Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN

Polityka wieku emerytalnego w Polsce: dlaczego kobiety i mężczyźni mają różne zasady?

Od czasu do czasu w mediach pojawia się dyskusja na temat wieku emerytalnego. W najnowszej wypowiedzi, Ministerstwo ucina spekulacje i przekreśla szanse mężcznyzn - poznaj powody!

Opublikowano:
Polityka wieku emerytalnego w Polsce: dlaczego kobiety i mężczyźni mają różne zasady?
Zdj.: depositphotos.com

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce potwierdziło, że nie ma planów zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, utrzymując obecną politykę wynoszącą 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Decyzja ta została podjęta pomimo obaw związanych z równością płci i sprawiedliwością społeczną, ponieważ średnia długość życia na emeryturze dla polskich mężczyzn wynosi 18,7 lat, a dla kobiet 25,1 lat. Polska i Austria są jedynymi krajami Unii Europejskiej, w których różnica wieku emerytalnego między płciami wynosi pięć lat.

PRZEBIEG DYSKUSJI

Poseł Tumanowicz zwrócił uwagę na tę kwestię w styczniu 2024 r., mówiąc o potrzebie zrównania wieku emerytalnego z innymi krajami EU.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stwierdziła, że wysiłki na rzecz zmniejszenia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, są uwzględnione w Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania.

Ministerstwo przyznaje, że emerytury kobiet są często niższe ze względu na mniejszy zgromadzony kapitał, niższe zarobki i krótszy okres pracy.

Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego wykazały, że w 2022 r. 24,5% ludności Polski stanowili emeryci i renciści, przy czym kobiety stanowiły 58,1% populacji osób starszych. Coraz więcej osób korzysta także z rachunku IKE oraz konta IKZE.

Ministerstwo uważa status quo za sprawiedliwe

Zdj.: Depositphotos.com
IKE - Indywidualne Konto Emerytalne
IKE – Indywidualne Konto Emerytalne

Ministerstwo zapewnia, że zróżnicowany wiek emerytalny jest zgodny z Konstytucją RP, regulacjami Międzynarodowej Organizacji Pracy i dyrektywami UE.

Rząd podkreśla, że formy zabezpieczenia społecznego, rodzaje świadczeń, warunki nabycia i metody finansowania mogą być zróżnicowane przy zachowaniu zgodności z międzynarodowymi standardami.

Ministerstwo stoi na stanowisku, że z uwagi na brak zgody społecznej nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do zrównania wieku emerytalnego.

Wydaje się, że rząd skupia się raczej na monitorowaniu i niwelowaniu dysproporcji płacowych niż na zmianie polityki dotyczącej wieku emerytalnego. Ponieważ populacja Polski nadal się starzeje, dyskusja na temat wieku emerytalnego i równości płci prawdopodobnie nie ustanie.

Podobał Ci się ten artykuł?
0
0

Autor

Na rynkach giełdowych inwestuję już ponad 12 lat. Od 5 lat interesuję się również kryptowalutami. Na codzień pracuję w sektorze finansowym, więc mam bieżące rozeznanie w świecie gospodarki i ekonomii. Cenię przede wszystkim solidną analizę fundamentalną przedsiębiorstw oraz inwestowanie długoterminowe.

Czytaj więcej

Udostępnij ten artykuł

Może Cię zainteresować

Dyskusja (0 komentarzy)

Dołącz do dyskusji

Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.