o wybranym przez Ciebie funduszu, aby zainwestować w ten najlepszy.

Czy mogę stracić wszystkie zainwestowane pieniądze?

W inwestowaniu nie ma żadnych gwarancji, ale to, że stracisz wszystkie zainwestowane pieniądze, jest raczej mało prawdopodobne.

Inwestycyjne fundusze wzajemne inwestują w zdywersyfikowane portfele papierów wartościowych. To prawie niemożliwe, aby wszystkie te papiery wartościowe straciły całą swoją wartość jednocześnie. Jedynym realistycznym scenariuszem mógłby być wybór nieuczciwej instytucji, która bez ogródek zdarłaby z Ciebie skórę. Ewentualnie bankructwo całego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W takiej sytuacji otrzymałbyś z powrotem tylko część swoich depozytów i na tym by się skończyło.

Jeśli jednak przyjrzysz się historii funduszy, zobaczysz, że wiele z nich prowadzi działalność już od dziesięcioleci, w związku z czym wspomniane wyżej sytuacje są raczej mało prawdopodobne.

Dla kogo fundusze inwestycyjne są odpowiednie, a dla kogo nie? Czy będą mi odpowiadać?

Inwestycyjne fundusze wzajemne są odpowiednie dla każdego, kto szuka alternatywy dla tradycyjnych produktów oszczędnościowych i nie jest zadowolony z ich długoterminowych wyników.

W zależności od wybranego funduszu inwestycyjnego można spodziewać się wyższej aprecjacji wolnych środków pieniężnych niż przy wspomnianych oszczędnościach. A dzięki szerokiej ofercie funduszy wzajemnych na dzisiejszym rynku, każdy może znaleźć taki fundusz, który mu się spodoba.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że fundusze wzajemne nie oferują zapierających dech w piersiach zwrotów. Nawet jeśli wybierzesz najbardziej agresywny, dynamiczny fundusz wzajemny, trudno jest osiągnąć roczną stopę zwrotu powyżej 8%, co może być wystarczające dla niektórych, ale wiele innych osób skłoni do wyboru innej opcji.

W końcu nadmierna dywersyfikacja w setki papierów wartościowych to także swego rodzaju wada, która obniża stopę zwrotu z inwestycji.

Inwestowanie w ETF-y za pośrednictwem platform inwestycyjnych oferuje zasadniczo te same opcje, z tą różnicą, że natychmiast oszczędzasz na opłatach. Jednak przy odrobinie pracy i skorzystaniu z usług brokera możesz zaoszczędzić jeszcze więcej. Ale co tu dużo mówić – są tacy, którzy nadal preferują fundusze wzajemne oferowane przez banki. Po pierwsze, mają większe zaufanie do banku, a po drugie nie lubią zmian.

Jeśli zwrot na poziomie 8% rocznie jest dla Ciebie niezadowalający, to nie pozostaje Ci nic innego, jak zabrać się za naukę, zacząć wybierać poszczególne akcje i inwestować aktywnie. Pamiętaj jednak, że najskuteczniejsza strategia inwestycyjna to zwykle ta najprostsza.

Kilka słów na koniec

Ten obszerny tekst powinien dostarczyć Ci wystarczających informacji na temat zasad działania inwestycyjnych funduszy wzajemnych.

Zawiera również informacje na temat funduszy typu ETF. Teraz już wiesz, jakie korzyści płyną z inwestowania w fundusze wzajemne oraz jakie są ograniczenia co do zwrotu z tej inwestycji, dlatego powinieneś być w stanie zdecydować, czy inwestowanie za pośrednictwem funduszy wzajemnych jest dla Ciebie odpowiednie.

Podobał Ci się ten artykuł?
0
0

Posty w kategorii Fundusze inwestycyjne – Czym są inwestycyjne fundusze wzajemne i dla kogo są odpowiednie?

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.