Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN

Które spółki są wrażliwe na wynik nadchodzących wyborów?

Opublikowano:
Które spółki są wrażliwe na wynik nadchodzących wyborów?
Zdj.: pkw.gov.pl

Można powiedzieć, że spółki giełdowe są wrażliwe na rozmaite ryzyka. Do tego rodzaju niepewności należą między innymi ryzyka polityczne, czyli wyniki wyborów parlamentarnych. Wybory mają bowiem bezpośredni wpływ na kształtowanie i realizację polityki gospodarczej, w tym regulacje podatkowe i prawne, które mogą wpłynąć na konkretne branże i przedsiębiorstwa. Wynik wyborów może też determinować, czy zostaną wprowadzone nowe przepisy, które mogą wpłynąć na zyski i koszty działalności firm. Co więcej, niepewność polityczna może wpłynąć na ogólny klimat inwestycyjny!

Notatka

Zmiany władzy mogą wpłynąć na programy infrastrukturalne i inwestycje publiczne, które mogą korzystnie lub niekorzystnie wpłynąć na określone branże, takie jak budownictwo czy energetyka. Dobitnym przykładem takiego projektu, którego losy zależą od decyzji politycznych jest Centralny Port Komunikacyjny (CPK).

Skoro zatem ustaliliśmy, że decyzje nad urną wyborczą i przyjęta polityka gospodarcza mogą wpływać na spółki giełdowe, to warto zastanowić się, zgodnie z tytułem niniejszego artykułu, akcje których firm są szczególnie narażone na zmienność. Jeżeli bowiem przyjrzymy się naszym rodzimym indeksom giełdowym, bez trudu dostrzeżemy firmy, których zakres działalności i podejmowane projekty mogą zależeć od ukształtowania się konkretnej większości parlamentarnej. Oczywiście, omówione dzisiaj przedsiębiorstwa nie są jedynymi, których realizowana strategia może zależeć od roszad na scenie parlamentarnej!

PKN Orlen, czyli multienergetyczny koncern z wieloletnią wizją

Zdj.: orlen.pl
Logotyp firmy Orlen
Orlen to spółka kojarzona z opcją rządzącą

Firma PKN Orlen to polska spółka energetyczno-petrochemiczna, która działa w branży przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego. Orlen zajmuje się rafinacją ropy naftowej, a także produkcją i dystrybucją różnorodnych produktów naftowych, takich jak benzyna, olej napędowy, oleje smarowe i bitumy. Po przejęciu spółki PGNiG, jest również znaczącym producentem i dystrybutorem gazu ziemnego (LPG) oraz producentem biopaliw.

Orlen prowadzi rafinerie ropy naftowej, zakłady petrochemiczne i elektrownie, a także sieć stacji paliwowych w Polsce i w wielu innych zakątkach Europy, szczególnie w Czechach i w Niemczech.

Orlen angażuje się także w rozwijanie rozwiązań związanych z energią odnawialną i zrównoważonym rozwojem, w tym w produkcję biopaliw i elektromobilność. Z kapitalizacją zbliżającą się do 70 miliardów złotych (!) jest zdecydowanie największą polską firmą i odgrywa istotną rolę w sektorze energetycznym oraz naftowym w naszej części Europy. Z perspektywy politycznej kontrowersyjne było połączenie z inną znaczącą spółką paliwową, czyli z Lotosem. Z pewnością wynik elekcji parlamentarnej będzie miał wpływ na kierunek, jaki obierze w przyszłości koncern Orlen.

PZU S.A. – potężna korporacja z udziałami między innymi w Aliorze i Banku Pekao

PZU S.A. to polska firma ubezpieczeniowa, która specjalizuje się w oferowaniu różnorodnych produktów ubezpieczeniowych i finansowych. Jest też uznaną spółką dywidendową. PZU oferuje ubezpieczenia na życie, mienie, zdrowie, komunikacyjne oraz wiele innych rodzajów ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i firm. Jest także aktywna w dziedzinie inwestycji i zarządzania aktywami klientów. W podmiotach zależnych od PZU można prowadzić chociażby swój rachunek PPK i PPE, a także IKE oraz IKZE. PZU jest jednym z największych ubezpieczycieli w Europy Środkowej, działając przez sieć zaufanych agentów ubezpieczeniowych.

Notatka

PZU angażuje się w działalność społeczną i wsparcie dla różnych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych oraz sportowych. Jedną z jej “twarzy” jest chociażby topowa tenisistka Iga Świątek. Często też promuje bezpieczeństwo na drodze.

