Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN

Sezon wyników spółek w USA w pełni – Na jakie dane zwracać uwagę?

Opublikowano:
Sezon wyników spółek w USA w pełni – Na jakie dane zwracać uwagę?
Zdj.: Depositphotos.com

Osoby bliżej interesujące handlem giełdowym i śledzące rozmaite wiadomości ze świata ekonomii oraz finansów doskonale zdają sobie sprawę, że co jakiś czas głowy inwestorów zza Oceanu rozgrzewa tak zwany “sezon wynikowy”. Najprościej mówiąc, jest to czas, w którym w skumulowany sposób napływają kwartalne raporty spółek giełdowych notowanych w Stanach Zjednoczonych, w tym w ramach takich indeksów jak NASDAQ-100, Russell 2000 czy S&P500. Sezon wynikowy to doskonała okazja nie tylko do podsumowania minionego okresu, ale także do snucia odważnych wizji na przyszłość. Taki “earnings season” trwa w USA właśnie teraz.

Notatka

Poszczególne sprawozdania pojawiają się przez kilka tygodni, każdego dnia, w rozbiciu na te publikowane przed rozpoczęciem sesji giełdowej oraz wieczorem, po jej zakończeniu.

Skoro zatem wiemy, że w obecnych dniach w sposób szczególnie skrupulatny badane, analizowane i omawiane są poszczególne firmy, których akcje notowane są w USA, to warto wiedzieć, na jakich wskaźnikach opierają się ich wyceny. W końcu powszechnie wiadomo, że wycena spółek giełdowych jest procesem skomplikowanym i wielowymiarowym. Wpływ na prawidłowe oszacowanie wartości przedsiębiorstwa ma całe mnóstwo czynników, takich jak: stan rynku, sektor, w którym działa dana spółka, oraz perspektywy rozwoju jej biznesu. Jednym z podstawowych narzędzi, które można wykorzystać przy wycenie spółek giełdowych, są wskaźniki finansowe. Przyjrzyjmy się zatem, co to za wskaźniki i jak z nich korzystać.

P/E, czyli cena do zysku – kontrowersyjny wskaźnik

C/Z (lub, jak kto woli, P/E), to wskaźnik określający stosunek ceny akcji do zysku netto na jedną akcję. Wskaźnik ten pozwala na ocenę, czy aktualna cena akcji jest adekwatna w stosunku do osiąganych przez spółkę zysków. Wskaźnik P/E można przy tym interpretować na różne sposoby i stąd bywa kontrowersyjny. Wysoki wskaźnik P/E może sugerować, że inwestorzy oczekują wysokiego wzrostu zysków spółki w przyszłości lub że akcje są przewartościowane. Niski wskaźnik P/E może z kolei wskazywać na niedoszacowanie wartości spółki lub na problemy finansowe, które wpłynęły na zyski.

Istnieje wiele teorii, wedle których paradoksalnie to spółki o wysokim wskaźniku C/Z lepiej sobie radzą. Zresztą, spójrzmy na czołowych gigantów: Microsoft, Apple, czy Alphabet. Ich cena do zysku bardzo rzadko spada poniżej 25!

P/BV lub inaczej C/WK, czyli wzgląd na wartość księgową

P/BV oddaje relację ceny akcji do wartości księgowej na jedną akcję. Wskaźnik ten pozwala na rozważenie, czy cena akcji jest adekwatna w stosunku do wartości majątku spółki. Wskaźnik C/WK jest szczególnie ważny w przypadku spółek, które posiadają dużo aktywów materialnych, np. nieruchomości, urządzenia, maszyny itp., ponieważ wartość księgowa akcji jest wtedy bardziej miarodajna. Nierzadko tego rodzaju firmy to tradycyjne spółki dywidendowe.

Notatka

Prężnie rozwijające się fintechy i brokerzy, takie jak chociażby XTB, albo spółki biotechnologiczne typu Biomed Lublin cechują się niskim wskaźnikiem C/WK. Wartość tych przedsiębiorstw nie polega bowiem na posiadaniu parku maszynowego czy ziemi.

