Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN

5 rzeczy, o których należy pamiętać, inwestując w obligacje

Opublikowano:
5 rzeczy, o których należy pamiętać, inwestując w obligacje
Zdj.: Depositphotos.com

Powszechnie wiadomo, że obligacje stanowią nieodłączną część mądrze zbudowanego portfela inwestycyjnego. Warto inwestować w papiery dłużne, jakimi są obligacje, ponieważ należą do papierów wartościowych o umiarkowanie niskim ryzyku inwestycyjnym i z reguły korzystnym oprocentowaniu. Zapewnia to stabilne dochody z inwestycji. Dodatkowo, obligacje oferują różnorodne profile ryzyka, dzięki czemu inwestorzy mogą wybrać opcję najlepiej dopasowaną do swoich spersonalizowanych potrzeb.

Notatka

Ważne! Obligacje są również relatywnie łatwe w obrocie na rynku wtórnym, co zapewnia inwestorom elastyczność w zarządzaniu swoim portfelem. W Polsce funkcjonuje chociażby płynny, oficjalny rynek Catalyst obsługiwany przez Giełdę Papierów Wartościowych.

 Ponadto, obligacje mogą stanowić element dywersyfikacji portfela, co zwiększa bezpieczeństwo inwestycji. Wreszcie, obligacje są często emitowane przez państwa i instytucje o ustabilizowanej pozycji rynkowej, co bezdyskusyjnie podnosi zaufanie inwestorów. Skoro papiery dłużne są tak często wybieranym instrumentem finansowym, warto ustalić, o czym należy pamiętać, inwestując w obligacje. Temu właśnie zagadnieniu poświęciliśmy dzisiejszy artykuł!

1. Zrozum, jakie są Twoje cele inwestycyjne

Przed rozpoczęciem inwestowania w obligacje, zastanów się, jakie cele chcesz osiągnąć. Czy chcesz generować regularne dochody, chronić swoje oszczędności przed inflacją czy też zwiększać wartość swojego portfela? A może chodzi jedynie o zgromadzenie niewielkich oszczędności? Odpowiedź na tego rodzaju pytania pozwoli Ci bez wątpienia wybrać odpowiednie obligacje do inwestowania. Cele inwestycyjne mogą być przecież przeróżne, chociażby takie, jak:

  • zabezpieczenie przyszłości finansowej,
  • generowanie dodatkowych dochodów,
  • zwiększenie wartości kapitału,
  • ochrona przed inflacją,
  • zrealizowanie wybranych marzeń życiowych.

Coraz więcej Polaków, szukając skutecznej ochrony przed inflacją, przekonuje się do zakupu obligacji. Opisaliśmy to w artykule: “Polacy pokochali obligacje – To hit inwestycyjny ostatniego roku”, do którego serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że apetyt na obligacje wcale u nas nie ustaje!

2. Zróżnicuj swoje poczynania inwestycyjne

Warto dywersyfikować swoje inwestycje, angażując się pod względem kapitałowym w obligacje różnych emitentów, o różnych terminach zapadalności oraz o różnych stawkach oprocentowania. Niestety, nawet pomimo dywersyfikacji, inwestując w obligacje, nie unikniesz “podatku Belki”. Dzięki skutecznej dywersyfikacji, można jednak istotnie zminimalizować ryzyko straty w przypadku, gdy jedna z wybranych inwestycji nie będzie przynosiła oczekiwanych zysków. Dywersyfikacja inwestycji może również pomóc w osiągnięciu stabilnego, zrównoważonego zwrotu inwestycyjnego w dłuższej perspektywie czasowej.

Inwestycje w różne aktywa (w tym: akcje, kryptowaluty, czy surowce) i sektory pozwalają na łagodzenie wahań rynkowych i zmniejszenie ryzyka utraty kapitału.

  • Sprawdź rating obligacji

Przed dokonaniem inwestycji, warto sprawdzić rating obligacji emitenta. Możemy znaleźć je z reguły bez trudu w sieci. Agencje ratingowe, takie jak Standard & Poor’s, Moody’s czy Fitch, oceniają wiarygodność finansową emitentów obligacji i przypisują im ocenę w postaci liter, cyfr lub kombinacji tych symboli. Obligacje emitentów z niższą oceną ratingową oferują wyższe oprocentowanie, aby skompensować inwestorom wyższe ryzyko niewypłacalności. Warto także pamiętać, że ocena ratingowa nie jest gwarancją zwrotu inwestycji i może ulec zmianie w zależności od wahań w sytuacji finansowej emitenta.

Notatka

Trzeba wiedzieć! Rating jest oceną wiarygodności dłużnika i pozwala oszacować ryzyko związane z inwestycją. Im wyższy rating, tym mniejsze ryzyko utraty kapitału

3. Koniecznie zwróć uwagę na termin zapadalności obligacji

Termin zapadalności obligacji to czas, po którym emitent zobowiązany jest zwrócić cały kapitał (koszt obligacji) wraz z odsetkami. Wybierając termin zapadalności, warto zwrócić uwagę na swoje cele inwestycyjne i dostępne środki. Krótsze terminy zapadalności obligacji zazwyczaj przynoszą niższe stopy zwrotu, ale z reguły są mniej ryzykowne. W przypadku obligacji krótkoterminowych, które mają termin zapadalności zazwyczaj do 2 lat, inwestorzy mogą otrzymać zwrot swojego kapitału w stosunkowo szybkim czasie. Natomiast w przypadku obligacji długoterminowych (termin zapadalności powyżej 2 lat), inwestorzy muszą liczyć się z tym, że ich inwestycja będzie zakotwiczona na dłuższy czas, a wcześniejsze jej wycofanie może skutkować poniesieniem strat. Generalnie jest zatem podobnie, jak z inwestowaniem chociażby w indeksy giełdowewydłużenie horyzontu inwestycyjnego z reguły daje dużo więcej bezpieczeństwa.

Termin zapadalności obligacji ma również wpływ na wysokość oprocentowania, jakie oferują poszczególne obligacje. Zazwyczaj obligacje o dłuższym terminie zapadalności oferują wyższe oprocentowanie, ponieważ inwestorzy muszą eksponować swoje środki na ryzyko przez dłuższy czas.

4. Bądź aktywny i na bieżąco obserwuj rynek

Nie chodzi bynajmniej o wątpliwy pod względem skuteczności day-trading! Warto regularnie monitorować sytuację na rynku obligacji, aby być na bieżąco z trendami i zmianami stóp procentowych. Dzięki takiemu, aktywnemu podejściu, można mieć o wiele lepsze pojęcie nie tylko co do rzeczywistej, aktualnej wartości swojego portfela, ale także o nastaniu optymalnego momentu na sprzedaż lub kupno nowych obligacji. Śledzenie rynku jest generalnie ważne dla wszelkich inwestorów, ponieważ pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych, w unikaniu ryzyka i w wyborze odpowiednich instrumentów finansowych. Czy to handel na giełdzie, czy to obligacje, czy też forex – rynek po prostu opłaca się śledzić na bieżąco!

Podobał Ci się ten artykuł?
0
0

Autor

Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.

Udostępnij ten artykuł

Może Cię zainteresować

Dyskusja (0 komentarzy)

Dołącz do dyskusji

Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.