Finlio.pl logo
Menu
Finlio » Surowce » Jak mieć odpowiednią ekspozycję inwestycyjną w segmencie surowców

Jak mieć odpowiednią ekspozycję inwestycyjną w segmencie surowców

Jak mieć odpowiednią ekspozycję inwestycyjną w segmencie surowców
Źródło: Depositphotos.com

Wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, jak prawidłowo skonstruować portfel inwestycyjny? Osoby budujące swoje portfolio inwestycyjne zazwyczaj powinny skupiać się na tym, aby ich przedsięwzięcia były możliwie odporne na rynkową zmienność i pozwalałyby generować dochód nawet w przypadku trudniejszych okoliczności gospodarczych. Okazuje się, że same akcje i obligacje nie są wystarczającymi klasami aktywów, w które powinniśmy się angażować, chcąc zachować równowagę inwestycyjną.

Do jednych z ważniejszych pozycji zaliczają się bowiem także surowce, którym chcemy poświęcić dzisiejszy artykuł. Wspólnie zastanowimy się, jak poprawnie budować ekspozycję na tą klasę walorów? W końcu, zakup pszenicy, kukurydzy czy ropy naftowej siłą rzeczy musi wyglądać inaczej, niż przykładowo zakup akcji Apple! Zapraszamy zatem do wnikliwej lektury!

Dobrze skonstruowany portfel inwestycyjny nie powinien pomijać surowców!

Zacznijmy od tego, że, surowce, takie jak ropa, miedź, czy żywność (chociażby kawa), stanowią podstawę wielu sektorów gospodarki, takich jak przemysł, rolnictwo czy energetyka. W związku z tym, wraz ze wzrostem gospodarczym i rozwojem przemysłu, popyt na surowce rośnie, co może przyczynić się do wzrostu ich ceny. Inwestowanie w surowce może zatem przynieść zyski, gdyż ich ceny mogą wzrosnąć w wyniku wzrostu ogólnego, globalnego popytu o charakterze organicznym, a nie spekulacyjnym.

Inwestowanie w surowce może stanowić jednak formę dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, czyli rozproszenia ryzyka inwestycyjnego. Inwestorzy mogą zdywersyfikować swoje portfele inwestycyjne, dodając do nich surowce, co pozwala na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego i zwiększenie potencjalnych zysków. W końcu, mimo wszystko wartość surowców nie zależy od chwilowego sentymentu, co obarcza chociażby kryptowaluty. W czasach niestabilności i niepewności na rynkach finansowych, inwestowanie w surowce może stanowić formę zabezpieczenia i chronić przed spadkiem wartości innych aktywów.

Jak zapewnić sobie ekspozycję na rynek surowcowy?

Najprostsza droga do zostania inwestorem surowcowym polega oczywiście na zakupie fizycznych towarów, nawet takich typowo konsumenckich, jak kakao, cukier, czy bawełna. Jak jednak nietrudno się domyśleć, tego rodzaju inwestycja w surowce fizyczne może być kosztowna i wymagać specjalistycznej wiedzy, a także odpowiedniego, magazynowania, przechowywania i zabezpieczenia. Ciekawą alternatywę stanowią zatem instrumenty pochodne (derywaty), takie jak kontrakty terminowe, opcje czy certyfikaty inwestycyjne.

Instrumenty pochodne umożliwiają uzyskanie ekspozycji na rynek surowcowy bez konieczności fizycznego zakupu surowców.

Kontrakty terminowe pozwalają na zakup surowców w przyszłości po ustalonej cenie, co pozwala na zabezpieczenie przed zmiennością cen surowców. Opcje i CFD, dostępne u wielu brokerów, np. w XTB czy eToro, dają inwestorom prawo do kupna lub sprzedaży surowców w przyszłości po określonej cenie (rozliczając zarówno kontrakty long, jak i short), natomiast certyfikaty inwestycyjne umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na rynek surowcowy poprzez inwestowanie w wyspecjalizowane fundusze inwestycyjne, które angażują się kapitałowo w surowce.

Okresy podwyższonej inflacji z reguły są dobre dla wycen surowców!

Surowce są często uważane za jedno z najlepszych zabezpieczeń przeciwko inflacji. Jak przekonują ekonomiści, gdy ceny dóbr konsumpcyjnych rosną, koszty produkcji również rosną, co z kolei prowadzi do wzrostu kosztów wydobycia, transportu i przetwarzania surowców. Wysoka inflacja zwiększa także niejako automatycznie popyt na surowce, ponieważ inwestorzy poszukują sposobów na zabezpieczenie swojego kapitału przed spadkiem wartości pieniądza. Z drugiej strony, podaż surowców bywa w takim czasie ograniczona, ponieważ szczególnie kosztochłonna produkcja eliminuje z rynku gorzej zarządzanych producentów. To wszystko potęguje finalne ceny.

Warto na koniec dodać, że wedle niektórych pojęcie "surowce” mieści w sobie także metale szlachetne. Tymczasem to właśnie takie metale, jak złoto czy srebro są uważane za "bezpieczne przystanie” w czasach kryzysów napędzanych inflacją, co również przyczynia się do wzrostu ich cen. Rok 2022 generalnie pokazał, że metale szlachetne nadal są w cenie!

Oceń ten post

Akcje
Surowce
Krypto
Indeksy
ETF
Cena 24h
Tesla ---
N/A
Coca-Cola ---
N/A
Apple ---
N/A
Amazon ---
N/A
Meta Platforms ---
N/A
CD Projekt ---
N/A
JSW ---
N/A
PKP Cargo ---
N/A
RECENZJE

TOP Brokerzy giełdowi

XTB logo
XTB ★ 93 %
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Bossa logo
Bossa ★ 92 %
Degiro logo
Degiro ★ 90 %
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
eToro logo
eToro ★ 90 %
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Finlio.pl logo