Wskaźnik P/BV informuje, czy cena rynkowa akcji jest wyższa czy niższa od jej wartości księgowej. Wartość C/WK poniżej 1 oznacza, że cena rynkowa jest niższa od wartości księgowej, co może sugerować niedoszacowanie spółki, ale także jej ewentualne problemy finansowe. Z kolei, wskaźnik C/WK powyżej 1 wskazuje na przewartościowanie spółki lub jej perspektywy. Warto jednak pamiętać, że wskaźnik P/BV nie bierze pod uwagę wielu czynników, takich jak perspektywy rozwoju spółki, jakość jej zarządzania, czy aspekty niematerialne, jak np. wiedza specjalistyczna i marka.

A może warto spojrzeć na stopę dywidendy?

Innym podejściem jest badanie stopy dywidendy. Wskaźnik dywidendy do ceny akcji pozwala na ocenę, jakie dochody z dywidendy można oczekiwać w stosunku do ceny akcji. Dywidenda jest ważna dla długoterminowej stabilności i rentowności firmy. Mądra polityka dywidendowa polega na tym, że firma podejmuje decyzje dotyczące wypłaty dywidend zgodnie z jej aktualną sytuacją finansową. Zapobiegliwa firma bada swoje perspektywy na przyszłość w sposób zapewniający maksymalne korzyści dla akcjonariuszy i długoterminowy rozwój firmy.

Notatka

O tym, że inwestowanie w spółki dywidendowe bywa mocno opłacalne pisaliśmy między innymi w artykule: “Polskie spółki dywidendowe dają możliwość zarobku.

Warto dla równowagi dodać, że absolutnie nie zawsze zalecane jest dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Bywa, że trzeba zacisnąć pasa i postawić na oszczędzanie lub spożytkować nadmiar gotówki na istotne dla danej firmy inwestycje. Zbyt wysoka wypłata dywidend może prowadzić do utraty środków na kluczowe przedsięwzięcia, przy czym zbyt niska może zaś zniechęcić inwestorów i obniżyć wycenę rynkową firmy. Dlatego ważne jest, aby dywidendy były wypłacane w sposób racjonalny i uzasadniony przez sytuację finansową i cele firmy. Przykłady firm takich jak Coca-Cola czy Procter & Gamble pokazują, że da się to odpowiednio wyważyć.

Wskaźnik ROE – ciekawe narzędzie do umiejętnego wykorzystania

Na końcu warto jeszcze wspomnieć o ROE, czyli wskaźniku określającym stopę zwrotu z kapitału własnego. Wskaźnik ten pozwala na ocenę, jak efektywnie spółka wykorzystuje kapitał swoich akcjonariuszy. Inaczej mówiąc, poziom ROE informuje o tym, ile zysku generuje firma w stosunku do kapitału własnego. Powszechnie mówi się, że jest to jeden z ulubionych wskaźników Warrena Buffetta i kierowanego przez niego holdingu Berkshire Hathaway. Wyższy wskaźnik ROE oznacza, że firma efektywnie wykorzystuje kapitał własny do generowania zysków, co jest korzystne dla inwestorów. Jednak warto pamiętać, że wysoki ROE może również wynikać ze stosowania dużej dźwigni finansowej, co zwiększa ryzyko inwestycyjne. Dlatego ważne jest, aby analizować wskaźnik ROE w kontekście innych miar finansowych i sytuacji rynkowej.

Podobał Ci się ten artykuł?
1
0

Autor

Na rynkach giełdowych inwestuję już ponad 12 lat. Od 5 lat interesuję się również kryptowalutami. Na codzień pracuję w sektorze finansowym, więc mam bieżące rozeznanie w świecie gospodarki i ekonomii. Cenię przede wszystkim solidną analizę fundamentalną przedsiębiorstw oraz inwestowanie długoterminowe.

Czytaj więcej

Udostępnij ten artykuł

Może Cię zainteresować

Dyskusja (0 komentarzy)

Dołącz do dyskusji

Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.