PZU jest w każdym razie podmiotem wrażliwym na otoczenie prawno – polityczne. Odgrywając istotną, wiodącą rolę w sektorze ubezpieczeń, PZU S.A. ma bowiem także spore udziały w dobrze zarządzanych bankach. Warto tu wspomnieć o Alior Banku oraz Banku Pekao. W tym pierwszym Grupa PZU jest właścicielem w 31,91%, podczas gdy w tradycyjnym “Banku z Żubrem” PZU posiada równe 20%. Z pewnością od decyzji właścicielskich, realizowanych w formie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zależeć będą dalsze poczynania PZU S.A. w segmencie przejęć i fuzji.

JSW S.A. – miliardy w kasie spółki i odmienne wizje, w co je zainwestować

JSW S.A., czyli Jastrzębska Spółka Węglowa, to znana większości inwestorów, polska firma górnicza z kopalniami zlokalizowanymi na południu naszego kraju. Od ponad dekady wchodzi w skład WIG-20 i jest często handlowanym walorem u różnych brokerów giełdowych, a to za sprawą dużej zmienności notowań jej akcji. Dosyć powiedzieć, że walory JSW S.A. kosztowały już 9 złotych w dołku i ponad 130 złotych na górce. Spory wpływ na to, w jaką stronę pójdzie działalność JSW S.A. ma oczywiście Ministerstwo Aktywów Państwowych. Ponadto, dzięki doskonałym wynikom w latach 2022 – 2023, JSW S.A. dysponuje pokaźnym buforem gotówki, co z pewnością pozwoli jej na prowadzenie inwestycji.

Notatka

CZYTAJ WIĘCEJ! Dobitnym przykładem na wpływ decyzji rządzących na losy spółek giełdowych jest opisywane w naszym niedawnym artykule nałożenie na JSW S.A. podatku od nadzwyczajnych zysków. W przywołanym tekście tłumaczyliśmy, że wejście w życie windfall tax oznacza dla JSW S.A. konieczność zapłaty 1,6 miliarda złotych daniny!

JSW S.A. odgrywa istotną rolę w gospodarce Polski nie tylko jako znaczący dostawca węgla energetycznego, ale przede wszystkim producent koksu i węgla koksującego. Ten szczególny, wartościowy rodzaj węgla wykorzystywany jest do produkcji stali i został wciągnięty na unijną listę surowców kluczowych! Od decyzji zapadających na wysokim szczeblu decyzyjnym zależy zatem to, w jakie projekty infrastrukturalne będzie angażowała się JSW S.A. i jak spółka zamierza zabezpieczyć swój wolumen produkcji. Surowcowy gigant na pewno ma bowiem wiele wyzwań do przezwyciężenia.

PGE, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Polaków

PGE, czyli Polska Grupa Energetyczna, to jedna z największych firm energetycznych w Polsce, obok firm takich jak chociażby Tauron, Enea i Energa. Firma zajmuje się więc produkcją, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej. PGE posiada elektrownie wodne, węglowe, gazowe i odnawialne źródła energii, takie jak elektrownie wiatrowe i słoneczne. Co istotne, firma dostarcza energię zarówno klientom przemysłowym, jak i indywidualnym, więc od jej kondycji zależy bezpośrednio bezpieczeństwo energetyczne.

Notatka

Aktywa węglowe PGE mają zostać wcielone do podmiotu określanego jako NABE, czyli do Narodowego Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Dochodzą jednak słuchy, że wydłuża się proces legislacyjny, a więc tym bardziej losy NABE mogą zależeć od przyszłej kadencji.

PGE, angażując się w rozwijanie krajowych projektów związanych z energią odnawialną, jest w dużym stopniu zależna od decyzji zapadających w poszczególnych ministerstwach. Jako zaś kluczowy gracz na polskim rynku energetycznym, dostarcza energię dla milionów klientów. Programy rządowe takie jak Tarcza Energetyczna mogą mieć niebagatelny wpływ na wyniki finansowe tej spółki. PGE to także strategiczne inwestycje wieloletnie, na czele z aktualnie wdrażanym projektem współpracy ze spółką giełdową ZE-PAK zmierzającym do budowy elektrowni atomowej! Otoczenie prawne i regulacyjne jest zatem dla Polskiej Grupy Energetycznej absolutnie kluczowe.

Podobał Ci się ten artykuł?
0
0

Autor

Na rynkach giełdowych inwestuję już ponad 12 lat. Od 5 lat interesuję się również kryptowalutami. Na codzień pracuję w sektorze finansowym, więc mam bieżące rozeznanie w świecie gospodarki i ekonomii. Cenię przede wszystkim solidną analizę fundamentalną przedsiębiorstw oraz inwestowanie długoterminowe.

Czytaj więcej

Udostępnij ten artykuł

Może Cię zainteresować

Dyskusja (0 komentarzy)

Dołącz do dyskusji

Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.