Finlio.pl logo
Menu
Finlio » Akcje » Które spółki są wrażliwe na wynik nadchodzących wyborów?

Które spółki są wrażliwe na wynik nadchodzących wyborów?

Które spółki są wrażliwe na wynik nadchodzących wyborów?
Źródło: pkw.gov.pl

Można powiedzieć, że spółki giełdowe są wrażliwe na rozmaite ryzyka. Do tego rodzaju niepewności należą między innymi ryzyka polityczne, czyli wyniki wyborów parlamentarnych. Wybory mają bowiem bezpośredni wpływ na kształtowanie i realizację polityki gospodarczej, w tym regulacje podatkowe i prawne, które mogą wpłynąć na konkretne branże i przedsiębiorstwa. Wynik wyborów może też determinować, czy zostaną wprowadzone nowe przepisy, które mogą wpłynąć na zyski i koszty działalności firm. Co więcej, niepewność polityczna może wpłynąć na ogólny klimat inwestycyjny!

Skoro zatem ustaliliśmy, że decyzje nad urną wyborczą i przyjęta polityka gospodarcza mogą wpływać na spółki giełdowe, to warto zastanowić się, zgodnie z tytułem niniejszego artykułu, akcje których firm są szczególnie narażone na zmienność. Jeżeli bowiem przyjrzymy się naszym rodzimym indeksom giełdowym, bez trudu dostrzeżemy firmy, których zakres działalności i podejmowane projekty mogą zależeć od ukształtowania się konkretnej większości parlamentarnej. Oczywiście, omówione dzisiaj przedsiębiorstwa nie są jedynymi, których realizowana strategia może zależeć od roszad na scenie parlamentarnej!

PKN Orlen, czyli multienergetyczny koncern z wieloletnią wizją

Logotyp firmy Orlen
Orlen to spółka kojarzona z opcją rządzącą
Źródło: orlen.pl

Firma PKN Orlen to polska spółka energetyczno-petrochemiczna, która działa w branży przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego. Orlen zajmuje się rafinacją ropy naftowej, a także produkcją i dystrybucją różnorodnych produktów naftowych, takich jak benzyna, olej napędowy, oleje smarowe i bitumy. Po przejęciu spółki PGNiG, jest również znaczącym producentem i dystrybutorem gazu ziemnego (LPG) oraz producentem biopaliw.

Orlen prowadzi rafinerie ropy naftowej, zakłady petrochemiczne i elektrownie, a także sieć stacji paliwowych w Polsce i w wielu innych zakątkach Europy, szczególnie w Czechach i w Niemczech.

Orlen angażuje się także w rozwijanie rozwiązań związanych z energią odnawialną i zrównoważonym rozwojem, w tym w produkcję biopaliw i elektromobilność. Z kapitalizacją zbliżającą się do 70 miliardów złotych (!) jest zdecydowanie największą polską firmą i odgrywa istotną rolę w sektorze energetycznym oraz naftowym w naszej części Europy. Z perspektywy politycznej kontrowersyjne było połączenie z inną znaczącą spółką paliwową, czyli z Lotosem. Z pewnością wynik elekcji parlamentarnej będzie miał wpływ na kierunek, jaki obierze w przyszłości koncern Orlen.

PZU S.A. – potężna korporacja z udziałami między innymi w Aliorze i Banku Pekao

PZU S.A. to polska firma ubezpieczeniowa, która specjalizuje się w oferowaniu różnorodnych produktów ubezpieczeniowych i finansowych. Jest też uznaną spółką dywidendową. PZU oferuje ubezpieczenia na życie, mienie, zdrowie, komunikacyjne oraz wiele innych rodzajów ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i firm. Jest także aktywna w dziedzinie inwestycji i zarządzania aktywami klientów. W podmiotach zależnych od PZU można prowadzić chociażby swój rachunek PPK i PPE, a także IKE oraz IKZE. PZU jest jednym z największych ubezpieczycieli w Europy Środkowej, działając przez sieć zaufanych agentów ubezpieczeniowych.

