Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN

Orlen dokonuje korekt finansowych – co to oznacza dla inwestorów?

Korekty finansowe nie są mile widziane przez inwestorów, gdyż rzutują na niższy zysk netto w najbliższym sprawozdaniu finansowym. Z tego typu sytuacją mamy do czynienia w Orlenie!

Opublikowano:
Orlen dokonuje korekt finansowych – co to oznacza dla inwestorów?
Zdj.: depositphotos.com

Orlen, polska rafineria ropy naftowej i sprzedawca detaliczny paliw, ogłosił niedawno znaczące korekty finansowe na rok 2023, odzwierciedlające wycenę aktywów spółki i wyniki jej spółki zależnej, czyli Orlen Lietuva.

ODPIS NA UTRATĘ WARTOŚCI

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 r. Orlen rozpozna około 0,1 mld zł odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, głównie w segmencie rafineryjnym.

Decyzja ta wynika z dokonanej przez Orlen oceny wartości aktywów, w szczególności w Orlen Lietuva, i jest związana ze wzrostem wartości referencyjnej środków trwałych w testach na utratę wartości.

Pomimo dokonanego odpisu, Orlen Lietuva spodziewa się wzrostu wartości zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych w związku z poprawą warunków makroekonomicznych.

Orlen nadal stawia na duże inwestycje

Zdj.: depositphotos.com
Logotyp koncernu Orlen
Siedziba firmy Orlen

Orlen wskazał wcześniej, że spodziewa się ujęcia odpisów aktualizujących w segmencie petrochemicznym w łącznej wysokości 10,2 mld zł w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok.

Szczegółowe dane i pełny kontekst tych ruchów finansowych zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie Orlenu za 2023 r., którego publikację zaplanowano na 25 kwietnia 2024 r.

Strategiczne inwestycje Orlenu w biopaliwa są zgodne z trendem branżowym w kierunku dywersyfikacji i zrównoważonego rozwoju, pozycjonując firmę w celu zaspokojenia przyszłego popytu i wymogów regulacyjnych przy jednoczesnej poprawie wyników finansowych.

Korekty finansowe w raportach Orlenu podkreślają dynamiczny charakter wyceny aktywów w sektorze energetycznym. Firmy muszą regularnie oceniać wpływ warunków rynkowych, decyzji inwestycyjnych i wyników operacyjnych na wartość swoich aktywów, co prowadzi do odpisów.

Podobał Ci się ten artykuł?
0
0

Autor

Na rynkach giełdowych inwestuję już ponad 12 lat. Od 5 lat interesuję się również kryptowalutami. Na codzień pracuję w sektorze finansowym, więc mam bieżące rozeznanie w świecie gospodarki i ekonomii. Cenię przede wszystkim solidną analizę fundamentalną przedsiębiorstw oraz inwestowanie długoterminowe.

Czytaj więcej

Udostępnij ten artykuł

Może Cię zainteresować

Dyskusja (0 komentarzy)

Dołącz do dyskusji

Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.