Finlio.pl logo
Menu
Finlio » Akcje » Skarb Państwa kupuje akcje Bogdanki od ENEA S.A.

Skarb Państwa kupuje akcje Bogdanki od ENEA S.A.

Skarb Państwa kupuje akcje Bogdanki od ENEA S.A.
Źródło: lw.com.pl

Chyba każdy, kto interesuje się polskim sektorem energetycznym, kojarzy firmę ENEA. Spółka ta to jedna z największych polskich firm energetycznych, działająca w sektorze produkcji i dystrybucji energii elektrycznej oraz cieplnej. Firma ma swoją siedzibę w Poznaniu i jest jednym z kluczowych graczy na polskim rynku energetycznym. Enea obsługuje szeroki zakres klientów, w tym gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne. Ponadto współpracuje z innymi firmami energetycznymi i partnerami branżowymi.

Jak się okazuje, na rynku szykuje się spora transakcja polegają na tym, że Skarb Państwa chce wykupić od wspomnianej Enei posiadane przez nią walory spółki Bogdanka. ENEA S.A. posiada bowiem ponad 22 miliony akcji LWB, co przekłada się na kontrolny pakiet w wysokości 64.91 % kapitału zakładowego tej znanej polskiej kopalni. Chęć wejścia w posiadanie tego pakietu zgłasza zaś polskie państwo.

Warto zatem przyjrzeć się sprawie bliżej, bowiem wielu polskich inwestorów posiada akcje Bogdanki w swoim portfelu. Jak wiedzą niektórzy, główna działalność tej spółki polega na eksploatacji kopalni węgla kamiennego "Bogdanka", gdzie wydobywa się węgiel energetyczny, który jest używany głównie do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach. Można zatem uznać ją za strategiczny zakład przemysłowy w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski tak dzisiaj, jak i w dającej się przewidzieć przyszłości.

Jak wygląda sytuacja Bogdanki?

Spółka energetyczna Enea
Enea kupiła LWB w 2015 roku
Źródło: enea.pl

Bogdanka, w odróżnieniu od Jastrzębskiej Spółki Węglowej, nie zajmuje się wydobyciem węgla koksującego, ani nie produkuje jeszcze bardziej wartościowego koksu. Ze względu na charakter eksploatowanych złóż podziemnych, Lubelski Węgiel Bogdanka, jak wspomnieliśmy wyżej, dostarcza za to węgla stricte energetycznego, a więc surowca, który na chwilę obecną nadal stanowi fundament polskiej polityki energetycznej.

Na swój sposób, pod względem charakteru produkcji, LWB bliżej chociażby do kopalni "Silesia” eksploatowanej przez inną giełdową firmę, Bumech S.A.

Fakt, że Bogdanka jest dostawcą węgla jako surowca typowo energetycznego uzasadnia, aby była kontrolowana przez Państwo. W końcu, nawet mimo dalekosiężnych planów rządowych co do docelowego przejścia na wodór, atom i OZE, na chwilę obecną polskie elektrownie wymagają stałych dostaw jakościowego węgla. Trudno się zatem dziwić, że ramię w ramię z pracami nad Narodową Agencją Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), uruchomiony został proces zwrotnego przejęcia topowej polskiej kopalni.

Dlaczego ENEA sprzedaje akcje Bogdanki taniej, niż je kupiła?

Ktoś, rzetelnie przyglądający się całej sprawie, może zapytać: jakie uzasadnienie ekonomiczne dla Enei miałaby sprzedaż walorów Bogdanki po 45 zł za akcję w sytuacji, gdy osiem lat temu za te same akcje płaciła ona 67,39 zł za sztukę? Przecież, jeżeli dodamy do tego zawrotną w ostatnim czasie, skumulowaną inflację za ten okres, wyjdzie nam, że to tragiczny interes i oddawanie akcji za mniej niż połowa ich pierwotnej realnej wartości? Bliższa analiza pozwala jednak dostrzec racjonalność ewentualnej decyzji o zbyciu akcji LWB.

Przede wszystkim, dla Enei jako podmiotu wyspecjalizowanego w produkcji i dystrybucji energii, korzystne może być "pozbycie się” kłopotliwych z perspektywy funduszy inwestycyjnych zapewniających finansowanie aktywów węglowych.

Z tym samym zagadnieniem mierzy się przecież grupa PGE, która wedle zapowiedzi chętnie przekaże aktywa węglowe do NABE aby mieć ułatwioną ścieżkę pozyskiwania funduszy zewnętrznych na swoją skrupulatnie zaplanowaną, wieloletnią, zieloną transformację. Enea jest tak naprawdę w podobnej sytuacji z tym, że zamiast przekazywać Bogdankę do NABE, sprzeda ją Skarbowi Państwa na warunkach rynkowych.

Wspomnienie o warunkach rynkowych nie jest tu żadną przesadą, jako że postulowana cena 45 zł za akcję nie oddaje nawet obecnych, niższych poziomów, na których handlowane są walory Bogdanki.

Wykres akcji Bogdanki
Normalna
Logarytmiczna
PLN
USD
EUR
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX

Owszem, co po niektórzy inwestorzy doskonale pamiętają jeszcze "hossę węglową” z jesieni 2021 roku albo wystrzał spółek górniczych w marcu 2022 r., kiedy to cena akcji LWB przebijała znacznie obecną ofertę Skarbu Państwa. Jednak obecnie, chcąc zakupić akcje Bogdanki na Giełdzie Papierów Wartościowych albo u brokera giełdowego, wydamy za nie wcale nie 45 zł za sztukę, a zaledwie generalnie poniżej 35 zł. Czy zatem oferta Skarbu Państwa rzeczywiście jest taka zła? Sprawie będziemy się z pewnością przyglądać z dużą uwagą!

Oceń ten post

Akcje
Surowce
Krypto
Indeksy
ETF
Cena 24h
Tesla ---
N/A
Coca-Cola ---
N/A
Apple ---
N/A
Amazon ---
N/A
Meta Platforms ---
N/A
CD Projekt ---
N/A
JSW ---
N/A
PKP Cargo ---
N/A
RECENZJE

TOP Brokerzy giełdowi

XTB logo
XTB ★ 93 %
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Bossa logo
Bossa ★ 92 %
Degiro logo
Degiro ★ 90 %
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
eToro logo
eToro ★ 90 %
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Finlio.pl logo