PZU jest w każdym razie podmiotem wrażliwym na otoczenie prawno – polityczne. Odgrywając istotną, wiodącą rolę w sektorze ubezpieczeń, PZU S.A. ma bowiem także spore udziały w dobrze zarządzanych bankach. Warto tu wspomnieć o Alior Banku oraz Banku Pekao. W tym pierwszym Grupa PZU jest właścicielem w 31,91%, podczas gdy w tradycyjnym "Banku z Żubrem” PZU posiada równe 20%. Z pewnością od decyzji właścicielskich, realizowanych w formie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zależeć będą dalsze poczynania PZU S.A. w segmencie przejęć i fuzji.

Wykres akcji PZU S.A.
Normalna
Logarytmiczna
PLN
USD
EUR
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX

JSW S.A. – miliardy w kasie spółki i odmienne wizje, w co je zainwestować

JSW S.A., czyli Jastrzębska Spółka Węglowa, to znana większości inwestorów, polska firma górnicza z kopalniami zlokalizowanymi na południu naszego kraju. Od ponad dekady wchodzi w skład WIG-20 i jest często handlowanym walorem u różnych brokerów giełdowych, a to za sprawą dużej zmienności notowań jej akcji. Dosyć powiedzieć, że walory JSW S.A. kosztowały już 9 złotych w dołku i ponad 130 złotych na górce. Spory wpływ na to, w jaką stronę pójdzie działalność JSW S.A. ma oczywiście Ministerstwo Aktywów Państwowych. Ponadto, dzięki doskonałym wynikom w latach 2022 – 2023, JSW S.A. dysponuje pokaźnym buforem gotówki, co z pewnością pozwoli jej na prowadzenie inwestycji.

JSW S.A. odgrywa istotną rolę w gospodarce Polski nie tylko jako znaczący dostawca węgla energetycznego, ale przede wszystkim producent koksu i węgla koksującego. Ten szczególny, wartościowy rodzaj węgla wykorzystywany jest do produkcji stali i został wciągnięty na unijną listę surowców kluczowych! Od decyzji zapadających na wysokim szczeblu decyzyjnym zależy zatem to, w jakie projekty infrastrukturalne będzie angażowała się JSW S.A. i jak spółka zamierza zabezpieczyć swój wolumen produkcji. Surowcowy gigant na pewno ma bowiem wiele wyzwań do przezwyciężenia.

Wykres akcji JSW S.A.
Normalna
Logarytmiczna
PLN
USD
EUR
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX

PGE, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Polaków

PGE, czyli Polska Grupa Energetyczna, to jedna z największych firm energetycznych w Polsce, obok firm takich jak chociażby Tauron, Enea i Energa. Firma zajmuje się więc produkcją, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej. PGE posiada elektrownie wodne, węglowe, gazowe i odnawialne źródła energii, takie jak elektrownie wiatrowe i słoneczne. Co istotne, firma dostarcza energię zarówno klientom przemysłowym, jak i indywidualnym, więc od jej kondycji zależy bezpośrednio bezpieczeństwo energetyczne.

PGE, angażując się w rozwijanie krajowych projektów związanych z energią odnawialną, jest w dużym stopniu zależna od decyzji zapadających w poszczególnych ministerstwach. Jako zaś kluczowy gracz na polskim rynku energetycznym, dostarcza energię dla milionów klientów. Programy rządowe takie jak Tarcza Energetyczna mogą mieć niebagatelny wpływ na wyniki finansowe tej spółki. PGE to także strategiczne inwestycje wieloletnie, na czele z aktualnie wdrażanym projektem współpracy ze spółką giełdową ZE-PAK zmierzającym do budowy elektrowni atomowej! Otoczenie prawne i regulacyjne jest zatem dla Polskiej Grupy Energetycznej absolutnie kluczowe.

Oceń ten post

Akcje
Surowce
Krypto
Indeksy
ETF
Cena 24h
Tesla ---
N/A
Coca-Cola ---
N/A
Apple ---
N/A
Amazon ---
N/A
Meta Platforms ---
N/A
CD Projekt ---
N/A
JSW ---
N/A
PKP Cargo ---
N/A
RECENZJE

TOP Brokerzy giełdowi

XTB logo
XTB ★ 93 %
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Bossa logo
Bossa ★ 92 %
Degiro logo
Degiro ★ 90 %
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
eToro logo
eToro ★ 90 %
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Finlio.pl logo